APIE KLINIKĄ

Reabilitacijos kliniką sudaro šie padaliniai:

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje pacientams gydyti taikomi performuoti fizikiniai veiksniai ir hidroterapijos procedūros. Per metus apsilanko per 15 000 ligonių, kuriems atliekama daugiau kaip 160 000 procedūrų. Skyrius yra universitetinės ligoninės padalinys, todėl čia pirmiausiai Lietuvoje buvo įdiegti ir šiuo metu naudojami pažangiausi gydymo metodai – smūgio bangos terapija, didelės galios lazerio terapija, magneto terapija, ultragarso terapija, atliekamas raumenų ir nervų sistemos funkcijų atkūrimas elektrostimuliacijos procedūromis, jų efektyvumą vertinant elektromiodiagnostika ir miotonusometrija. Sunkiems ligoniams čia atliekamos elektrostimuliacijos procedūros. Šiuo metu raumenų elektros stimuliacija dažniausiai taikoma pacientams pooperaciniu periodu tromboembolinių komplikacijų, pragulų profilaktikai, taip pat esant šlapimo nelaikymui, diafragmos stimuliacijai, periferinių nervų neuropatijų atvejais; vaikams – kreivakaklystės, plokščiapėdystės korekcijai. Skausmo atveju taikoma nuskausminamoji elektrostimuliacija, kuri dažnai skiriama ir ortopedijos-traumatologijos klinikoje ligoniams po kelio ir klubo operacijų.

Neuroreabilitacijos skyrius įsteigtas 1997-04-03. Jame yra 20 stacionarinių lovų. Čia gydomi ligoniai su dideliais biosocialinių funkcijų sutrikimais po galvos, nugaros smegenų traumų ar operacijų, kraujotakos sutrikimų, daugybinių kaulų lūžimų; taikoma ankstyva stacionarinė suaugusiųjų reabilitacija („reabilitacija III“) neurologinio, judamojo-atramos aparato profilio ligoniams, kuriems pirmojo reabilitacijos etapo paslaugos buvo suteiktos LSMU ligoninėje „Kauno klinikos“. Per metus skyriuje reabilituojama apie 130 ligonių, kuriems atliekama per 35 000 procedūrų. Skyriuje dirbama reabilitacijos specialistų komandos principu, taikant individualizuotą kompleksinę reabilitaciją: gydymą vaistais, kineziterapiją, ergoterapiją, logoterapiją, fizioterapiją, konsultuoja psichologas, socialinis darbuotojas. Taikomos mokslu pagrįstos, diegiamos inovatyvios reabilitacijos metodikos: ergoterapijos ir logoterapijos procedūrų metu pažintinėms funkcijoms testuoti ir lavinti naudojama interaktyvi sistema, virtualios realybės įranga. Slaugos fakulteto dailės terapijos magistrantūros studentai taiko dailės terapiją. Neuroreabilitacijos skyrius priklauso fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų-rezidentų bei neurologijos gydytojų-rezidentų rengimo programos privalomų bazių sąrašui: trečiaisiais rezidentūros metais gydytojai-rezidentai 1–2 mėnesius dirba skyriuje, kuruodami 7–10 ligonių.

Kineziterapijos skyriuje gydoma judesiu. Per metus stacionare ir ambulatorijoje kineziterapija taikoma apie 17 000 ligonių, atliekama per 78 000 procedūrų. Skyriuje dirbantys kineziterapeutai įvertina ligonio funkcinę būklę ir atlieka fizinius pratimus, naudodami šiuolaikinius kineziterapijos metodus ir metodikas.

Ambulatorinės reabilitacijos poskyris įsteigtas 1999 m. Vienu metu čia galima gydyti iki 30 neurologinio, artrologinio, traumatologinio, kardiologinio, pulmonologinio profilio ligonių pagal nustatytas indikacijas. Poskyryje darbas organizuojamas specialistų komandos principu – su ligoniu dirba gydytojas, slaugytoja, kineziterapeutas, pagal poreikį socialinis darbuotojas, psichologas, ergoterapeutas. Į ambulatorinės reabilitacijos poskyrį pacientus nukreipia gydytojai specialistai (reumatologai, neurologai, kardiologai) arba šeimos gydytojai, užpildę visus dokumentus (išrašas iš ligos istorijos arba ambulatorinės kortelės f.027-a, o f.070-a, pateikiama TLK pažymai, patvirtinančiai gydymo apmokėjimą, gauti). Ambulatoriškai gydomiems pacientams, turintiems siuntimą FMR gydytojo konsultacijai, ir LSMU Šeimos klinikos pacientams taikomos reabilitacijos paslaugos, papildomai ligoniui pageidaujant gali būti skiriamos ir mokamos paslaugos.

Logoterapijos kabinete kalbos korekcija taikoma ligoniams, sergantiems centrinės nervų sistemos ligomis. Kalbos sutrikimų šalinimo pratybos taikomos neurologiniuose, neurochirurginiuose, onkologiniuose, neuroreabilitacijos, vaikų skyriuose.

Kasmet fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentūrą baigia 6–7 jaunieji gydytojai.

Klinikos darbuotojai dėsto gydytojų ir slaugytojų tobulinimosi kursų klausytojams, LSMU MA Medicinos, Odontologijos, Slaugos ir Visuomenės sveikatos fakultetų studentams, LSMU VA Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentams.
Reabilitacijos klinika kuruoja 10 podiplominių studijų programų: aktualūs kineziterapijos klausimai, funkcinės būklės vertinimas darbingumo ir neįgalumo ekspertizėje, kariškių funkcinės būklės vertinimas ir jos korekcija nemedikamentinėmis priemonėmis, kalbos korekcijos pagrindai, bendrieji reabilitacijos klausimai, šiuolaikinė neurologinių ligonių reabilitacija, refleksoterapijos įvadinis kursas, aktualūs fizinės medicinos klausimai, mokslu pagrįstas fizikinių veiksnių taikymas reabilitacijoje.

