Visuomenės sveikatos fakulteto dekanatas

Visuomenės sveikatos fakultetas
Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva
+370 37 327 237 dekanvsf@lsmu.lt
227 kab.
Prof. dr. Ida Liseckienė
Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė
Doc. dr. Gintarė Kalinienė
Prodekanė
5054 gintare.kaliniene@lsmu.lt
Tilžės g. 18, 222 kab.
Rūta Jasinskienė
Visuomenės sveikatos fakulteto vyriausioji administratorė
Gerda Čepienė
Visuomenės sveikatos fakulteto administratorė
Visi kontaktai