APIE KLINIKĄ

Ortodontijos klinika įkurta 1996 metais reorganizavus Ortopedinės stomatologijos kliniką. Ortodontija yra jauniausia  ir sparčiausiai  Lietuvoje besivystanti  odontologijos sritis. Kvalifikuotų ortodontų, turinčių mokslinio darbo įgūdžius, rengimas yra  vienas  aktualiausių  šiandienos uždavinių. Ortodontijos specialybė dėstoma lietuvių ir anglų kalbomis Odontologijos fakulteto IV ir V kurso odontologams bei IV kurso burnos higienos specialybės studentams. Kurso tikslas – supažindinti studentus su veido ir žandikaulių augimo ir vystymosi ypatumais, ortodontinių anomalijų etiologija, patogeneze ir naujausiais gydymo principais bei prevencija. Nagrinėjama pieninio, mišraus ir nuolatinio sąkandžio formavimasis, ortodontinių anomalijų diagnostikos principai, ortodontinių pacientų burnos higienos ypatumai. Klinikoje taikomi modernūs pacientų diagnostikos ir gydymo metodai.

Klinikinė veikla

Ortodontijos klinika – vienintelė specializuota klinika Lietuvoje, kurioje gydomos sudėtingiausios ortodontinės anomalijos, pacientai atvyksta iš visos šalies. Didelis dėmesys skiriamas ankstyvam gydymui, jo optimizavimui bei anomalijų prevencijai. Profesionalus šiuolaikinių ortodontinių gydymo metodų taikymas padeda sukurti nepriekaištingą šypseną ir harmoningą minkštųjų audinių padėtį vaikams, paaugliams  ir suaugusiesiems. Klinikos gydytojai glaudžiai bendradarbiauja su kitų specialybių atstovais: veido žandikaulių chirurgais, periodontologais, ortopedais odontologais, vaikų odontologais. Į klinikinę praktiką įdiegta ortodontinių miniimplantų naudojimo metodika, gydymas atliekamas šiuolaikiniais nenuimamais ir nuimamais ortodontiniais aparatais.

Ortodontijos klinikoje vyksta 3 metų trukmės ortodontijos rezidentūros studijos, kurių metu didelis dėmesys skiriamas klinikinei veiklai ir moksliniam darbui, suteikiama gydytojo odontologo ortodonto profesinė kvalifikacija, bei doktorantūros studijos.

Klinikos mokslinių tyrimų tema – ortodontinių anomalijų etiologijos, patogenezės, gydymo metodų tobulinimo ir reikšmės gyvenimo kokybės rodikliams tyrimai, vadovas prof. Antanas Šidlauskas.

Ortodontijos klinikoje vykdomi šie moksliniai projektai:

  • bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu ir UAB „Elinta“ vykdomas bendras projektas: individualios dantų lanko formos analizės ir breketų sistemos projektavimo bei parinkimo metodų tyrimas, kurio tikslas – skaitmeninių 3D dantų lankų diagnostinių modelių bei šoninių galvos telerentgenogramų panaudojimas ortodontiniam gydymui individualizuoti;
  • bendradarbiaujant su Suomijos Oulu universitetu vykdomas projektas „Genetinių ir aplinkos veiksnių įtaka taisyklingo sąkandžio ir ortodontinių anomalijų formavimuisi“.

Klinikos gydytojai skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio konferencijose, straipsniai publikuojami tarptautiniuose žurnaluose, vyksta gydytojų tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursai. Plėtojamas bendradarbiavimas su Suomijos, Danijos, Vokietijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos universitetais.

LSMU MA Odontologijos fakultetas Ortodontijos klinika
+370 37 387560 ortodontai@lsmu.lt
J. Lukšos-Daumanto g. 6, LT-50106 Kaunas
Prof. dr. Kristina Lopatienė
Ortodontijos klinikos vadovė
Visi kontaktai