Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2011-04-15 nutarimu nuo liepos 1 d. įsteigtas Onkologijos institutas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Onkologijos institutas yra juridinio asmens statuso neturintis mokslinės veiklos organizavimo struktūrinis padalinys, kuriame vykdomi Universitetui strategiškai svarbūs moksliniai tyrimai bei eksperimentinės plėtros darbai, studijų programos, rengiami mokslininkai.

Onkologijos institutą sudaro fakulteto padaliniai – Onkologijos ir Hematologijos klinika ir Onkologijos mokslo laboratorija.

Studijos

Onkologijos instituto darbuotojai dėsto vientisųjų medicinos (lietuvių ir anglų kalbomis), ikidiplominių studijų programų „Medicininė ir veterinarinė genetika“ bakalauro, laboratorinės medicinos biologijos magistro studentams ir yra rezidentų vadovai. LSMU medicininės ir veterinarinės biochemijos bakalauro, vientisųjų medicinos (lietuvių ir užsienio studentų) studentai rengia baigiamuosius darbus. Onkologijos instituto darbuotojai dėsto 4 doktorantūros studijų dalykus: „Navikų biologija, nauji diagnostikos ir gydymo metodai, biologinė terapija“, „Įvairių lokalizacijų navikų prognostiniai ir predikciniai genetiniai veiksmai“, „Onkologija“, „Trombofilijos ir hemoraginės dializės“.

Onkologijos Instituto pedagoginį darbą dirba 20 pedagogų – 3 profesoriai, 3 docentai, 11 lektorių, 3 asistentai. Onkologijos instituto Onkologijos mokslo laboratorijoje dirba 1 vyriausioji mokslo darbuotoja, 5 jaunesniosios mokslo darbuotojos.

Moksliniai tyrimai

Onkologijos institute vykdomos mokslo temos:

