Aukštasis medicinos mokslas Kaune 1919–1930 metais

1919 m. rudenį Kauno valstybinėje ligoninėje pradėjo veikti gydytojo Juozo Žemgulio ir kitų Kauno medicinos draugijos narių iniciatyva organizuoti Aukštieji medicinos kursai, skirti Pirmojo pasaulinio karo metu nespėjusiems baigti mokslų studentams medikams. 1920 m. sausio mėnesį šie kursai tapo Lietuvos aukštųjų kursų Medicinos skyriumi, o 1922 m. vasario 16 d. Kaune iškilmingai atidarius Lietuvos universitetą, – vienu didžiausių universitete Medicinos fakultetu. Pirmuoju fakulteto dekanu buvo paskirtas prof. Petras Avižonis. Šiame fakultete veikė keturi skyriai: Medicinos, Farmacijos, Odontologijos ir Veterinarijos (pastarasis 1928 m. buvo uždarytas dėl ekonominių sunkumų ir personalo trūkumo). Medicinos fakulteto taryba nuo pat veiklos pradžios steigė būtinus fakulteto padalinius, ieškojo kvalifikuoto mokslinio personalo. Katedrų vadovų pozicijas užėmė patyrę užsienio šalių universitetų profesoriai ir garsūs to meto Lietuvos medikai, kurie jau dėstė Aukštuosiuose kursuose. Medicinos fakultetas neturėjo savo klinikinės bazės, todėl XX a. trečiajame dešimtmetyje daugelis katedrų glaudėsi didžiausiose miesto ligoninėse. Teorinės fakulteto katedros buvo įsikūrusios rūmuose (K. Donelaičio ir Gedimino gatvių kampas). Stiprėjant Lietuvos valstybės ekonominei situacijai ir 1924 m. fakulteto dekanu išrinkus prof. Vladą Lašą prasidėjo spartus fakulteto materialinės bazės kūrimas, gerėjo studijų kokybė, kilo mokslo tiriamojo darbo lygis.

Kauno valstybinės ligoninės pastatai. 1919 m. rudenį juose pradėjo veikti Aukštieji medicinos kursai

Senasis Lietuvos aukštųjų kursų anatomikumas A. Mickevičiaus gatvėje. 1921 m. Šioje vietoje dabar stovi LSMU Centriniai rūmai

Dėstytojo J. Žilinsko anatomijos darbai senajame anatomikume. 1922 m.

Prof. Petras Avižonis – pirmasis Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto dekanas 1922–1924 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto taryba 1923 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Stomatologijos skyriaus studentų praktikos darbai. 1928 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos kolektyvas 1925 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Farmacijos skyriaus studentai. Apie 1924–1925 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Farmacijos skyriaus studento pažymėjimas

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Medicinos skyriaus studentai su Chirurgijos klinikos kolektyvu Kauno valstybinėje ligoninėje

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Chirurgijos klinikos asistento Vlado Kuzmos išleistuvės, gavus Rokfelerio fondo stipendiją stažuotei į Vieną. 1925 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Medicinos skyriaus studentai ir Chirurgijos klinikos personalas Kauno valstybinės ligoninės kieme 1926 m.

Prof. Vladas Lašas – Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto Medicinos fakulteto dekanas 1924–1940 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto studentai su prof. Juozu Bagdonu Kauno valstybinės ligoninės Užkrečiamųjų  ligų skyriaus kieme. 1924 m.

Pirmosios Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Medicinos skyriaus laidos išleistuvės Kauno valstybinėje ligoninėje. 1925 m.

Pirmosios Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Medicinos skyriaus laidos išleistuvės Kauno valstybinėje ligoninėje. 1925 m.

Test

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos personalas ir studentai Raudonojo Kryžiaus ligoninės kieme. 1929 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto profesorių – katedrų ir klinikų vadovų – humoristinė charakteristika. Autorius – Medicinos fakulteto absolventas Azarijus Volockis. 1929 m.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto formuliaro dalis, 1922–1930 m. vartota visuose oficialiuose fakulteto dokumentuose.