Apie kliniką

Neonatologijos klinikos raida glaudžiai susijusi su Akušerijos ir ginekologijos bei Vaikų klinikos įkūrimu bei plėtra. Kaip svarankiškas padalinys Neonatologijos klinika įsteigta 1992 metais  KMA Rektoriaus įsakymu.  Nuo tada klinikoje įsigalėjo klinikinio darbo, studijų ir mokslo vienovė. Pirmuoju klinikos vadovu tapo Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vadovas gyd. Antanas Pužas, nuo 2001 metų – doc. Dalia Daugėlienė, nuo 2004 metų – doc. Eglė Markūnienė, nuo 2011 metų – prof. dr. Rasa Tamelienė.

1992 m. Lietuvoje pradėjus vykdyti Perinatologijos programą, įkurtas Kauno Perinatologijos centras, o Neonatologijos klinika tapo šio centro sudėtine dalimi. Kauno Perinatologijos centre yra gydomi sergantys įgimtomis bei įgytomis ligomis, neišnešioti naujagimiai iš Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos kraštų. Klinikoje yra atliekamos naujagimių operacijos. Neonatologijos klinikoje yra 12 lovų Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius bei 80 lovų Naujagimių ligų skyrius. Taip pat klinikoje veikia Atokiųjų baigčių stebėjimo kabinetas, kuriame lankosi visi didelės rizikos naujagimiai iš Perinatologijos centro aptarnaujamos teritorijos. Per metus klinikoje gydoma apie 3800 naujagimių, iš jų apie 500 neišnešiotų naujagimių. Klinikoje propaguojama Į šeimą orientuota slauga, 2005 m. Neonatologijos klinikai suteiktas, 2017 metais atnaujintas  Naujagimiui palankios ligoninės vardas.

Neonatologijos klinikoje kasmet studijuoja apie 500 LSMU studentų, iš jų apie 80 užsienio studentų: Medicinos fakulteto penkto kurso studentai akušerijos ir ginekologijos modulyje, šešto kurso studentai pasirenkamuosiuose cikluose  „Sveikas naujagimis” bei „Naujagimio žindymas“, Slaugos fakulteto trečio – ketvirto  kurso studentai Akušerijos modulyje, ketvirto kurso studentai pasirenkamąjame cikle „Natūralaus maitinimo skatinimas bei laktacijos valdymas“. Studentai klinikoje atlieka vasaros praktiką bei ruošia magistro baigiamuosius mokslinius darbus. Neonatologijos būrelio, įkurto 2009 metais, nariai ruošia mokslinius darbus SMD konferencijoms.

Studentams žinias ir patirtį perteikia klinikoje dirbantis  pedagogų kolektyvas, kuriame yra 5 mokslų daktarai, iš jų du einantys profesoriaus ir trys docento pareigas. Kolektyve taip pat dirba 1 psichologijos magistras, 2 edukologijos ir 1 vadybos ir administravimo magistrai. Studentams skaitomos paskaitos, vedami seminarai, tutoriniai užsiėmimai, praktikos darbai skyriuje ir hybridlaboratorijoje. Patys pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją tiek klinikinėse, tiek edukologinėse mokslinėse konferencijose Portugalijoje, Argentinoje, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Vokietijoje ir stažuotėse  Švedijos Lundo ir Karolinskos, JAV Čikagos Ilinojaus, Ispanijos Madrido Gregorio Maranon universitetinėse ligoninėse,  bei savo patirtimi dalinasi patys su Lietuvos ir užsienio gydytojais bei slaugytojomis, organizuodami mokslines – praktines konferencijas, seminarus, tobulinimosi kusus, stažuotes.

Nuo 1994 metų klinika dalyvauja rezidentų ruošime: visų Vaikų ligų specialybių, Šeimos medicinos, Akušerijos ir ginekologijos, Skubiosios pagalbos rezidentūros programose. Neonatologijos klinikoje vykdomi klinikiniai tyrimai naujagimių  asfiksijos, maitinimo, atokiųjų išeičių stebėjimo, saugios ligoninės, personalo perdegimo srityse. Šiuo metu  studijuoja 4 doktorantai. Klinikoje jau apgintos 8 daktaro disertacijos. Klinika dalyvauja penkiose doktorantūros studijų programose: „Anestezija ir intensyvioji terapija nėštumo ir gimdymo metu“, „Naujagimio adaptacijos ir raidos ypatumai“, „Reprodukcinė sveikata: biologiniai, medicininiai ir bioetiniai aspektai“, „Perinatalinė infekcija“, „Molekulinių metodų taikymas moksliniams tyrimams“.

2011 metais išleistas pirmasis Lietuvoje vadovėlis „Neonatologija“, taip pat su bendraautoriais išleisti vadovėliai perinatologijos ir vaikų ligų klausimais. Savo darbo rezultatus klinikos mokslininkai skelbia Lietuvos bei tarptautiniuose žurnaluose.

 Klinika dalyvauja tarptautiniuose projektuose:

– 2011-2012 metais, LSMU Neonatologijos klinika, Estijos mokslo fondas ir Liverpulio universitetas „Eksipientų naudojimas naujagimiams skiriamuose medikamentuose” (European Study of Neonatal Exipient Exposure).

– 2012-2013 metais, LSMU Neonatologijos klinika multicentriniame epidemiologiniame tyrime „Europos apklausa dėl sedacijos ir analgezijos naudojimo naujagimių intensyviosios terapijos skyriuose” (European Survey of Sedation and Analgesia Practices for Newborns Admitted to Intensive Care Units).

– 2012-2016 metais, LSMU Neonatologijos klinika Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje „Nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”.

– 2017-dabar, LSMU Neonatologijos klinika multicentriniame tyrime „Naujagimiams palankios ligoninės iniciatyvos atitikimas naujagimių skyriams” (Measuring compliance with the Baby Friendly Hospital Initiative for the Neonatal Wards).

– 2018-dabar, LSMU Neonatologijos klinika multicentriniame tyrime „Antrasis tarptautinis artumo tyrimas” (The 2nd International Closeness Survey).

LSMU Neonatologijos klinikos vadovė prof. dr. Rasa Tamelienė

Prof. Dr. Rasa Tamelienė
Neonatologijos klinikos vadovė
Visi kontaktai