 • Galvos ir kaklo onkologinių susirgimų personalizuotos spindulinės terapijos tyrimai. Temos vadovas ​doc. Viktoras Rudžianskas.
 • Mažų baltymo nekoduojančių RNR reikšmė krūties vėžio patogenezėje ir nesteroidinių priešuždegiminių vaistų poveikio jų raiškai tyrimas. Temos vadovė prof. Elona Juozaitytė.
 • Elektroporacijos ir imunoterapijos derinio bei skirtingų jų režimų veiksmingumo melanomos gydymui įvertinimas, taikant in vivo pelių modelį. Temos vadovas prof. dr. Rasa Jančiauskienė.
 • DNR pažaidų taisymo sistemos genų įtaka didelės rizikos kiaušidžių vėžiu sergančių pacienčių prognozei ir gydymo individualizavimui. Temos vadovė doc. dr. Sigita Liutkauskienė.
 • Genetinių veiksnių, turinčių įtakos gimdos kaklelio vėžio eigai, paieška. Temos vadovas prof. Arturas Inčiūra.
 • Vietiškai išplitusio tiesiosios žarnos vėžio gydymo rezultatų bei klinikinių ir molekulinių žymenų įvertinimas po priešoperacinio chemospindulinio ar sisteminio gydymo. Temos vadovė prof. Rasa Jančiauskienė.
 • Kalretikulino reikšmė mieloproliferacinių ligų patogenezėje. Temos vadovė prof. Rasa Ugenskienė / konsultantė prof. Elona Juozaitytė.
 • Krūties vėžio ląstelių jautrumo ir atsparumo radioterapijai molekuliniai mechanizmai. Temos vadovas prof. Arturas Inčiūra.
 • Krūties vėžio visiško patologinio atsako po neoadjuvantinio sisteminio gydymo prognozinės vertės tyrimas. Temos vadovė lekt. Jurgita Gudaitienė.
 • Neuroendokrininių navikų ypatumų tyrimas. Temos vadovė prof. Rasa Jančiauskienė.
 • Vėžinės kacheksijos diagnostikos ir gydymo ypatumai. Temos vadovė lekt. Dalia Skorupskienė.
 • JAK2 inhibitorių efektyvumas gydant mielofibrozę. Temos vadovas doc. Rolandas Gerbutavičius.
 • Tandeminė autologinė kamieninių ląstelių transplantacija gydant sergančius mielomine liga. Temos vadovas doc. Rolandas Gerbutavičius.
 • miR-200a ir miR-200b sąsajos su pacientų, sergančių galvos-kaklo navikais, ligos eiga. Temos vadovė j.m.d Justina Bekampytė / konsultantė prof. Rasa Ugenskienė.
 • miR-200c ir miR-141 sąsajos su ligos eiga pacientams, sergantiems galvos-kaklo navikais. Temos vadovė j.m.d Agnė Bartnykaitė / konsultantė prof. Rasa Ugenskienė.
 • SRSF1 geno polimorfizmų įtaka krūties vėžio klinikinėms ir morfologinėms savybėms bei krūties vėžiu sergančių pacienčių ligos eigai. Temos vadovė dr. Aistė Savukaitytė.
 • Genetinių veiksnių reikšmė gimdos kaklelio vėžiu sergančioms pacientėms. Temos vadovė j.m.d Justina Bekampytė/ konsultantė prof. Rasa Ugenskienė.
 • DNMT3A polymorphism analysis and the assessment of their effect on breast cancer phenotype and patient survival. Temos vadovė prof. Rasa Ugenskienė.
 • FAS and FASL gene variant analysis and their effect on cervical cancer prognosis assessment. Temos vadovė prof. Rasa Ugenskienė.
 • Analysis of XRCC1 gene polymorphisms in patients with myeloproliferative neoplasms. Temos vadovė j.m.d Roberta Vadeikienė / konsultantė prof. Rasa Ugenskienė.
 • Metastazavusios melanomos prognozinių veiksnių analizė. Temos vadovėdoc. Sigita Liutkauskienė. 
 • Neoperabilaus kiaušidžių vėžio prognozinių veiksnių analizė. Temos vadovėdoc. Sigita Liutkauskienė.
 • Veiksniai, lemiantys širdies pažaidą pacientams, kuriems atliekamos kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos. Temos vadovas dr. Domas Vaitiekus.
 • Autologinės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija sergantiems limfomomis. Temos vadovė dr. Rūta Dambrauskienė.
 • Netransplantuojamų pacientų, sergančių mielomine liga, silpnumo vertinimas, gydymas ir išeitys. Temos vadovė lekt. Milda Rudžianskienė. 
 • Ilgos nekoduojančios RNR molekulės HOTAIR polimorfizmų įtaka krūtes vėžio klinikinėms ir morfologinėms savybėms bei krūties vėžiu sergančių pacienčių ligos eigai. Temos vadovė dr. Aistė Savukaitytė. 

Daugiau nei 20 mokslininkų

Net 7 HORIZON 2020 projektai

Onkologijos instituto projektai

 • HORIZON2020 H2020-EU.1.4.1.2. „INfraStructure in Proton International REsearch (INSPIRE)“.
 • HORIZON2020 programos projektas “Europos vėžio radiologinių tyrimų, biologinių ir sveikatos duomenų platformos sąsajos su precizine medicina ir dirbtiniu intelektu (EurCanImage)”.
 • HORIZON EUROPE HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 „Termografijos (nekontaktinio ir nekenksmingo diagnostinio metodo) panaudojimas krūties vėžio profilaktinėje patikroje ir ligos eigos stebėjime“ (Thermobreast).

,,ES – sveikatos labui“ (EU4Health) programos bendrųjų veiksmų (Joint Action) projektai:

