Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika

APIE KLINIKĄ

Istorinės aplinkybės lėmė, kad pirmoji Lietuvoje otorinolaringologijos katedra buvo įkurta Kaune. Tai įvyko tuomet, kai 1924 m. spalio 6 d. prof. P.Radzvickas Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto taryboje buvo išrinktas katedros vedėju ir ta proga perskaitė paskaitą “Adenoidų išaugos ir jų reikšmė gyvenime”. P.Radzvickas (1864-1931) klinikai vadovavo septynerius metus. Jo dėka buvo pradėti šiuolaikinės klinikos pagrindai – organizuotas ligonių gydymas, pedagoginis bei mokslinis darbas. Palyginti per trumpą laiką klinika sukaupė daug monografijų, specialybės žurnalų, įsigijo modernios aparatūros, chirurginių instrumentų, mokymo priemonių studentams. Prof. Zubkus (1898-1953) buvo antrasis klinikos vedėjas. 1933 m. jis apgynė medicinos daktaro disertaciją “Vaikų Waldeyero žiedas ir jo kitimai”. Pirmasis Lietuvoje pradėjo daryti bronchoskopijas ir ezofagoskopijas. 1939 m. buvo baigtos statyti Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto klinikos, į kurias persikėlė ir Ausų, nosies, gerklės (ANG) ligų klinika. Jos reikmėms buvo išskirtos 55 lovos, patalpos ir įranga atitiko europinio lygio standartus. To laikmečio klinikoje dirbo A. Gasiūnas, J. Jankus-Jankevičius, L. Misevičius, P. Pakonavičius-Pakonaitis, O. Purtokaitė, J. Statkevičius, K. Vencius, S. Žilinskas. Daugelis iš jų vėliau buvo kviečiami steigti skyrius ir teikti praktinę pagalbą kituose Lietuvos miestuose. J.Zubkus 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Doc.S. Žilinskas (1891-1965) pradeda vadovauti klinikai 1944 m., J. Zubkui pasitraukus į Vakarus. Jį galima laikyti otoneurologijos pradininku Lietuvoje. Otoneurologinius tyrinėjimus 1956 m. S. Žilinskas apibendrino medicinos daktaro disertacijoje “Vestibiulinės ir klausos funkcijos sutrikimai gydant tuberkuliozinį meningitą streptomicinu”. Doc. S. Žilinsko pastangomis, 1957 m. įsteigiama respublikinė otorinolaringologų draugija. Jai S. Žilinskas pirmininkavo iki mirties. S. Žilinskas yra pirmojo 1964 m. lietuvių kalba išleisto originalaus vadovėlio “Ausų, nosies ir gerklės ligos” autorius. Doc. B. Gapanavičius Ausų, nosies, gerklės ligų katedrai vadovavo 1965-1972 m. 1963 m. jo apginta daktaro disertacija “Ligonių, sergančių angina, gydymo reikšmė reumato profilaktikai” nagrinėja anginų ir reumato ryšį. B. Gapanavičius pirmasis Pabaltijyje pradėjo atlikti stapedoplastikas ligoniams, sergantiems otoskleroze. Įvairiais aspektais nagrinėjo otosklerozės problemas, kurias vėliau apibendrino monografijoje, išleistoje emigracijoje. 1973 m. B. Gapanavičius išvyko gyventi į Izraelį. Otiatrinio darbo kryptys išryškėjo ir katedros darbuotojų mokslo darbuose – A. Akelaitytės daktaro disertacijoje “Vidinės ausies morfologinių pokyčių genezė dėl akustinės traumos poveikio” (1958), A. Kišono daktaro disertacijoje “Įvairios trukmės garsų pavartojimas vertinant klausos funkciją, kaip normą ir patologiją” (1966). Doc. A. Kišonas Ausų, nosies, gerklės ligų katedrai vadovavo 1972-1978 m. 1973 m. įkuriama 60 lovų ligoninė, kuri 1977 m. tapo specializuotu Ausų, nosies, gerklės ir klausos skyriumi. 1978 m. Ausų, nosies gerklės ligų katedra sujungta su Akių ligų katedra. Iki 1988 m. jai vadovavo prof. E. Daktaravičienė, o 1988-1990 m. – doc.V. Jašinskas. 1990 m. ANG ligų katedra tampa savarankiška. Jos vedėju paskiriamas doc. K. Povilaitis. 1990 V. Pivrikas apgina daktaro disertaciją “Vestibulinės sistemos periferinių pažeidimų diagnostika” (nostrifikuota kaip habilitacinis darbas). Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vyksta daug reformų. Kauno Medicinos akademijoje kuriamos profilinės klinikos. 1991 m. atkurtos ANG ligų klinikos vadovu išrenkamas doc. K. Povilaitis. Klinikos darbuotojams atsiranda galimybės tobulintis užsienio klinikose, stiprėja klinikos materialinė bazė, priimami dirbti jauni, perspektyvūs gydytojai. 1994 m. klinikoje įkuriamas Tarptautinis audiologijos ir foniatrijos centras. 2006 m. ANG ligų klinikos vadovu išrenkamas profesorius, habil. dr. V. Ulozas.

