Visuomenės sveikatos fakulteto dekanatas

Visuomenės sveikatos fakultetas
Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva
+370 37 327 237 dekanvsf@lsmu.lt
227 kab.
Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė
Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė
Doc. dr. Gvidas Urbonas
Visuomenės sveikatos fakulteto prodekanas
Rūta Jasinskienė
Visuomenės sveikatos fakulteto vyriausioji administratorė
Gerda Čepienė
Visuomenės sveikatos fakulteto administratorė
Visi kontaktai