Apie kliniką

Infekcinių ligų klinikos pedagoginį personalą sudaro 1 profesorė, 1 docentė, 4 lektoriai ir 2 asistentai. Studijuoja 1 doktorantė, 6 rezidentai.

Infekcinių ligų klinikos mokymo ir klinikinė bazė yra VšĮ Kauno klinikinė ligoninė. Kliniką sudaro du Infekcinių ligų skyriai (viso 50 lovų) ir infekcinių ligų poliklinika. Vidutiniškai per metus stacionare gydoma apie 1800 ligonių, ambulatoriškai konsultuojama per 10000 pacientų.

Istorija

Infekcinių ligų katedra įkurta 1950 m. Jos pirmuoju vadovu buvo doc. A. Žiugžda. 1952-1956 m. katedrai vadovavo doc. S. Šimanskaja, 1956-1972 m. – prof. S. Gruodytė, 1973-1991 m. – prof. J. Dievaitienė. 1991 m. buvo įsteigta Kauno medicinos akademijos Infekcinių ligų klinika. 1991-2007 m. jai vadovavo prof. A. Laiškonis, nuo 2008 m. – prof. A. Mickienė.

Įvairiais laikotarpiais klinikoje dirbo visoje Lietuvoje žinomi pedagogai-mokslininkai –  prof. S.Gruodytė, prof. V. Bagdonienė, prof. J. Dievaitienė, prof. A. Laiškonis, doc. J. Gimžauskas, doc. V. Stankaitytė, doc. V.M. Bareišienė, asistentai D. Gradauskienė, A. Vasiliauskas, S. Tumosienė, E. Čepulis ir kiti. Jie formavo žarnyno infekcinių ligų, virusinių hepatitų epidemiologijos, diagnostikos bei gydymo mokslinio darbo kryptis, pradėjo tirti infekcinių ligų patogenezę.

Klinikoje dėstomas infekcinių ligų kursas medicinos fakulteto III, IV, V ir VI kurso, slaugos fakulteto III kurso, odontologijos fakulteto IV kurso ir visuomenės sveikatos fakulteto II kurso studentams bei šio fakulteto magistrantams. Nuo 2010 m. klinikoje veikia Infekcinių ligų būrelis. Infektologijos kursą podiplominių studijų metu klinikoje tęsia neurologijos, dermatovenerologijos, vidaus ligų ir šeimos medicinos rezidentai. Infekcinių ligų klinika yra pagrindinė infektologijos rezidentų bei doktorantų rengimo bazė. Klinikoje dėstomas infektologijos kursas įvairių sričių LSMU doktorantams, sistemingai organizuojami tobulinimosi kursai gydytojams infektologams ir šeimos gydytojams.

Pagrindinės klinikos mokslinio darbo kryptys – neuroinfekcijų etiologiniai, epidemiologiniai, patogenetiniai, klinikiniai ir diagnostiniai aspektai bei gripo gydymo ir vakcinos efektyvumo tyrimai. Mokslinio darbo rezultatai buvo pristatyti  įvairiose šalyse vykusiose tarptautinėse konferencijose, pasauliniuose kongresuose. Penkių metų laikotarpyje (2013-2017 m.) apgintos keturios daktaro disertacijos (3 LSMU ir 1 Stokholmo Karolinska Universitete (Karolinska Institutet, Švedija)).

Klinikos darbuotojai yra Baltijos-Šiaurės šalių bei Europos erkių pernešamų ligų darbo grupių ekspertai, tarptautinių recenzuojamų infektologijos krypties žurnalų recenzentai bei Europos infektologų ir klinikinių mikrobiologų (ESCMID), Baltijos-Šiaurės šalių bei Prancūzijos infektologų asociacijų nariai.

2008-2017 m. klinikos bendradarbiai publikavo 21 straipsnį ISI Web of Science duomenų bazėje, 16 straipsnių žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Klinika glaudžiai bendradarbiauja su Stokholmo Karolinska Universiteto Infekcinių ligų klinika (Švedija), Upsalos Universiteto Infekcinių ligų klinika (Švedija), Gioteborgo Universiteto Infekcinių ligų klinika (Švedija), Grenoblio Universiteto Infekcinių ir keliautojų ligų klinika (Prancūzija), Bialystoko Medicinos Universiteto Infekcinių ligų klinika (Lenkija), Rygos Infekcinių ligų centru ir Infekcinių ligų, tuberkuliozės ir ŽIV/AIDS klinika (Latvija).

Bendradarbiaujant su minėtomis klinikomis vykdomi moksliniai tyrimai, rezidentų, doktorantų, gydytojų ir slaugytojų stažuotės, organizuojamos tarptautinės konferencijos.

Vykdomi projektai

  1. EU-TICK-BO (European Genetics Study of Tick-borne Encephalitis; multicentral study coordinated by Graz University (Austria),
  2. An observational case-control study to measure seasonal influenza vaccine effectiveness in hospitalized patients in Lithuania (joint project with I-MOVE (Integrated Monitoring of Vaccines Effects in Europe) consortium (funded from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 634446).
  3. A prospective study on the long-term outcome and pathogenesis of tick-borne encephalitis (in cooperation with the Department of Infectious Diseases and Department of Pharmacology and Physiology of Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, and the Department of Infectious Diseases of Göteborg University, Sweden). Funded by Pfizer as a grant for the Independent Investigator Initiated Research Proposal (Project Code/PO/Tracking Number WI236259).
  4. European Network for Collaboration on Encephalitis Investigations & Follow-up (multicentral study coordinated by Grenoble University, France).
LSMU Infekcinių ligų klinika
(8 37) 362350 infekcija@lsmuni.lt
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Prof. Dr. Auksė Mickienė
Infekcinių ligų Klinikos vadovė
Visi kontaktai