Šiuo metu Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika gali didžiuotis būdama didžiausia ir pažangiausia ANG ligų klinika Lietuvoje. Čia teikiamos aukštos kvalifikacijos medicininės paslaugos Lietuvos ir užsienio piliečiams. Klinikos gydytojai užtikrina aukščiausio lygio pagalbą Otologijos/Otoneurologijos, Endoskopinės sinusų ir kaukolės pamato chirurgijos, Galvos ir kaklo navikų gydymo, Veido plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, Fonochirurgijos srityse. Didelis dėmesys skiriamas Rijimo bei Miego sutrikimams diagnozuoti ir gydyti. Mūsų tikslas – išlikti geriausia ir pažangiausia ANG klinika teikiant gydymo paslaugas, ruošiant ir mokant rezidentus, dalyvaujant fundamentaliuose ir klinikiniuose tyrimuose, diegiant naujas bei inovatyvias tyrimų ir gydymo procedūras.

Otorinolaringologijos studijose dalyvauja Medicinos ir Odontologijos fakultetų studentai. Pedagoginį klinikos personalą sudaro: profesoriai V.Ulozas, R.Pribuišienė,  I.Ulozienė, doc. S.Vaitkus, 5 lektoriai (dr.G.Alzbutienė, dr.T.Balsevičius, dr.M.Kašėta, dr.V.Liutkevičius, dr.S.Balseris) ir 8 asistentai. Kiekvienais metais paskaitose ir praktikos darbuose dalyvauja 30 Medicinos fakulteto grupių ir 15 Odontologijos fakulteto grupių.
Otorinolaringologija yra Neuromokslų modulio, dėstomo medicinos studentams, šeštame kurse, dalis. Modulio trukmė – 3 savaitės. Medicinos fakulteto šešto kurso studentai savo žinias otorinolaringologijoje gali galinti dalyvaudami pasirenkamajame cikle.
Odontologijos fakulteto studentams Otorinolaringologijos kursas dėstomas ketvirtame kurse.

Dalyvavimas mokslo programose

Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika dalyvavo įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose projektuose:

 • Europos Komisijos PECO projektas “Ankstyva vaikų klausos netekimo diagnostika”. 1995
 • Europos Komisijos Biomedicininių tyrimų programa “Naujagimių klausos pirminė patikra otoakustinės emisijos metodu”. 1997-1998
 • Tarptautinės telemedicinos  programa “Litmed”. 2001-2003.
 • Tarptautinis IT projektas “Baltic MedWeb 1“.  2002-2003
 • Tarptautini IT projektas “Baltic MedWeb 2”. 2004-2005.
 • Europos Komisijos 5BP projektas “Mobiliųjų telefonų potencialaus neigiamo poveikio klausai tyrimas” (QLK4-CT-2001-00150). 2002 -2004
 • Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos direktorato projektas “UTMS elektromagnetinių laukų ekspozicija: galimų pašalinių poveikių klausai tyrimas” (EMFnEAR).  2004-2007.

 

Pastaruoju metu dalyvauta šiuose tarptautiniuose projektuose:

 • EUREKA projektas E!3681 “Automatinė gerklų ligų diagnostikos sistema INFOLARYNX“. 2006 -2009.
 • COST veikla 2103 „Pažangus balso vertinimas“. 2006-2011
 • Patologinio balso atpažinimas” bendradarbiaujant su IBM Haifa Research Lab; Izraelis. 2010-2012.
 • Papilomos viruso sukeltų balso sutrikimų genetiniai tyrimai” bendradarbiaujant su Allegheny-Singer Research Institute, Center for Genomic Sciences, Pitsburgo Universitas, JAV. Nuo 2010
 • Globali ŽPV-6 ir ŽPV-11 genomo įvairovė” bendradarbiaujant su Liublianos Universitetu, Slovėnija. Nuo 2012
 • Tarplątelinių nanotunelių formavimosi ypatybės” bendradarbiaujant su LSMU Kardiologijos instituto Ląstelių kultūrų laboratorija. Nuo 2012.
 • Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS)“  VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-030.  2013.
LSMU Ausų,nosies ir gerklės ligų klinika
(8 37) 326862 ANG.klinika@kaunoklinikos.lt
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Prof. Saulius Vaitkus
Ausų, nosies ir gerklės ligų Klinikos vadovas
Visi kontaktai