Nestudijuojantiems LSMU

JEI NORITE PERLAIKYTI BAIGIĄMĄJĮ EGZAMINĄ

 • perlaikymas yra mokamas ir galimas ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo egzamino laikymo;
 • užpildyk prašymą, pasinaudodamas pateikta prašymo forma ir asmeniškai pateik prašymą dekanate;
 • turėk asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Neišlaikius baigiamojo egzamino pirmiausia turite atnaujinti studijas.

JEI NORITE GAUTI DIPLOMO IR/AR JO PRIEDĖLIO DUBLIKATĄ

 • Diplomo dublikato kaina: 30 Eur;
 • Diplomo priedėlio (priedo) dublikato kaina: 40 Eur;
 • Užpildykite prašymą, pasinaudodami pateikta prašymo forma: diplomo dublikatas / diplomo priedėlio dublikatas / diplomo priedo dublikatas;
 • Prašymą ir sumokėtos įmokos už dublikatą kvito kopiją pateikite el. paštu: jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt;
 • Atsiimant dublikatą turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Mokėjimo rekvizitai: Sąskaitos Nr.: AB „SEB” Bankas  LT097044060002905377 I Įmokos kodas: P6175
 • Atsiimti dokumentus galima tik asmeniškai atvykus į Universitetą.
 • Dėl papildomos informacijos ar kilusių klausimų kreipkitės į Studijų centro vyr. specialistę doc. dr. Jurgitą Dailidavičienę.

JEI NORITE ATNAUJINTI STUDIJAS LSMU

Studijas galite atnaujinti, jei buvote jas nutraukęs arba buvote pašalintas iš universiteto ir/ar išbrauktas iš studentų sąrašų:

 • užpildyk prašymą, pasinaudodamas pateikta prašymo forma;
 • turi asmeniškai pateikti prašymą dekanate;
 • turėk asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

JEI NORITE KEISTI STUDIJŲ PROGRAMĄ Į DĖSTOMĄ LSMU

 • Užpildyk prašymą, pasinaudodamas pateikta prašymo forma ir  asmeniškai pateik prašymą programą vykdančiame dekanate;
 • turėk asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • turėk dokumentus, reikalingus studijų rezultatams įskaityti.

JEI NORITE TAPTI KLAUSYTOJU

Universitete dėstomus dalykus galite studijuoti už juos sumokėdamas:

 • užpildyk prašymą, pasinaudodamas pateikta prašymo forma ir asmeniškai pateik prašymą programą vykdančiame dekanate;
 • žinok kokios studijų programos dalykus nori studijuoti;
 • turėk asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

LSMU STUDENTŲ INFORMAVIMO / PASLAUGŲ SKYRIUJE GALITE GAUTI PAŽYMAS:

 • Nestandartinė pažyma, kai pildoma pagal užsakovo (fizinio asmens) pateiktą formą arba prašymą (lietuvių k.). Kaina: 10 Eur
 • Nestandartinė pažyma, kai pildoma pagal užsakovo (fizinio asmens) pateiktą formą arba prašymą (anglų k.). Kaina: 25 Eur
 • Studijų pažymėjimas (lietuvių k.) apie išklausytus dalykus ir įvertinimus (nebestudijuojantiems, kai studijos nutrauktos ilgiau nei 30 kalendorinių dienų). Kaina: 20 Eur
 • Studijų pažymėjimas (anglų k.) apie išklausytus dalykus ir įvertinimus (nebestudijuojantiems, kai studijos nutrauktos ilgiau nei 30 kalendorinių dienų). Kaina: 30 Eur
 • Pažyma patvirtinanti diplomo tikrumą (nurodomas studijavimo laikotarpis, kur studijuota, kas studijuota, programos trukmė, koks kvalifikacinis laipsnis ir kada suteiktas bei koks diplomas yra išduotas) (lietuvių k.). Kaina: 10 Eur
 • Pažyma patvirtinanti diplomo tikrumą (nurodomas studijavimo laikotarpis, kur studijuota, kas studijuota, programos trukmė, koks kvalifikacinis laipsnis ir kada suteiktas bei koks diplomas yra išduotas) (anglų k.). Kaina: 15 Eur

Šios pažymos užsakomos atvykus į LSMU Studijų centrą arba el. p. infos@lsmu.lt

Pažymos paruošiamos per 1-2 savaites nuo prašymo pateikimo.

Atsiimant dokumentą reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir mokėjimo kvitą.

Mokėti pavedimu:

 • Įmokos kodas: P6175
 • Sąskaitos nr.: AB „SEB” Bankas  LT097044060002905377

KAIP GAUTI PAŽYMĄ ARBA STUDIJŲ PAŽYMĖJIMĄ?

Gali prašyti pažymos:

 • apie studijas, studijų trukmę ir finansavimą;
 • apie įmokas už bendrabutį (turi gyventi bendrabutyje);
 • apie sumokėtas įmokas už studijas, įmokas už mokslą VMI (turi būti atlikęs mokėjimų);
 • apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (turi būti sudaręs atitinkamas sutartis).

 Gali prašyti studijų pažymėjimo – savo pažymių išklotinės. Šis pažymėjimas nėra pažyma, kad studijuoji!

Telefonas pasiteiravimui:  +370 615 38 273 (skambinti tik darbo valandomis)

 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą;
 • Nurodyk kalbą, kuria formuoti pažymą ir pažymos gavėją (aiškiai ir tiksliai, nes tai ką įvesi čia bus atspausdinta pažymoje, priežasties nurodyti nereikia);
 • Spausk „Formuoti prašymą”.
Užsakyti pažymą
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Atmestas” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”;
 • Įvykdęs nurodytus pakeitimus prašymą pateik pakartotinai;
 • „Parengta atsiėmimui” – pažyma/studijų pažymėjimas parengti.

Kai būklė pasikeis į „Parengta atsiėmimui”:

 • pažymą atsiimk Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje;
 • studijų pažymėjimą – dekanate.
Užsakyti pažymą