Papildomosios studijos – studijos, kurių metu studijuojami pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykai, kurie yra būtini tam, kad asmuo turėtų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų atitinkamos krypties antrosios pakopos (magistrantūros) studijoms.

Baigus papildomąsias studijas yra išduodamas studijų pažymėjimas apie išklausytus dalykus ir surinktus kreditus.

Prasidėjo priėmimas į papildomąsias studijas
Teikti prašymą

Išsamiau apie priėmimą

Priėmimo taisyklės
Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas iš diplomo priedėlyje/priede išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinio vidurkio. Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:

 • turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą;
 • turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį.
Stojimo žingsniai

LSMU priėmimo sistemoje priemimas.lsmu.lt pateikite šią informaciją:

 1. Suveskite asmens duomenis.
 2. Pasirinkite studijų programą (-as).
 3. Suveskite diplomo ir jo priedėlio duomenis.
 4. Suveskite studijuotus dalykus, jų kreditus ir įvertinimus.
 5. Įkelkite nuotrauką, diplomo ir jo priedėlio kopijas.
 6. Sumokėkite registracijos studijoms įmoką ir įkelkite kvito kopiją.
 7. Spauskite „Pateikti“.
Studijų įmoka

Stojamoji studijų įmoka – 20,00 EUR

Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:

 • Asmenys, ne vyresni kaip 25 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs bei asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
 • Asmenys turintys negalią ir 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygį.

Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.