 • ID 101104587, Akronimas ECHoS | Pavadinimas „Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies“ liet. „Vėžio misijos centrų steigimas: tinklai ir sinergija“.
 • ID 101075284, Akronimas CraNE | Pavadinimas „Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking“, liet. „Kompleksinių vėžio centrų tinklas: parengiamoji veikla kuriant nacionalinius kompleksinius vėžio centrus ir ES tinklų kūrimas“.
 • ID 101075328, Akronimas JANE | Pavadinimas „Joint Action on Networks of Expertise“, liet. „Bendri veiksmai dėl kompetencijos tinklų“.
 • Joint Action on strengthening eHealth including telemedicine and telemonitoring for health care systems for cancer prevention and care – eCAN
 • LMT projektas ,,Genų raiškos analizė naujos kartos sekoskaita ir potransliacinių baltymų modifikacijų tyrimas aspirino priešvėžinio veikimo mechanizmų išaiškinimui“. Finansavimo sutarties nr. – S-MIP-17-56;
 • LMT finansuojamas projekas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams pandemijų atvejais“;
 • LMT finansuojamas projektas „Skaitmeninio fenotipavimo panaudojimas vėžiu sergančių pacientų stebėsenai COVID-19 pandemijos metu “ Nr.01.2.2.-LMT-K-718-05-0085;
 • LSMU ir KTU tarpinstitucinis projektas: Projekto nr.: PP2022/58/4. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-04-01 – 2022-12-31. „Radiomika ir doziomika grįsto galvos ir kaklo vėžio prognozinio modelio kūrimas, pasitelkiant dirbtinio intelekto metodus (RADIC)“.

2022 m. įsijungėme į CERN Baltijos šalių universitetų grupę (angl. CERN Baltic Group);

Sukurtas CERN LT konsorciumas – 2022 birželio mėn. 22 d. pasirašyta sutartis tarp Vilniaus Universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, siekiant telkti įvairių mokslo sričių ir krypčių Lietuvos mokslininkų pajėgas vykdant mokslinius tyrimus aktualiomis CERN tematikomis ir padėti jiems įsijungti į šiuo metu CERN vykdomas bei planuojamas veiklas.

CERN-LT konsorciumo tarybos sudėtyje yra Radiobiologijos tyrimų grupė, atstovaujama Prof. dr. Elonos Juozaitytės.

Su CERN veiklomis susiję MTEP projektai:

 • CERN –LSMU projektas „Molekuliniai mechanizmai, lemiantys krūties vėžio atsparumą radioterapijai ir radiojautrumą didinančių medžiagų poveikio analizė“. Nr. PRM19-114/CERN-LSMU-2019-1;
 • Su CERN veiklomis susijęs MTEP projektas “Radiojautrumą didinančių fitocheminių medžiagų paieška ir jų poveikio apoptozės mechanizmui analizė krūties vėžio ląstelėms in vitro”. CERN-LSMU -2021-4/202-PRO-0092.
 • ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas, specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-02-0001;
 • ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, parengiant pagrindines mirties priežastis Lietuvoje lemiančių ligų ir sveikatos sutrikimų integruotos sveikatos priežiūros standartus“;
 • 82313 P-DNR-21-37_Sveikatos priežiūros paslaugų teik. modelis (S ) 2021 05 10-2021 12 31;
 • Projektas „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)”, Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001;
 • Projektas „Gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelio sukūrimas“ ESFA_LSMU-GYD-KOM_PRM18-134 (S18119).

Kauno klinikų Mokslo fondo finansuojamas projektas „Radiomika pagrįstas neinvazinis sarginio limfmazgio pažaidos įvertinimas, sergant ankstyvu gerklų vėžiu“ 2022.01 – 2023.05.

SAM projektai: „Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, parengiant pagrindines mirties priežastis Lietuvoje lemiančių ligų ir sveikatos sutrikimų integruotos sveikatos priežiūros standartus“

Onkologijos instituto publikacijos

Svarbiausios publikacijos Web of Science DB referuojamuose leidiniuose su citavimo rodikliu (5 metų laikotarpis):

1. Bartnykaitė, Agnė; Savukaitytė, Aistė; Bekampytė, Justina; Ugenskienė, Rasa; Laukaitienė, Jolanta; Korobeinikova, Erika; Gudaitienė, Jurgita; Juozaitytė, Elona. The Role of Matrix Metalloproteinase Single-Nucleotide Polymorphisms in the Clinicopathological Properties of Breast Cancer // Biomedicines. Basel : MDPI. ISSN 2227-9059, 2022, vol. 10, no. 8, p. 1-13. doi:10.3390/biomedicines10081891. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9405670/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 4.757, bendr. cit. rod.: 5.644, kvartilis: Q2 (2021. InCites JCR SCIE)]

