PODIPLOMINIŲ STUDIJŲ CENTRAS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Podiplominių studijų centras veikia bendradarbiaudamas su Universiteto struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių juridiniais asmenimis.

Centro funkcijos:

  • laipsnio nesuteikiančių (rezidentūros) studijų organizavimas;
  • sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimas;
  • klinikinės medicinos praktikos organizavimas.

Centro uždaviniai:

  • planuoti ir įgyvendinti specialistų rengimą organizuojant laipsnio nesuteikiančias  (rezidentūros) studijas;
  • įgyvendinti sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą organizuojant kursus, stažuotes ir mokslines-praktines konferencijas;
  • įgyvendinti veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimą organizuojant kursus, seminarus, stažuotes, mokslines-praktines konferencijas.
  • bendradarbiaujant su Universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakultetu organizuoti klinikinę medicinos praktiką.

Kontaktai

LSMU Podiplominių studijų centras
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
+370 37 326 901 psc@lsmu.lt
Prof. dr. Juozas Kupčinskas
Podiplominių studijų centro dekanas
Visi kontaktai