Pirmoji LSMU Studentų dekanė Laura Malakauskienė: „Tai įsipareigojimas girdėti, suprasti, padėti visiems studentams, nepriklausomai nuo jų fakulteto, programos ar tautybės“

2023-02-08
< Grįžti

Prieš keletą mėnesių Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) pradėjo veikti naujas akademinis padalinys – Studentų reikalų tarnyba (SRT). Ji įkurta siekiant geriau atstovauti studentų interesams, stiprinti į studentus orientuotas studijas, organizuoti psichologinę ir socialinę pagalbą, atlikti kitas su studentais ir jų priėmimu susijusias funkcijas.

Su nauju padaliniu atsirado ir nauja studentų dekano pareigybė, prie kurios vairo stojo gydytoja akušerė-ginekologė, doc. dr. Laura Malakauskienė. Pirmąja Universiteto istorijoje studentų dekane išrinkta dėstytoja pasakoja apie tai, ko sieks ir kokių priemonių kartu su komanda imsis eidama naujas pareigas.

Koks buvo kelias, atvedęs Jus iki LSMU? Kokios patirties sukaupėte?

LSMU keliu einu nuo pat studijų pradžios, kai pradėjau mokytis KMU, Medicinos akademijoje. Toliau tęsiau mokslus rezidentūroje, apgyniau medicinos mokslų daktaro disertaciją.

Esu gydytoja akušerė-ginekologė. Ši specialybė išmokė įsiklausyti, užjausti, bendradarbiauti ir teisingai reaguoti kritinėse situacijose. Visi įgūdžiai yra ypač svarbūs ir Studentų reikalų tarnyboje.

Esu dėstytoja, nuolat bendrauju su studentais ir dalyvauju jų mokymo bei mokymosi procese. Turėjau ypatingą mokytoją, turiu puikią komandą, kuri vykdo į studentą orientuotų studijų puoselėjimą ir tęsia įrodymais pagrįstos, profesionalios mokymo kultūros tradiciją. Dalyvavimas studentų mokymo procese padeda neatitrūkti ir geriau suprasti jų poreikius ne tik dėl dėstymo, vertinimo kokybės, bet ir dėl studijų aplinkos, bendravimo, emocinės gerovės.

Universitete jau turėjau galimybę įgauti vadovavimo patirties, kai teko pavaduoti Studijų centro vadovę. Universiteto administracijos pasitikėjimas, Studijų centro komandos ir kitų tarnybų kolegų bendradarbiavimas padėjo sėkmingai atlaikyti pirmuosius vadovavimo iššūkius. Studentų reikalų tarnyba atveria dar platesnius horizontus, didesnę atsakomybę ir stipresnę motyvaciją.

Praėjo jau kuris laikas, kai pradėjote vadovauti Studentų reikalų tarnybai ir buvote išrinkta studentų dekane. Kokie įspūdžiai, kaip jaučiatės dirbdama vadove?

SRT įkūrimas ir studentų dekano išrinkimas – tai naujas etapas mūsų Universitete. Šios tarnybos vizija puoselėta ilgai. Turėjau galimybę dalyvauti Tarnybos idėjos ir įgyvendinimo pradiniuose etapuose. Džiaugiuosi, kad galiu pradėti dirbti ir tobulinti Tarnybos veiklas siekiant geriausio rezultato.

Pirmojo pusmečio vadovavimo įspūdžiai teigiami, nors daug naujos administravimo veiklos, tačiau susidomėjimas ir pozityvus nusiteikimas dirbti dėl mūsų studentų gerovės padeda nepaskęsti tvarkų ir dokumentų gausybėje. Džiaugiuosi, nes būti vadovu man padeda kol kas nedidelė, bet puiki komanda. Studentų reikalų tarnyboje, kaip ir klinikinėje veikloje, vertinu ir puoselėju komandos narių tarpusavio santykius, bendrų tikslų siekimą, atvirumą ir pasitikėjimą. Džiaugiuosi galėdama dirbti išvien su Karjeros centro kolegomis Linu ir Enrika bei Priėmimo komisijos atsakingąja sekretore doc. Marija Stankevičienė. Vadovės pareigos nebaugina, kai visa komanda nebijo suklysti, keistis ir tobulėti.