2. Bekampytė, Justina; Savukaitytė, Aistė; Bartnykaitė, Agnė; Ugenskienė, Rasa; Žilienė, Eglė; Inčiūra, Arturas; Juozaitytė, Elona. TIRAP Rs8177376, Rs611953, Rs3802814, and Rs8177374 Polymorphisms and Their Association with Cervical Cancer Phenotype and Prognosis // Genes. Basel : MDPI. ISSN 2073-4425, 2022, vol. 13, no. 8, p. 1-11. doi:10.3390/genes13081365. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9407394/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed. [S1] [M.kr.: M001, N010] [Citav. rodiklis: 4.141, bendr. cit. rod.: 4.683, kvartilis: Q2 (2021. InCites JCR SCIE)]

3. De Vitte, Kristina; Kerzienė, Sigita; Klementavičiūtė, Jolita; De Vitte, Marius; Dilbienė, Vaida; Ugenskienė, Rasa; Bartkienė, Elena; Stankevičius, Rolandas. Effect of restricted grazing or feeding with total mix ration environments on the properties of milk quantity and quality from dairy cows of different genotypes // Žemdirbystė = Agriculture. Kėdainiai : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196, 2022, vol. 109, no. 2, p. 185-190. doi:10.13080/za.2022.109.024. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.13080/z-a.2022.109.024 . Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts; Index Copernicus; VINITI. [S1] [M.kr.: A003] [Citav. rodiklis: 1.281, bendr. cit. rod.: 3.587, kvartilis: Q3 (2021. InCites JCR SCIE)]

4. Kudrevičius, Linas; Jaselskė, Evelina; Adliene, Diana; Rudžianskas, Viktoras; Radžiūnas, Andrius; Tamašauskas, Arimantas. Application of 3D Gel Dosimetry as a Quality Assurance Tool in Functional Leksell Gamma Knife Radiosurgery // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861, 2022, vol. 8, no. 2, p. 1-15. doi:10.3390/gels8020069. Science Citation Index Expanded (Web of Science). [S1] [M.kr.: M001, N002] [Citav. rodiklis: 4.432, bendr. cit. rod.: 5.162, kvartilis: Q1 (2021. InCites JCR SCIE)]

5. Milonas, Daimantas; Laenen, Annouschka L; Venclovas, Žilvinas; Jaruševičius, Laimonas; Devos, Gaëtan; Joniau, Steven. Benefits of early salvage therapy on oncological outcomes in high-risk prostate cancer with persistent PSA after radical prostatectomy // Clinical and Translational Oncology. Cham : Springer International Publishing. ISSN 1699-048X, 2022, vol. 24, no. 2, p. 371-378. doi:10.1007/s12094-021-02700-y. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34453699/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 3.34, bendr. cit. rod.: 6.351, kvartilis: Q3 (2021. InCites JCR SCIE)]

6. Vadeikienė, Roberta; Kurgonaitė, Monika; Dambrauskienė, Rūta; Ugenskienė, Rasa; Gerbutavičius, Rolandas; Juozaitytė, Elona. Genetic factors that may affect the risk of developing thrombosis in patients with myeloproliferative disorders // Archives of medical science. Poznan : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1734-1922, 2021, vol. 00, no. 00, p. 1-42. doi:10.5114/aoms/140399. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.5114/aoms/140399 . Science Citation Index Expanded (Web of Science). [S1] [M.kr.: M001, N010] [Citav. rodiklis: 3.707, bendr. cit. rod.: 8.28, kvartilis: Q2 (2021. InCites JCR SCIE)]

7. Bartnykaitė, Agnė; Savukaitytė, Aistė; Ugenskienė, Rasa; Daukšaitė, Monika; Korobeinikova, Erika; Gudaitienė, Jurgita; Juozaitytė, Elona. Associations of MDM2 and MDM4 Polymorphisms with Early-Stage Breast Cancer // Journal of Clinical Medicine. Basel : MDPI. ISSN 2077-0383, 2021, vol. 10, no. 4, p. 1-11. doi:10.3390/jcm10040866. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7922970/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 4.964, bendr. cit. rod.: 8.28, kvartilis: Q2 (2021. InCites JCR SCIE)]

