Tarptautiniai projektai

Projekto pavadinimasMetai
Towards elimination of cervical cancer: intelligent and personalised solutions for cancer screening2020 – 2024
Being in silence: mindfulness as a resource for therapeutic siritual relationship (BinS)2020
Evaluation of the impact of alcohol control policies on morbidity and mortality in Lithuania and other /Baltic states2020- 2025
Successful animal disease control using interdisceiplinary approaches2020
WHO Cross National Survey: Moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimas (Health Bahaviour of School-Aged Children: a world Health Organization Cross-National Survey (PSO HBSC)tęstinis
WHO Childfood Obesity Surveillance Initiative (COSI)tęstinis
Effect of farming systems on the accumulation of biologically active and anticancer compunds of potato tubers with coloured fleck2018-2020
Projekto pavadinimasMetai
Individualizuota reabilitacija: įkūnytas judesys2021
Tarpdisciplininių metodų taikymas sėkmingai gyvūnų ligų kontrolei2020
Pažangūs organinių trąšų standartai tausojančiam maisto medžiagų tvarkymui ir emisijų mažinimui2017-2019
Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje2016
Interreg ICT for health projektas2010-2012
Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas2014-2016
PrimCareIT2011-2014
Sveiko senėjimo mokslo ir technologijų ekscelencijos centras (HEALTH-TECH)2015-2016
Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektas „11-13 nėštumo savaičių ultragarso“ metodikos perkėlimas į Baltijos šalis“2011-2013
SkinDetector – Inovatyvūs duomenų sinteze paremti neinvaziniai tyrimo metodai cukrinio diabeto valdymui2012-2014
Skrandžio mikrobiota: dvynių studija (APP)2016-2019
Tarpinio kūnelio paveldimumo reguliavimo mechanizmai ir jo įtaka ląstelių 
dalijimuisi ir invazyvumui (APP)
2016-2018
Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje2016
Analysis of biomarkers, discovered by research using S. pombe, in human blood2015-2016
Development of the model for the strenthening of the capacities to identify and reduce health ineaqualities2014-2017
Autoantikūnių testo, skirto ankstyvo skrandžio vėžio diagnostikai, sukūrimas ir validavimas (TAP LLT)2014-2016
Genetinis diabetas Lietuvoje (Lietuvos – Šveicarijos programa)2012-2016
Projekto pavadinimasMetai
Cognitive decline in nephro-neurology: European cooperative target2020-2024
Lobular breast cancer: discovery science, translational goals, clinical impact (LOBSTERPOT)2020-2024
Network on privacy-aware audio-and video-based applications for active and assisted living (AAL)2020-2024
International interdisciplinary network on smart healthy age-friendly environments (NET4AGE-FRIENDLY)2020-2024
Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research (EBRES)2020-2022
Rationing-missed nursing care: an international and multidimensional problem2019-2023
Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies2019-2023
European cholangiocarcinoma network2019-2023
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment2019-2023
Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network2018-2022
Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences 2018-2022
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors2018-2022
Standardizing output-based surveillance to control non-regulated diseases of cattle in the EU 2018-2022
Combatting anthelmintic resistance in ruminants (COMBAR)2018-2021
SOUGDOugh biotechnology network towards novel, healthier ans sustainable food and bloproCesses2018-2021
Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies2017-2021
European network for problematic usage of the internet2017-2021
Mitochondrial mapping: Evolution – Age – Gender – Lifestyle – Environment (MITOEAGLE)2016-2020
An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks2016-2020
Rationing-missed nursing care: an international and multidimensional problem2016-2020
Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)2016-2020
Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens2016-2020

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių. Programoje HORIZONTAS 2020 bus finansuojamos visos inovacijų grandies dalys – nuo idėjos iki rinkos, vadovaujantis 3 pagrindiniais vertinimo kriterijais: aukštos kokybės moksliniais tyrimais, konkurencinga pramone ir nauda visuomenei.

Daugumą jau patvirtintų įvairių Horizon 2020 sričių darbo programų galite rasti čia.

ES 7-osios bendrosios programos ir HORIZON2020 projektai

Projekto pavadinimasMetai
Integrated Monitoring of Vaccines Effects in Europe: a platform to measure and compare
effectiveness and impact of influenza and pneumococcal vaccines and vaccination strategies in the
elderly (I-MOVE+)
2018 -2020
INfraStructure in Proton International REsearch (INSPIRE)2017 -2021
Joint action on tobacco control2017 -2020
The role of human biomonitoring in assessing and managing chemical risks (HBM4EU)2017 -2021
Biodiversity Within and Between European Red Dairy Breeds (ReDiverse)2017 -2020
European research area on sustainable animal production systems (SusAn)2016 -2020
Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies (ATHLOS)2015 -2020
Advancing knowledge for the clinical and public helath response to the 2019-nCoV epidemic2020 -2021