Viliuosi, kad palaipsniui prie SRT komandos prisijungs ir vis didesnė studentų bendruomenės dalis. Sieksiu užsiauginti pasitikėjimą ir partnerystę, kad studentai atsineštų savo sunkumus, atskleistų savo poreikius, dalytųsi idėjomis, veiklomis, kurios kartu padės auginti studijų gerovę. Būti studentų dekane – įsipareigojimas girdėti, suprasti, padėti visiems studentams, nepriklausomai nuo jų fakulteto, programos ar tautybės.

Studentų reikalų tarnybos darbų – daugybė, interesantai kreipiasi dėl įvairiausių dalykų. Kokie planai ir ateities darbai laukia?

Studentų reikalų tarnybos įsipareigojimai dideli, galimybės – auginamos. SRT siekis – užtikrinti studentų pritraukimą ir visapusišką jų gerovę studijuojant Universitete. Tarnybos misija – bendradarbiauti ir skatinti akademinės pagalbos sistemos tobulinimo tęstinumą studentų gerovei užtikrinti, kurti prevencijos, ilgalaikio planavimo ir veiklos efektyvumo vertinimo sistemines priemones į studentą orientuotai pagalbai koordinuoti.

Studentų gerovės puoselėjimas yra neatsiejama daugelio kitų Universiteto tarnybų veiklos dalis. Todėl vienas iš pradinių ir sudėtingiausių SRT uždavinių yra visų tarnybų, dalyvaujančių studentų gerovės ir savijautos klausimų valdymo procese, funkcijų ir atsakomybių išgryninimas siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir funkcijų dubliavimosi mažinimo. Ateityje turėtų išryškėti SRT kaip lyderiaujančios tarnybos pozicija centralizuotai koordinuojant studentų gerovės klausimus.

Studentų reikalų tarnyboje toliau tęsia darbus Karjeros centras. Visa komanda kartu stiprina ir plečia studijų programų viešinimo, moksleivių pritraukimo, mokyklų lankymo ir priėmimo veiklas, didėja socialinių partnerių gretos, atsiveria naujų iniciatyvų ir projektų galimybės. SRT kviečia studentus kreiptis konsultacijoms dėl karjeros pasirinkimo ir perspektyvų, dėl praktikų ir savanorysčių, dėl kitų asmenybės vertinimo ir tobulėjimo klausimų.

SRT rūpestis – ne tik pritraukti kuo daugiau būsimų studentų, tačiau ir ieškoti efektyvių sprendimų koordinuojant studentų, nutraukusių studijas, klausimus. Bendradarbiaujant su kitais Universiteto padaliniais planuojame išvystyti ir turėti algoritmą, kaip laiku identifikuoti studijų nutraukimo rizikas ir priežastis, padėti spręsti problemas, konsultuoti ir skatinti studentus pasilikti arba keisti programą Universitete, siekti mažinti ketinančių nutraukti studijas studentų skaičių.

Vienas iš reikšmingų tarnybos uždavinių yra koordinuoti studentų, turinčių negalią ir/ar individualiuosius poreikius, klausimus, skatinti tarnybų bendradarbiavimą užtikrinant sprendimų baigtumą ir vykdyti procesų stebėseną ir vertinimą. Sunkiausia šioje srityje yra paskatinti ir padėti studentams atskleisti esamus sveikatos, emocinius, socialinius ar kitus sunkumus, nes negalime prisidėti prie jų gerovės, kol nežinome tikrųjų problemų ir rūpesčių.

Džiugu, kad bendrus SRT ir Universiteto planus padeda įgyvendinti socialiniai partneriai. Šį rudenį puikiai pavyko išpildyti studentų prašymą dėl medicininių chalatų ir visi pirmakursiai šiais metais gavo rėmėjų dovanotus chalatus. Iki šiol tokia dovana džiaugdavosi tik medicinos studijų programos pirmakursiai.

Veiklų ir planų tikrai daug, prioritetai yra numatyti, tačiau daug procesų pakoreguoja studentų bendruomenės poreikiai, į kuriuos stengiamės atsižvelgti laiku ir su geriausiu sprendimu studentams.

Kaip atsipalaiduojate po darbų? Gal turite kokių laisvalaikio pomėgių, hobių?

Pripažinsiu, kad laisvalaikio nėra daug. Visą laiką leidžiame kartu su šeima, turime daug aktyvių sportinių veiklų, išvykų.

Gal turite kokių mėgstamų posakių, moto?

Moto, tinkantis ir tarnyboje, ir klinikinėje veikloje, ir namuose: „Kartu mes galime daugiau“. Iš SRT perspektyvos: „Kad galėtume padėti, pirmiausia turime žinoti“.