8. Bekampytė, Justina; Bartnykaitė, Agnė; Savukaitytė, Aistė; Ugenskienė, Rasa; Korobeinikova, Erika; Gudaitienė, Jurgita; Juozaitytė, Elona. The Investigation of Associations between TP53 rs1042522, BBC3 rs2032809, CCND1 rs9344, EGFR rs2227983 Polymorphisms and Breast Cancer Phenotype and Prognosis // Diagnostics. Basel : MDPI AG. ISSN 2075-4418, 2021, vol. 11, no. 8, p. 1-14. doi:10.3390/diagnostics11081419. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8393676/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 3.992, bendr. cit. rod.: 8.28, kvartilis: Q2 (2021. InCites JCR SCIE)]

9. Golubickaitė, Ieva; Ugenskienė, Rasa; Korobeinikova, Erika; Gudaitienė, Jurgita; Vaitiekus, Domas; Poškienė, Lina; Juozaitytė, Elona. The impact of mitochondria related POLG and TFAM variants on breast cancer pathomorphological characteristics and patient outcomes // Biomarkers. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 1354-750X, 2021 vol. 26, no. 4, p. 343-353. doi:10.1080/1354750X.2021.1900397. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33715547/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 2.663, bendr. cit. rod.: 5.094, kvartilis: Q3 (2021. InCites JCR SCIE)]

10. Golubickaitė, Ieva; Ugenskienė, Rasa; Žilienė, Eglė; Beniušytė, Jurgita; Inčiūra, Arturas; Poškienė, Lina; Juozaitytė, Elona. POLG gene variants in cervical cancer patients and their associations with clinical and pathomorphological tumor characteristics // Journal of Clinical Medicine. Basel : MDPI. ISSN 2077-0383, 2021, vol. 10, no. 9 doi:10.3390/jcm10091838. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.3390/jcm10091838 . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 4.964, bendr. cit. rod.: 8.28, kvartilis: Q2 (2021. InCites JCR SCIE)]

11. Korobeinikova, Erika; Ugenskienė, Rasa; Insodaitė, Rūta; Rudžianskas, Viktoras; Gudaitienė, Jurgita; Juozaitytė, Elona. The role of functional polymorphisms in oxidative stress-related genes on early-stage breast cancer survival // International journal of biological markers. London : SAGE Publishing. ISSN 0393-6155, 2021, vol. 36, no. 2, p. 14-21. doi:0.1177/17246008211011177. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33885357/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed; Biological Abstracts; BIOSIS Previews. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 3.248, bendr. cit. rod.: 6.017, kvartilis: Q3 (2021. InCites JCR SCIE)]

12. Savukaitytė, Aistė; Gudoitytė, Greta; Bartnykaitė, Agnė; Ugenskienė, Rasa; Juozaitytė, Elona. siRNA Knockdown of REDD1 Facilitates Aspirin-Mediated Dephosphorylation of mTORC1 Target 4E-BP1 in MDA-MB-468 Human Breast Cancer Cell Line // Cancer management and research. Auckland : Dove Medical Press. ISSN 1179-1322, 2021, vol. 13, p. 1123-1133. doi:10.2147/CMAR.S264414. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7872862/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 3.602, bendr. cit. rod.: 6.351, kvartilis: Q3 (2021. InCites JCR SCIE)

13. Vaitiekus, Domas; Muckienė, Gintarė; Vaitiekienė, Audronė; Sereikaitė, Liveta; Inčiūraitė, Rūta; Insodaitė, Rūta; Čepulienė, Daiva; Kupčinskas, Juozas; Ugenskienė, Rasa; Jurkevičius, Renaldas; Juozaitytė, Elona. HFE Gene Variants’ Impact on Anthracycline-Based ChemotherapyInduced Subclinical Cardiotoxicity : original paper // Cardiovascular Toxicology. Totowa : Humana Press. ISSN 1530-7905, 2021, vol. 21, no. 1, p. 59-66. doi:10.1007/s12012-020-09595-1. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32748118/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 2.755, bendr. cit. rod.: 5.249, kvartilis: Q3 (2021. InCites JCR SCIE)]

