Apie kliniką

Klinikos tikslas – teikti tarptautinius standartus atitinkančias ir užtikrinančias lyderystę Lietuvoje kvalifikuotas ir kokybiškas oftalmologines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vykdyti ir tobulinti oftalmologijos studijas, plėtoti mokslinę veiklą, tarpdisciplininį bendradarbiavimą su kitų padalinių ir universitetų mokslininkais, užtikrinti klinikos medicininio personalo kvalifikacijos tobulinimą.

Uždaviniai

 • Plėtoti modernią ir socialiai atsakingą pagalbą pacientams, sergantiems akių ligomis ir užtikrinti aukščiausio lygio pagalbą sudėtingiausių klinikinių situacijų atvejais;
 • Kurti ir diegti  inovatyvias akių ligų diagnostines ir gydymo metodikas;
 • Sukurti Akių ligų klinikoje jaukią, šiuolaikišką, pritaikytą akliesiems ir silpnaregiams bei dideliems pacientų srautams aplinką, kuri pagerintų ir personalo darbo sąlygas;
 • Efektyviai panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius ir materialinius resursus;
 • Ugdyti ambicingus ir nuolat tobulėjančius sveikatos priežiūros specialistus, vystyti mokslinę veiklą bendradarbiaujant su kitų padalinių ir universitetų mokslininkais;
 • Tobulinti  Akių retų ligų centro veiklą.

Reikšmingi istorijos faktai:

Profesoriaus Petro Avižonio iniciatyva Akių klinika buvo įkurta 1923 m. Klinikai profesorius P. Avižonis vadovavo iki 1939 m. Po jo mirties vadovavimą klinikai perėmė profesoriaus sūnus V. Avižonis (1939–1944). Pokario metais Akių ligų klinikai (iki 1958 m.) vadovavo doc. dr. J. Nemeikša. Iki 1976 m. klinika išgyveno daug permainų, ne kartą keitėsi ir klinikos vieta. Prof. dr. E. Daktaravičienės ir jos kolegių (doc. dr. A. Valentinienės, gyd. L. Matukonienės) pastangomis 1976 m. buvo pastatytas naujas Akių ligų klinikos korpusas. Akių ligų skyrius kuravo katedros darbuotojai (prof. dr.  A. Blužienė, doc. dr. M. Tornau, doc. dr. A. Valentinienė, doc. dr. I. Vaškelienė). Klinikos veiklai  ypatingas vaidmuo teko prof. dr. E. Daktaravičienei (vadovavo klinikai 1958–1989), kuri sukūrė puikią savo laikmečiui klinikinę bazę ir parengė visą oftalmologų kartą. 1970 m. buvo įkurta Regos apsaugos laboratorija (RAL). Nuo 1992 m. regos apsaugos laboratorija (RAL) reorganizuota į dvi laboratorijas – Reabilitacinę regos (vadovas prof. dr. E. Daktaravičienė) ir Oftalmologijos (BMTI) (vadovas prof. habil. dr. A. Paunksnis). Pastaroji 2011 m. reorganizuota į Neuromokslų instituto Oftalmologijos laboratoriją (vadovas doc. dr. V. Barzdžiukas, nuo 2015 m. – prof. dr. R. Liutkevičienė). KMU Akių ligų klinika įkurta 1991 m., susijungus buvusiai KMA Akių ligų katedrai, RAL ir Kauno klinikų stacionaro bei poliklinikos akių ligų skyriams. 1989–2017 m. Akių ligų klinikai vadovavo prof. habil. dr. V. Jašinskas, nuo 2017 m. – prof. dr. R. Žemaitienė.

 Akių ligų klinika yra pagrindinė Lietuvoje oftalmologijos specialybės rezidentų ir mokslininkų rengimo bazė, didžiausia akių ligų diagnostikos ir gydymo įstaiga Lietuvoje.