Klinikoje veikia 3 studentų moksliniai būreliai: reabilitacijos, ergoterapijos ir kineziterapijos.

Klinikos dėstytojai rengia metodines priemones studentams. 2008 metais išleisti vadovėliai „Reabilitacija”, „Kineziterapija”, „Ergoterapija”, mokomosios knygos „Šviesos taikymas pacientų ir neįgaliųjų reabilitacijai”, „Kineziterapija vandenyje, sergant stuburo ligomis”, „Plaštakos sužalojimų gydymo ir reabilitacijos pagrindai”, paskaitų konspektai „Ergoterapija, esant sensorinės integracijos sutrikimams”, „Ultragarso taikymas fizinėje medicinoje”, 2009 m. – dvi studijų priemonės (kartu su kitų Slaugos fakulteto padalinių dėstytojais), 2011 m. – „Pragulos ir jų profilaktika”, „Širdies ligų gydymas (algoritmai ir schemos)”, „Vaikų cerebrinis paralyžius”, 2012 m. – „Reabilitacija po ortopedinių – traumatologinių operacijų”, 2014 m. – „Reabilitacijos pagrindai”, 2015 m. – „Asmenų, patyrusių trauminį galvos smegenų sužalojimą”, 2017 m. – „Atraminio-judamojo aparato ligos: ortopedija traumatologija, plastinė rekonstrukcinė chirurgija, reabilitacija”, mokslinis straipsnių leidinys „Menas.Terapija.Sveikata”, „Biomechanikos praktikos darbai”.

Mokslinė veikla

Reabilitacijos klinikos mokslininkų vykdomas mokslinis darbas „Ligonių biopsichosocialinių sutrikimų vertinimas ir jų korekcija reabilitacijoje“. Mokslinę veiklą šia tema vykdo 5 doktorantai ir klinikos darbuotojai.

Reabilitacijos klinika kartu su Kulautuvos reabilitacijos ligonine, LSMU MA Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorija, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika vykdo mokslinį tyrimą „Pacientų po aortos vožtuvo operacijos ilgalaikio fizinio treniravimo poveikis širdies ir kvėpavimo funkcijai, kairiojo skilvelio (KS) remodeliavimuisi, fizinio krūvio tolerancijos kitimui bei gyvenimo kokybei“. Vykdomi mokslo tiriamieji darbai aktyviai bendradarbiaujant su KTU mokslo tiriamaisiais centrais.

 

Mokslo projektai

ADVANTAGE (Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative) – tai bendrų veiksmų (angl. Joint Action) programa, skirta senatvinio silpnumo sindromo (angl. frailty) prevencijai ir yra finansuojama Europos Sąjungos Trečiosios sveikatos programos (2014–2020 m., Horizon2020). Projekte dalyvauja 40 įvairių organizacijų iš 22 Europos Sąjungos šalių narių. ADVANTAGE projekto metu, skatinant Europos šalių narių sutarimą, formuojama bendra senatvinio silpnumo sindromo prevencijos samprata, teikiant sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, kuria remiantis valstybės narės taikys bendrus gydymo principus vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems yra diagnozuotas senatvinio silpnumo sindromas ar tiems, kurie turi riziką šiam sindromui išsivystyti. Plačiau

Dalyvavimas LMT finansuojamuose projektuose:

  • kartu su KTU mokslininkais dalyvaujama Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių vykdomame projekte „Automatiniai algoritmai prieširdžių virpėjimo išsivystymo rizikai po ūminio miokardo infarkto prognozuoti“ (Nr. MIP-15391, trukmė: 2015-2017);
  • 2015–2019 m. vykdomas mokslinis darbas „Didelio galingumo lazerio poveikio vertinimas, esant kliniškai nustatytiems lėtiniams plantarinės fascijos, Achilo sausgyslės pažeidimams“. Kauno klinikų gydytojai pirmieji Lietuvoje pradėjo taikyti aukšto intensyvumo lazerio terapiją, kurios skvarba į audinius siekia 12 cm. Aukšto intensyvumo lazerio šviesa stimuliuoja audinių gijimą, biologinius audinių regeneracijos procesus.
  • Klinika bendradarbiauja su Bergeno universitetine kolegija (Norvegija); Olšteino universitetu (Lenkija), Viskonsino-Madisono universitetu (JAV); PXL universitetine kolegija (Belgija);  Ulmo universitetu (Vokietija). Sutartis su Jana Kochanovskiego v Kielcach universitetu (Lenkija).
  • Pasirašytos Erasmus+ sutartys su Ispanijos, Austrijos, Kroatijos, Estijos universitetais, Oslo universitetine kolegija  (Norvegija)PXL universitetine kolegija (Belgija).
  • Plėtojami ryšiai su Kazachstanu: klinikos dėstytojai vyksta skaityti paskaitų reabilitacijos tema sveikatos priežiūros specialistams.

Priklausome tarptautinėms organizacijoms:

  • Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklui (ENPHE)
  • Europos aukštųjų ergoterapijos mokyklų tinklui (ENOTHE)
  • Europos menų terapijų mokymo konsorciumui (ECARTE)
LSMU Slaugos fakultetas Reabilitacijos klinika
Prof. Raimondas Kubilius
Reabilitacijos klinikos vadovas
Visi kontaktai