14. Grina, Donatas; Karpavičiūtė, Justina; Minkutė, Rima; Briedis, Vitalis. Impact of hospitalization on potentially inappropriate prescribing: a cross sectional study in an acute geriatric hospital in Lithuania : research article // International journal of clinical pharmacy. Dordrecht : Springer. ISSN 2210-7703, 2020, vol. 42, no. 3, p. 903-910. doi:10.1007/s11096-020-01035-y. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32323108/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M003, M005] [Citav. rodiklis: 2.054, bendr. cit. rod.: 4.307, kvartilis: Q4 (2020. InCites JCR SCIE)]

15. Korobeinikova, Erika; Ugenskienė, Rasa; Insodaitė, Rūta; Rudžianskas, Viktoras; Jaselskė, Evelina; Poškienė, Lina; Juozaitytė, Elona. Association of angiogenesis and inflammationrelated gene functional polymorphisms with early-stage breast cancer prognosis // Oncology letters. Athens : Spandidos publ LTD. ISSN 1792-1074, 2020, vol. 19, no. 6, p. 3687-3700. doi:10.3892/ol.2020.11521. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32391092/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 2.967, bendr. cit. rod.: 6.246, kvartilis: Q4 (2020. InCites JCR SCIE)]

16. Paužas, Henrikas; Gyvytė, Ugnė; Latkauskas, Tadas; Kairevičė, Laura; Lizdenis, Paulius; Švagždys, Saulius; Birgiolaitė, Erika; Kuliavienė, Irma; Kupčinskas, Juozas; Tamelis, Algimantas. The Role of VEGFA, COX2, HUR and CUGBP2 in predicting the response to neoadjuvant therapy in rectal cancer patients // Medicina. Kaunas ; Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X, 2020, vol. 56, no. 4, p. 1-12. doi:10.3390/medicina56040192. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7230171/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); PubMed. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 2.43, bendr. cit. rod.: 5.181, kvartilis: Q2 (2020. InCites JCR SCIE)]

17. Socha, Joanna; Kairevičė, Laura; Kępka, Lucyna; Michalski, Wojciech; Spałek, Mateusz; Paciorek, Karol; Bujko, Krzysztof. Should Short-course Neoadjuvant Radiotherapy Be Applied for Low-lying Rectal Cancer? A Systematic Review and Meta-analysis of the Randomized Trials // International journal of radiation oncology, biology, physics. New York, NY : Elsevier. ISSN 0360-3016, 2020, vol. 108, no. 5, p. 1257-1264. doi:10.1016/j.ijrobp.2020.06.077. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32634546/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 7.038, bendr. cit. rod.: 5.105, kvartilis: Q1 (2020. InCites JCR SCIE)]

18.  Vaitiekus, Domas; Muckienė, Gintarė; Vaitiekienė, Audronė; Mačiulienė, Dainora; Vaičiulienė, Dovilė; Ambrazevičiūtė, Gretė; Sereikaitė, Liveta; Verikas, Dovydas; Jurkevičius, Renaldas; Juozaitytė, Elona. Impact of arterial hypertension on doxorubicin-based chemotherapy-induced subclinical cardiac damage in breast cancer patients // Cardiovascular Toxicology. Totowa : Humana Press. ISSN 1530-7905, 2020, vol. 20, no. 3, p. 321-327. doi:10.1007/s12012-019-09556-3. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31782105/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 3.231, bendr. cit. rod.: 4.848, kvartilis: Q2 (2020. InCites JCR SCIE)]