Klinikos  struktūriniai padaliniai:

 • Akių ligų konsultacinis diagnostinis skyrius (vadovas prof. dr. I. Janulevičienė)
 • Vaikų akių ligų skyrius (vadovas doc. dr. A. Gelžinis)
 • Akių ligų dienos chirurgijos skyrius (vadovas prof. dr. D. Žaliūnienė)
 • Suaugusiųjų akių ligų stacionaro skyrius (vadovas doc. dr. D. Stanislovaitienė).

2015 metais rugsėjo 25 dieną įsteigtas Retų akių ligų centras, 2017 metais Kauno klinikos įsijungė į Europos referencijos centrų tinklo (European Reference Network) akių ligų srityje (ERN -EYE tinklas) veiklą.(vadovas doc. dr. A. Gelžinis)

Siekiant gilinti specifines žinias, diegti inovaciją  klinikoje įsteigti klinikiniai sektoriai: 

 • Kataraktos, glaukomos ir lazerinės chirurgijos;
 • Vitreoretinalinės chirurgijos;
 • Ragenos ligų ir uveitų;
 • Akių onkologijos, rekonstrukcinės ir plastinės chirurgijos;
 • Žvairumo ir neurooftalmologijos;
 • Tinklainės ligų.

Akių ligų konsultaciniame diagnostiniame skyriuje konsultuojama apie 70 000  pacientų, iš kurių 10 000 vaikų, stacionariniuose skyriuose gydoma per  11 000 pacientų, atliekama per 21 000 chirurginių intervencijų (kataraktos,  glaukomos, vokų piktybinių ir nepiktybinių auglių operacijos, brachiterapija, intraokulinių auglių gydymas Gama peiliu, operacijos akių traumų atveju, vitreoretinalinės operacijos, žvairumo, keratoplastikos, keratoprotezavimo, vaistų injekcijos į stiklakūnį ir kt.). Klinika – vienintelė Lietuvoje, kurioje atliekamos intraokulinės operacijos vaikams. Klinikoje operuojami ir gydomi sudėtingiausi akių ligomis sergantys pacientai iš visos Lietuvos, teikiama pagalba onkologinėmis bei retomis akių ligomis sergantiems pacientams.

Akių ligų klinika yra LSMU mokomoji bazė, kurioje  vyksta visų pakopų studijų procesas (vientisosios, laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros), trečios pakopos (doktorantūros) studijos), gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. 

Studijų programos: Medicina, Medicina užsieniečiams

Nuo 2022 m. Oftalmologija yra  modulio „Akių, ausų-nosies-gerklės bei veido ir žandikaulių ligų pagrindai“, dėstomo medicinos studentams šeštame kurse lietuvių ir anglų kalbomis, dalis. Modulio trukmė – 2 savaitės, 60 val. Medicinos fakulteto šešto kurso studentai savo žinias oftalmologijoje gali tobulinti dalyvaudami pasirenkamajame cikle (lietuvių ir anglų kalbomis, 4 kreditai, 107 val.) ir pasirinkdami baigiamąjį magistro darbą (3 kreditai, 90 val., lietuvių studentams ir užsieniečiams).

Rezidentūros programos:

Akių ligų rezidentūra trunka 3 metus (198 kreditai). Programa parengta, atsižvelgiant į LR teisės aktus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB, EBO (European Board of Ophthalmology), Europos oftalmologų tarybos rekomendacijas gydytojo oftalmologui rengti (Principles and Guidlines of a curriculum for Education of the Ophthalmic Specialist Presented by International Task Force on Resident and Specialist Education Ophthalmology Nov. 2006, Page S1-S48, Vol. 223) bei Europos medicinos specialistų sąjungos reikalavimus gydytojui oftalmologui rengti.

Kauno klinikų Akių ligų klinika pirmoji Baltijos šalyse 2010 metais akredituota Europos oftalmologų tarybos, akreditacija atnaujinta 2017 metais. Šiuo metu klinikoje mokosi ir dirba 34 rezidentai.

Rezidentūros studijų programa „Oftalmologija“ 733A30076

Nuolatinė 3 metų studijų programa, 198 kreditai

I studijų metai, 66 kreditai

Oftalmologiniai tyrimo metodai, 18 kreditų

Vaikų oftalmologija, 12 kreditų

Uždegiminė priekinio akies segmento patologija, 24 kreditai

Akių traumos, 12 kreditų.

