Visuomenės sveikatos fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Prof. dr. Kastytis Šmigelskas – Tarybos pirmininkas
El. paštas kastytis.smigelskas@lsmu.lt Tel. +370 37 242 911

Doc. dr. Gvidas Urbonas – Tarybos pirmininko pavaduotojas
El. paštas gvidas.urbonas@lsmu.lt Tel. +370 659 92716

Prof. dr. Rūta Ustinavičienė – Tarybos sekretorė
El. paštas ruta.ustinaviciene@lsmu.lt Tel. +370 687 75545 (Vietinis – 5054)

Nariai:
Prof. dr. Ida Liseckienė
Jaunesn. mokslo darbuotojas Tomas Vaičiūnas
Prof. dr. Skirmantė Sauliūnė
Doc. dr. Giedrė Širvinskienė
Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė (nuo 2007 m.), Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė (nuo 2013 m.) – Socialinio partnerio atstovė
Gerda Kvitko – studentų atstovybės deleguota studentų atstovė
Gabija Leščinskaitė – studentų atstovybės deleguota studentų atstovė
Margiris Alesius – studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas

 

Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkas: Jaunesn. mokslo darbuotojas Tomas Vaičiūnas
El. paštas tomas.vaiciunas@lsmu.lt Tel. +370 37 242 911 (Vietinis – 5007)

Sekretorė: Doc. dr Giedrė Širvinskienė
El. paštas giedre.sirvinskiene@lsmu.lt Tel.: +370 37 242 902 (Vietinis – 5002)

Studijų programų komitetai

Komiteto pirmininkė – prof. dr. Rūta Ustinavičienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto sekretorė –  lekt. dr. Jolita Kirvaitienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto nariai:
prof. dr. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra;
doc. dr. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
doc. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra;
doc. dr. Snieguolė Kaselienė, Sveikatos vadybos katedra;
doc. dr. Vidmantas Vaičiulis, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
lekt. dr. Rasa Žutautienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
lekt. dr. Olga Meščeriakova, Sveikatos vadybos katedra;

Socialinis partneris:    Orina Ivanauskienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM, Kauno departamento Užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vadovė;

Studentų atstovybės deleguotos studentų atstovės: Gerda Kvitko ir Augustė Jasaitytė.

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021–2022 m.m.
2020-2021 m.m.
2019-2020 m.m.

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras
2018–2019 m.m. pavasario semestras
2018–2019 m.m. rudens semestras

Archyvas

Komiteto pirmininkė – lekt. dr. Jolita Jonynienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto sekretorė – Laura Šalčiūnaitė-Nikonovė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto nariai:
prof. dr. Dalia Antinienė, Sveikatos psichologijos katedra;
prof. dr. Kastytis Šmigelskas, Sveikatos psichologijos katedra;
prof. dr. Jolanta Kuznecovienė, Bioetikos katedra;
doc. dr. Giedrė Širvinskienė, Sveikatos psichologijos katedra;
lekt. dr. Irina Banienė, Sveikatos psichologijos katedra;
asist. dokt. Jevgenij Razgulin, Sveikatos psichologijos katedra;

Socialinis partneris: dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė – VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras” direktorė, psichologė – psichoterapeutė;

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai: Dominykas Česnavičius, Beatričė Ramanauskaitė.

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):
2021–2022 m.m.
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m.

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras
2018–2019 m.m. pavasario semestras
2018–2019 m.m. rudens semestras

Archyvas

Komiteto pirmininkė – doc. dr. Giedrė Širvinskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto sekretorė – dr. Ingrida Pilkionienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto nariai:
prof. dr. Aistė Pranckevičienė, Sveikatos psichologijos katedra;
prof. dr. Aušra Saudargienė, Sveikatos psichologijos katedra;
prof. dr. Vesta Steiblienė, LSMU Psichiatrijos klinika;
lekt. dr.  Raimonda Petrolienė, Sveikatos psichologijos katedra;
lekt. dr. Roza Joffė-Luinienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Socialinis partneris: Aina Adomaitytė, medicinos psichologė, psichoterapeutė;

Studentų atstovybės deleguota studentų atstovė: Paulina Bučinskaitė.

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021–2022 m.m.
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras
2018–2019 m.m. pavasario semestras
2018–2019 m.m. rudens semestras

Komiteto pirmininkė: prof. dr. Vilma Kriaučionienė, Profilaktinės medicinos katedra

Komiteto pirmininkės pavaduotoja: lekt. dr. Vilma Žaltauskė, Profilaktinės medicinos katedra

Komiteto sekretorė: lekt. dr. Lolita Šileikienė, Profilaktinės medicinos katedra

Komiteto nariai:
prof. dr. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra
doc. dr. vyresn. mokslo darbuotojas Mindaugas Štelemėkas, Profilaktinės medicinos katedra, Sveikatos tyrimų institutas
doc. dr. Gintarė Kalinienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra
doc. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra
asist. Laura Miščikienė, Sveikatos vadybos katedra

Socialiniai partneriai:

Tomas Steponkus, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas;
Gerda Kuzmarskienė, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai:

Greta Malijauskaitė

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021–2022 m.m.
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m.