19. Aljurf, Mahmoud; Weisdorf, Daniel; Alfraih, Feras; Szer, Jeff; Müller, Carlheinz; Confer, Dennis; Hashmi, Shahrukh; Kröger, Nicolaus; Shaw, Bronwen E; Greinix, Hildegard; Kharfan-Dabaja, Mohamed A; Foeken, Lydia; Seber, Adriana; Ahmed, Syed; El-Jawahri, Areej; Al-Awwami, Moheeb; Atsuta, Yoshiko; Pasquini, Marcelo; Hanbali, Amr; Alzahrani, Hazzaa; Okamoto, Shinichiro; Gluckman, Eliane; Mohty, Mohamad; Kodera, Yoshihisa; Horowitz, Mary; Niederwieser, Dietger Walter; El Fakih, Riad. “Worldwide Network for Blood & Marrow Transplantation (WBMT) special article, challenges facing emerging alternate donor registries” // Bone Marrow Transplantation. London : Nature Publishing Group. ISSN 0268-3369, 2019, vol. 54, no. 8, p. 1179-1188. doi:10.1038/s41409-019-0476-6. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 4.725, bendr. cit. rod.: 4.255, kvartilis: Q1 (2019. InCites JCR SCIE)]

20. Cohen, Ezra E W; Soulières, Denis; Le Tourneau, Christophe; Dinis, José; Licitra, Lisa; Ahn, Myung-Ju; Soria, Ainara; Machiels, Jean-Pascal; Mach, Nicolas; Mehra, Ranee; Burtness, Barbara; Zhang, Pingye; Cheng, Jonathan; Swaby, Ramona F; Harrington, Kevin J; Aleknavičius, Eduardas (tyrėjas); Inčiūra, Arturas (tyrėjas). Pembrolizumab versus methotrexate, docetaxel, or cetuximab for recurrent or metastatic head-and-neck squamous cell carcinoma (KEYNOTE-040): a randomised, open-label, phase 3 study // Lancet. New York : Elsevier Science Inc. ISSN 0140-6736, 2019, vol. 393, no. 10167, p. 156-167. doi:10.1016/S0140-6736(18)31999-8. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30509740/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Scopus. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 60.392, bendr. cit. rod.: 4.386, kvartilis: Q1 (2019. InCites JCR SCIE)]

21. Vaitiekienė, Audronė; Vaitiekus, Domas; Urbonaitė, Laura; Jankauskas, Antanas; Portačenko, Justina; Lapinskas, Tomas; Benetis, Rimantas; Siudikas, Adakrius; Veikutienė, Audronė; Poškienė, Lina; Kavoliūnienė, Aušra; Jančiauskienė, Rasa; Jaruševičius, Laimonas; Juozaitytė, Elona; Žaliūnas, Remigijus; Ereminienė, Eglė. Multidisciplinary approach to rare primary cardiac sarcoma: a case report and review : case report // BMC cancer. London : BioMed Central. ISSN 1471-2407, 2019, vol. 19, no. 1, p. 1-6. doi:10.1186/s12885-019-5705-2. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6544955/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; CABI Global Health; Scopus. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 3.15, bendr. cit. rod.: 4.837, kvartilis: Q3 (2019. InCites JCR SCIE)]

22.  Žoštautienė, Indrė; Skrodenienė, Erika; Vitkauskienė, Astra; Žvinienė, Kristina; Mickevičius, Antanas; Gerbutavičius, Rolandas; Gerbutavičienė, Rima Jūratė; Kiudelis, Mindaugas. Coagulation System Disorders and Thrombosis Prophylaxis During Laparoscopic Fundoplications // Surgical laparoscopy, endoscopy, and percutaneous techniques. Hagerstown : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1530-4515, 2019, vol. 29, no. 6, p. 433-440. doi:10.1097/SLE.0000000000000709. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31517745/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 1.382, bendr. cit. rod.: 2.553, kvartilis: Q3 (2019. InCites JCR SCIE)]

23. Adlienė, Diana; Jaselskė, Evelina; Rudžianskas, Viktoras; Šeperiene, Neringa. First approach to ionizing radiation based 3D printing: fabrication of free standing dose gels using high energy gamma photons // Nuclear instruments and methods in physics research, Section B: Beam interactions with materials and atoms : 19th International Conference on Radiation Effects in Insulators (REI), JUL 02-07, 2017, France. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0168-583X, 2018, vol. 435, p. 246-250. doi:10.1016/j.nimb.2018.01.033. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.01.033 . [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 1.21, bendr. cit. rod.: 2.497, kvartilis: Q3 (2018. InCites JCR SCIE)]

