Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika

Apie kliniką

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje dirba 10 darbuotojų, iš jų 8 pedagoginio ir 2 pagalbinio personalo. Klinikoje dirba 1 profesorius, 3 lektoriai ir 4 asistentai, šiuo metu studijuojantys doktorantūroje LSMU. Medicinos akademijos IV kurso studentams dėstoma „Atraminio ir judamojo aparato“ modulio ciklas, V kurso studentams „Urgentinių būklių plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija“. Taip pat klinikoje vykdoma Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos rezidentūros studijų 5 metų programa, kurios metu rengiami Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojai. Klinikoje įvairių 1-2 mėnesių trukmės ciklų metu studijuoja įvairių specialybių rezidentai, kurie susipažįsta su specialybe.

Istorija

LSMU Kauno Klinikų plastinės chirurgijos pradžia – Nudegimų skyrius, kuris buvo įkurtas SAM ministro įsakymu 1972 metų gruodžio 7 dieną. Nuo 1998 balandžio 1 dienos, vykdant KMU klinikų Chirurgijos klinikos reformą, skyriuje suformuoti 2 sektoriai – nudegimų chirurgijos (ankstesnio Nudegimų skyriaus pagrindu) ir plastinės chirurgijos – mikrochirurgijos grupės pagrindu. 2006 metų balandžio 21 dieną KMU Senatas nutarė įsteigti Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos kliniką. Šis Senato nutarimas buvo įtvirtintas KMU Rektoriaus ir Kauno klinikos Generalinio direktoriaus įsakymais. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos vadovu KMU Senate išrinktas prof. Rytis Rimdeika.

IV kurso studentams „Atraminio judamojo aparato“ modulyje dėstoma ir suteikiama galimybė įsisavinti pagrindinių reumatinių, ortopedinių ligų ir sindromų bei traumų išsivystymo priežastis, bendruosius diagnostikos, gydymo, reabilitacijos bei prevencijosprincipus. Modulio turinį sudaro reumatinės ir ortopedidės ligos, vaikų ir suaugusiųjų traumos, reabilitacija ir fizioterapija. Nagrinėdami šio modulio problemas, studentai įgyja žinių, kurias galės pritaikyti medicinos gydytojo darbe bei stojant į specializuotas trečios pakopos studijas, ruošiančias gydytoją reumatologą, ortopedą- traumatologą, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją.

V kurso studentams modulyje „Urgentinių būklių plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija“ dėstoma infekuotų žaizdų diagnostikos bendrieji principai, nudegimų traumą patyrusių pacientų energijos poreikis, enterinė ir perinterinė mityba, pagrindiniai medžiagų netekimo keliai, audinių defektų pagrindinės priežastys, audinių defektų rekonstrukcinės chirurginės operacijų tipai, indikacijos bei kontraindikacijos operacijoms. Klinikoje „Nudegimų chirurgijos“ ir „Rekonstrukcinės chirurgijos pagrindų“ cikluose studijuoja chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, ortopedijos traumatologijos ir kitų chirurginio profilio specialybių rezidentai, odos ir veneros ligų specialybės rezidentai.

Klinikos patvirtinta mokslo tema “Įgytų minkštųjų audinių defektų gydymo metodų veiksmingumo tyrimas ir išeičių prognostinių kriterijų vertės nustatymas” yra tarpklinikinės programos “Skubioji medicina” sudėtinė dalis. Moksliniai tyrimai atliekami kartu su Ekstremaliosios medicinos katedra, Anatomijos institutu, Anesteziologijos, Chirurgijos, Intensyviosios terapijos, Laboratorinės medicinos, Odos ir veneros ligų, Ortopedijos traumatologijos, Radiologijos klinikomis, kartu organizuojamos bendros doktorantūros ar klinikinės studijos aktualioms problemoms spręsti. Bendradarbiaujant su užsienio partneriais vykdytos ir vykdomos programos , finansuojamos Europos sąjungos programų:

  • ES 6 Bendrosios programos projekto Tarptautinė programa “Ultimate pressure dressing system for the management of venous ulcers (ULSYS)” kartu su AB Biocentras, Brescia universitetu.

Klinikoje vykdomos doktorantūros studijos, atliekami moksliniai tiriamieji darbai nudegimų epidemiologijos, nudegimų gylio nustatymo, nudegusių ligonių nuskausminimo, žaizdos infekcijos sukėlėjų identifikavimo, arterioveninių jungčių komplikacijų prevencijos, įgytų plaštakos deformacijų chirurginio gydymo, diabetinių žaizdų gydymo, tematikomis.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Klinika palaiko ryšius su Švedijos Linkoping universiteto Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika, Jungtinės Karalystės South Manchester universiteto ligoninės Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika, Suomijos Tampere universiteto ligoninės Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika, Baltarusijos Minsko universiteto Chirurgijos klinika ir ligoninės mikrochirurgijos centru , Baltarusijos Gomelio universiteto Chirurgijos klinika ir srities ligoninės nudegimų centru, Latvijos valstybiniu Plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos centru ir Brucu klinika, Lenkijos Wroclaw universitetinės miesto ligoninės Plastinės ir žaizdų chirurgijos centru.

Vykdomi projektai

  • ES 6 BPP “Ultimate pressure dressing system for the management of venous ulcers (ULSYS)”

Europos žaidų gydymo asociacijos (EWMA, Eropean Wound Management Associacion) kartu su Lietuvos žaizdų gydymo asociacija „šiuolaikinių žaizdų gydymo metodikų įdiegimo rusiškai kalbančiose europos šalyse“  projektas

LSMU Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika
Dr. Loreta Pilipaitytė
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos Klinikos vadovė
Visi kontaktai