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

202–2021 m.m.
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras

 

Archyvas

Komiteto pirmininkė: prof. Skirmantė Sauliūnė, Sveikatos vadybos katedra

Komiteto pirmininkės pavaduotojas: prof. Mindaugas Stankūnas, Sveikatos vadybos katedra

Komiteto sekretorė: dr. Jurgita Vladičkienė, Sveikatos vadybos katedra

Komiteto nariai:
dr. Mindaugas Štelemėkas, Sveikatos tyrimų institutas
asist. Vilma Jasiukaitienė, Sveikatos vadybos katedra
asist. Kristina Astromskė, Sveikatos vadybos katedra
doc. dr. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Socialinis partneris:

Tomas Kuzmarskas, LSMU ligoninės Kauno klinikų direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai.

 

Metiniai darbo planai:
2021–2022 m.m.
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m.

Veiklos ataskaitos:
2020–2021 m.m. metinė ataskaita
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras
2018–2019 m.m. pavasario semestras
2018–2019 m.m. rudens semestras

Archyvas

Komiteto pirmininkė – prof. dr. Ida Liseckienė

Komiteto pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. Vilma Kriaučionienė

Komiteto nariai:

Prof. dr. Rūta Ustinavičienė
Vyr. m. d. doc. dr. Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė
lekt. dr. Tomas Vaičiūnas
Asist. Lilija Baniulienė
Asist. Lina Paulauskienė
Vyr. specialistė Inga Sribikienė
Asist. Kotryna Nausėdė (Soc. partneris)
Rūta Šabonienė (studentas)
Gabija Minevičiūtė (studentas)

Socialiniai partneriai: Eglė Minevičienė, Gyvensenos medicinos asociacijos narė
Studentų atstovybės deleguota studentų atstovė: Inga Sribikienė
Archyvas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studijų programų komitetai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 22 d. LSMU senato nutarimu Nr. 148-04 patvirtintais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatais:

SPK nuostatuose įtvirtintos Komiteto Pirmininko funkcijos:
15.1. organizuoti Komiteto veiklą;
15.2. rengti Komiteto kasmetį veiklos planą ir praėjusių mokslo metų ataskaitą bei teikti jį tvirtinti dekanui;
15.3. dalyvauti atitinkamos studijų krypties ir pakopos savianalizės suvestinės teikimo išoriniam vertinimui rengimo procese;
15.4. atstovauti studijų programai(oms) Lietuvos ir užsienio renginiuose;
15.5. paskirstyti Komiteto nariams (dėstytojų ir studentų, socialinių partnerių) atsakomybes ir užduotis, kurias nariai įsipareigoja atlikti.

SPK nuostatuose įtvirtintos Komiteto pareigos:
25.1. vykdyti Komitetui patikėtas (nustatytas) funkcijas;
25.2. teikti raštu fakulteto dekanui bei prorektoriui studijoms praėjusių mokslo metų Komiteto veiklos ataskaitą;
25.3. viešinti Komiteto kasmetes ataskaitas bendruomenei;
25.4. teikti informaciją apie studijų programos kokybės rodiklius ir kitus duomenis studijas vykdantiems padaliniams, dekanatui, krypties savianalizės rengimo grupei bei kitiems padaliniams, susijusiems su kuruojamos studijų programos(ų) kokybės užtikrinimu;
25.5. Komiteto nariai privalo dalyvauti Komiteto posėdžiuose, pasakomą nuomonę grįsti faktais, laiku ir tinkamai atlikti pavestus darbus, laikytis akademinės etikos reikalavimų.

Vadovaujantis fakulteto tarybos 2017 m. spalio 9 dienos nutarimu (protokolo Nr. VSF8-12), SPK pirmininkai kiekvienais mokslo metais ne vėliau kaip iki spalio 10 d. turi atsiskaityti VSF tarybos posėdyje už praėjusių mokslo metų komiteto veiklą.

Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės 2020 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. VSF1-30 yra paskirti SPK nariai, atsakingi už komitetų veiklos viešinimą universiteto interneto svetainėje. Paskirtieji asmenys turi pateikti VSF prodekanui aukščiau minėtų dokumentų elektronines kopijas pdf formatu elektroniniu paštu atitinkamai ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.

 

Informacija atnaujinta 2021.09.28