24.  Breugom, Anne J; Bastiaannet, Esther; Boelens, Petra G; Van Eycken, Elisabeth; Iversen, Lene H; Martling, Anna; Johansson, Robert; Evans, Tim; Lawton, Sarah; O’Brien, Katie M; Ortiz, Héctor; Jančiauskienė, Rasa; Dekkers, Olaf M; Rutten, Harm JT; Liefers, Gerrit-Jan; Lemmens, Valery EPP; van de Velde, Cornelis JH. Oncologic treatment strategies and relative survival of patients with stage I-III rectal cancer – A EURECCA international comparison between the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, England, Ireland, Spain, and Lithuania // European journal of surgical oncology – EJSO. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0748-7983, 2018, vol. 44, no. 9, p. 1336-1343. doi:10.1016/j.ejso.2018.05.025. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29960770/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Scopus. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 3.379, bendr. cit. rod.: 3.527, kvartilis: Q1 (2018. InCites JCR SCIE)]

25. Būdienė, Brigita; Liutkevičienė, Rasa; Gustienė, Olivija; Ugenskienė, Rasa; Laukaitienė, Danguolė; Savukaitytė, Aistė; Vilkevičiūtė, Alvita; Steponavičiūtė, Rasa; Petrikienė, Aurelija; Žaliūnienė, Dalia. The Association of matrix metalloproteinases polymorphisms and interleukins in advanced age-related macular degeneration // Ophthalmic genetics. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 1381-6810, 2018, vol. 39, no. 4, p. 463-472. doi:10.1080/13816810.2018.1484928. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29947568/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 1.285, bendr. cit. rod.: 3.246, kvartilis: Q4 (2018. InCites JCR SCIE)]

26. Liutkauskienė, Sigita; Grižas, Saulius; Jurėnienė, Kristina; Šuipytė, Jorūnė; Statnickaitė, Akvilė; Juozaitytė, Elona. Retrospective analysis of the impact of anthracycline dose reduction and chemotherapy delays on the outcomes of early breast cancer molecular subtypes // BMC cancer. London : BioMed Central. ISSN 1471-2407, 2018, vol. 18, no. 1, p. 1-9. doi:10.1186/s12885-018-4365-y. Prieiga per internetą: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29678165/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; CABI Global Health; Scopus. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 2.933, bendr. cit. rod.: 4.497, kvartilis: Q3 (2018. InCites JCR SCIE)]

27. Rudžianskas, Viktoras; Korobeinikova, Erika; Rudžianskienė, Milda; Jaselskė, Evelina; Adlienė, Diana; Šedienė, Severina; Kulakienė, Ilona; Padervinskis, Evaldas; Jurkienė, Nemira; Juozaitytė, Elona. Use of 18F-FDG PET/CT imaging for radiotherapy target volume delineation after induction chemotherapy and for prognosis of locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X, 2018, vol. 54, no. 6, p. 1-18. doi:10.3390/medicina54060107. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6306774/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 1.467, bendr. cit. rod.: 4.542, kvartilis: Q3 (2018. InCites JCR SCIE)]

28. Šedienė, Severina; Kulakienė, Ilona; Rudžianskas, Viktoras; Ambrazienė, Rita. The Role of 18-fluoro-2-deoxy-glucose positron emission tomography/computed tomography as response and prognosis predictive factor of concurrent chemoradiotherapy after induction chemotherapy in head and neck squamous cell carcinoma: A prospective study // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X, 2018, vol. 54, no. 2, p. 1-13. doi:10.3390/medicina54020031. Prieiga per internetą: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6037264/ . Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; IndexCopernicus; Scopus; DOAJ. [S1] [M.kr.: M001] [Citav. rodiklis: 1.467, bendr. cit. rod.: 4.542, kvartilis: Q3 (2018. InCites JCR SCIE)]

Onkologijos institutas
Prof. Elona Juozaitytė
Onkologijos instituto vadovė