II studijų metai, 66 kreditai

Neuždegiminė priekinio akies segmento patologija, 42 kreditai

Glaukoma, 24 kreditai

III studijų metai, 66 kreditai

Akiduobės ligos, oftalmoonkologija, okuloplastika, 6 kreditai

Užpakalinio akies segmento patologija, 36 kreditai

Vaikų oftalmologija, 12 kreditų

Neurooftalmologija, 6 kreditai

Pasirenkamieji ciklai, 6 kreditai

Lazerinių diagnostinių technologijų panaudojimas regos nervo pakitimų diagnostikoje

Vaizdinė tinklainės ligų diagnostika ūmios būklės oftalmologijoje

Simuliacinė kataraktos mikrochirurgija pradedantiesiems Eyesi  Surgical.

Kitų specialybių rezidentai įgyja oftalmologijos žinių šiuose moduliuose:

733A30075 Šeimos medicinos rezidentūros studijų programa „Akių ligos“ (6 kreditai)

733A300A7 Skubios medicinos rezidentūros studijų programa „Skubi oftalmologinė pagalba“ (6 kreditai)

733A30055 Alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūros studijų programa „Alerginiai akių pažeidimai“ (6 kreditai)

733A30093 Vaikų ligų rezidentūros studijų programoje „Vaikų akių ligų ciklas” (6 kreditai).

 

Gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Akių ligų klinikoje vykdomi tobulinimosi kursai gydytojams oftalmologams, bendrosios praktikos gydytojams, gydytojams endokrinologams, optometrininkams:

 1. KMU890 Pars plana vitrektomijos chirurginių įgūdžių lavinimas. Eyesi Surgical
 2. KMU889 Simuliacinė kataraktos mikrochirurgija pažengusiesiems. Eyesi Surgical
 3. KMU888 Simuliacinė kataraktos mikrochirurgija pradedantiesiems. Eyesi Surgical
 4. KMU853 Akių ligos geriatrijoje
 5. KMU840 Dažniausiai pasitaikančios akių ligos
 6. KMU839 Regos funkcijos ir jų sutrikimai
 7. KMU751 Akių traumos
 8. KMU712 Tinklainės ligų diagnostika ir gydymo naujienos
 9. KMU696 Akies ir akiduobės ultragarsiniai tyrimai
 10. KMU637 Ragenos ir uvealinio trakto ligos
 11. KMU636 Neinfekcinės vyresniojo amžiaus žmonių akių ligos
 12. KMU551 Šiuolaikinė glaukomų diagnostika ir gydymas
 13. KMU005 Greivso oftalmopatijos
 14. KMU004 Glaukomų diagnostikos ir gydymo ypatumai vaikams ir suaugusiesiems
 15. KMU001 Akiduobės uždegimai

Nuo 2000 m. klinikoje apginta 30 disertacijų, šiuo metu doktorantūroje studijuoja 11 doktorantų.

Per 5 metus Akių ligų klinikos darbuotojai publikavo 439 mokslinius straipsnius, iš kurių 83 Clarivate Analytics Journal Citation Reports sąrašo leidiniuose su citavimo rodikliu, parengė ir išspausdino 13 knygų, iš kurių 5 vadovėliai.

Pagrindinės mokslo veiklos kryptys:

Akių sveikatos technologijos;
Regeneracinė medicina;
Molekulinė medicina;
Epidemiologiniai tyrimai

Pagrindinės mokslinių tyrimų temos:

Akies paviršiaus, ragenos, lęšiuko (kataraktos) ligų naujų klinikinių išraiškų, biologinių žymenų, diagnostikos metodų, prevencinių ir prognostinių veiksnių tyrimas bei naujų gydymo metodų efektyvumo vertinimas;
Amžinės geltonosios dėmės degeneracijos (AGDD) ir retinopatijų sąsajos su ūminiais ir lėtiniais išeminiais širdies bei galvos smegenų sindromais bei naujų mikrobiomo, metabolinių ir citogenetinių žymenų paieška
Glaukominės optinės neuropatijos išsivystymo ir progresavimo rizikos veiksniai bei jų sąsajos su neurodegeneracinėmis ligomis
Vaikų amžiuje pasireiškiančių akių ligų prevencijos bei sąsajų su funkciniais ir morfologiniais akies pokyčiais epidemiologiniai, genetiniai ir klinikiniai tyrimai
Aklumo ir silpnaregystės profilaktikos, priežiūros, korekcijos ir gyvenimo kokybės gerinimo epidemiologiniai ir klinikiniai tyrimai
Dirbtinio intelekto kūrimas ir pritaikymas klinikinėje praktikoje (AGDD, diabetinė retinopatija, glaukoma)

Vykdomi projektai:

 • 2021–2024 m. „Holistinis mišrus požiūris, skirtas užfiksuoti tikrąjį retomis akių ligomis sergančių vaikų gyvenimą (SeeMyLife)”, Projekto vadovas prof. dr. R. Žemaitienė, vykdytojai: doc. dr. A. Gelžinis, gyd. A. Kručaitė.
 • 2021–2024 m. „Integruotas personalizuotos diabetinės retinopatijos patikros ir stebėsenos modelio kūrimas, taikant automatizuotą akių dugno vaizdų analizę bei dirbtinio intelekto rizikos prognozės algoritmą (PerDiRe)”, Projekto vadovas prof. dr. R. Verkauskienė, vykdytojai: doc. dr. V. J. Balčiūnienė, gyd. A. Varoniukaitė.
 • 2020–2023 m. „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“, Projekto vadovas prof. dr. I. Janulevičienė, vykdytojai:  gyd. E. Šimienė, gyd. rez. V. Bakstytė.
 • 2020–2023 m. „Erasmus+_OMERO ES mokymo programa, skirta mokyti dirbančiuosius su regėjimo negalia”, Projekto vadovas  prof. dr. I. Janulevičienė, vykdytojai:  prof. dr. R. Žemaitienė, gyd. A. Povilauskienė, gyd.T. Kisil.
 • 2018–2023 m. „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)”, Projekto vadovas J. Petrylė, vykdytojai: prof. dr. R. Žemaitienė, prof. dr. D. Žaliūnienė, prof. dr. J. Jankauskienė, doc. dr. V. J. Balčliūnienė, dr. G. Miniauskienė, dr. D. Buteikienė.

 

Įvykdyti projektai:

 • 2021 m. „Genetinių žymenų sąsajos su hipofizės adenoma“, Projekto vadovas dr. L. Kriaučiūnienė, vykdytojai: stud. Rasa Juknytė.
 • 2020–2021 m. „Hipofizės adenomos naujų molekulinių žymenų paieška”, Projekto vadovas prof. dr. R.Liutkevičienė, vykdytojai: stud. Greta Gedvilaitė.
 • 2019–2021 m. „Diabetinės retinopatijos biomarkeriai: epigenetinės genų ubikvitinoproteosomos sistemos, telomerų ilgio ir proteosomos koncentracijos modifikacijos”, Projekto vadovas prof. dr. R. Verkauskienė, vykdytojai: doc. dr. V. J. Balčiūnienė, gyd. E. Jusevičiūtė.
 • 2017–2021 m. „Papildančios tikrovės kompleksiniai tyrimai socialiai neįgaliems (akliems ir silpnaregiams)”. Projekto vadovas prof. dr. D. Plikynas, vykdytojai: prof. dr. R. Žemaitienė, prof. dr. D. Žaliūnienė
 • 2018–2019 m. „Glaukominių pacientų smegenų kraujotakos autoreguliacijos bei galvospūdžio tyrimas ir skaitinis modeliavimas (GLAUMOD)”.  Projekto vadovas prof. dr. I. Janulevičienė, vykdytojai: gyd. L. Šiaudvytytė, gyd. A. Stoškuvienė, gyd. E. Šimienė
 • 2017m. „rs708272 geno polimorfizmas didina eksudacinės amžinės geltonosios dėmės degeneracijos riziką“, Projekto vadovas prof. dr. R. Liutkevičienė, vykdytojai: stud. Greta Gedvilaitė.
 • 2016–2017 m. „Virtualios realybės stimulo sukūrimas ir panaudojimas inovatyviame vestibulinės sistemos tyrimo prietaise“, Projekto vadovas prof. dr. I. Ulozienė, vykdytojai: prof. dr. R. Liutkevičienė.
 • 2015–2018 m. „Sveikų ir sergančių amžine geltonosios dėmės degeneracija naujų genetinių bei metabolinių žymenų paieška“, Projekto vadovas prof. dr. V. Deltuva, vykdytojai: prof. dr. R. Liutkevičienė, dr. L. Kriaučiūnienė.
 • 2015–2018 m. „Pseudoeksfoliacinio sindromo klinikinių ypatumų sąsajos su išemine širdies liga ir oksidaciniu stresu“, Projekto vadovas prof. dr. G. Bernotienė, vykdytojai dr. M. Špečkauskas, dr. U. Rumelaitienė.
 • 2015–2016 m. „Biologinių žymeklių, aptiktų žmogaus kraujyje, vykdant tyrimą su S.pombe, analizė“, Projekto vadovas prof. dr. R. Liutkevičienė, vykdytojai: dr. L. Kriaučiūnienė
 • 2014–2017 m. „Hipofizės adenomos naujų molekulinių prognozinių žymenų paieška ir jų sąsajos su regos funkcijomis“, Projekto vadovas prof. dr. D. Žaliūnienė, vykdytojai: prof. dr. R. Liutkevičienė, dr. B. Glebauskienė.
 • 2014–2015 m. „Inovatyvios tyrimų sistemos periferinei vestibulinei funkcijai tirti sukūrimas“ (INTVEST). Projekto vadovas prof. dr. I. Ulozienė, vykdytojai: prof. dr. R. Liutkevičienė
 • 2014 m. „Eksperimentinio regos nervo pažeidimo modelio įdiegimas ir pritaikymas ikiklinikiniams tyrimams“, Projekto vadovas prof. dr. I. Janulevičienė, vykdytojai: gyd. R. Mačiulaitienė.
 • 2010-2011 m. „Bendrų prognozinių amžinės geltonosios dėmės degeneracijos ir išeminės širdies ligos molekulinių žymenų paieška“, Projekto vadovas prof. dr. D. Žaliūnienė, vykdytojai: prof. dr. R. Liutkevičienė, doc. dr. D. Stanislovaitienė.

Atstovavimas specialistų organizacijose ir draugijose:

Prof. dr. Reda Žemaitienė

Lietuvos atstovė  Europos oftalmologų taryboje (EBO – European Board of Ophthalmology)

LSMUL atstovė ERN-EYE

Prof. dr. Ingrida Janulevičienė

Europos universitetų oftalmologijos profesorių tarybos narė (EUPO Council member)

PSO ekspertų grupės narė akių priežiūros intervencijų paketui rengti

Doc. dr. Vilma Jūratė Balčiūnienė

Lietuvos atstovė Europos medicinos specialistų sąjungoje (UEMS – European Union of Medical Specialists)

Regos akademijos (The Vision Academy)  narė.

 

Lietuvos akių gydytojų draugija:

Pirmininkė doc. dr. Vilma Jūratė Balčiūnienė

Pirmininkės pavaduotoja prof. dr. Reda Žemaitienė

Valdybos nariai:

Prof. dr. Ingrida Janulevičienė

Doc. dr.  Arvydas Gelžinis

Doc.dr.  Loreta Kuzmienė

Lietuvos glaukomos draugija

Pirmininkė prof. dr. Ingrida Janulevičienė

Pirmininkės pavaduotoja doc. dr. Loreta Kuzmienė

Kauno oftalmologų klubas

Pirmininkė dr. Edita Puodžiuvienė

LSMU Medicinos akademija Medicinos fakultetas Akių ligų klinika
+370 37 326558 akiu.ligu.klinika@kaunoklinikos.lt
Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas
Prof. Dr. Reda ŽEMAITIENĖ
Akių ligų klinikos vadovė
Visi kontaktai