LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas

Visuomenės sveikatos fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Prof. dr. Kastytis Šmigelskas – Tarybos pirmininkas
El. paštas kastytis.smigelskas@lsmu.lt Tel. +370 37 242 911

Prof. dr. Gvidas Urbonas – Tarybos pirmininko pavaduotojas
El. paštas gvidas.urbonas@lsmu.lt Tel. +370 659 92716

Prof. dr. Rūta Ustinavičienė – Tarybos sekretorė
El. paštas ruta.ustinaviciene@lsmu.lt Tel. +370 687 75545 (Vietinis – 5056)

Nariai:
Prof. dr. Ida Liseckienė
Jaunesn. mokslo darbuotojas dr. Tomas Vaičiūnas
Prof. dr. Skirmantė Sauliūnė
Doc. dr. Giedrė Širvinskienė
Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė (nuo 2007 m.), Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė (nuo 2013 m.) – Socialinio partnerio atstovė
Gerda Kvitko – studentų atstovybės deleguota studentų atstovė
Gabija Leščinskaitė – studentų atstovybės deleguota studentų atstovė
Margiris Alesius – studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas

 

Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkas: Jaunesn. mokslo darbuotojas dr. Tomas Vaičiūnas
El. paštas tomas.vaiciunas@lsmu.lt Tel. +370 37 242 911 (Vietinis – 5007)

Sekretorė: Doc. dr Giedrė Širvinskienė
El. paštas giedre.sirvinskiene@lsmu.lt Tel.: +370 37 242 902 (Vietinis – 5002)

Studijų programų komitetai

Komiteto pirmininkė – prof. dr. Rūta Ustinavičienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto sekretorė –  lekt. dr. Jolita Kirvaitienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto nariai:
prof. dr. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra;
doc. dr. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
prof. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra;
doc. dr. Snieguolė Kaselienė, Sveikatos vadybos katedra;
doc. dr. Vidmantas Vaičiulis, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
lekt. dr. Rasa Žutautienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
doc. dr. Olga Meščeriakova, Sveikatos vadybos katedra;

Socialinis partneris:    Orina Ivanauskienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM, Kauno departamento Užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vadovė;

Studentų atstovybės deleguotos studentų atstovės: Gerda Kvitko ir Augustė Jasaitytė.

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021–2022 m.m.
2020-2021 m.m.
2019-2020 m.m.

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras
2018–2019 m.m. pavasario semestras
2018–2019 m.m. rudens semestras

Archyvas

Komiteto pirmininkė – lekt. dr. Jolita Jonynienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto sekretorė – Laura Šalčiūnaitė-Nikonovė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto nariai:
prof. dr. Dalia Antinienė, Sveikatos psichologijos katedra;
prof. dr. Kastytis Šmigelskas, Sveikatos psichologijos katedra;
prof. dr. Jolanta Kuznecovienė, Bioetikos katedra;
doc. dr. Giedrė Širvinskienė, Sveikatos psichologijos katedra;
lekt. dr. Irina Banienė, Sveikatos psichologijos katedra;
asist. dokt. Jevgenij Razgulin, Sveikatos psichologijos katedra;

Socialinis partneris: dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė – VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras” direktorė, psichologė – psichoterapeutė;

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai: Martyna Šinkūnaitė, Beatričė Ramanauskaitė.

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):
2021–2022 m.m.
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m.

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras
2018–2019 m.m. pavasario semestras
2018–2019 m.m. rudens semestras

Archyvas

Komiteto pirmininkė – doc. dr. Giedrė Širvinskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto sekretorė – dr. Ingrida Pilkionienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto nariai:
prof. dr. Aistė Pranckevičienė, Sveikatos psichologijos katedra;
prof. dr. Aušra Saudargienė, Sveikatos psichologijos katedra;
prof. dr. Vesta Steiblienė, LSMU Psichiatrijos klinika;
lekt. dr.  Raimonda Petrolienė, Sveikatos psichologijos katedra;
lekt. dr. Roza Joffė-Luinienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Socialinis partneris: Aina Adomaitytė, medicinos psichologė, psichoterapeutė;

Studentų atstovybės deleguota studentų atstovė: Paulina Bučinskaitė.

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021–2022 m.m.
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras
2018–2019 m.m. pavasario semestras
2018–2019 m.m. rudens semestras

Komiteto pirmininkė: doc. dr. Gintarė Kalinienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto pirmininkės pavaduotoja: prof. dr. Dalia Lukšienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto sekretorė: doc. dr. Lina Danusevičienė, Bioetikos katedra;

Komiteto nariai:
prof. dr. Janina Petkevičienė, Profilaktinės medicinos katedra;
prof. dr. Mindaugas Štelemėkas, Profilaktinės medicinos katedra;
doc. dr. Rugilė Ivanauskienė, Profilaktinės medicinos katedra;
lekt. dr. Jolita Kirvaitienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
lekt. Laura Miščikienė, Sveikatos vadybos katedra;

Socialiniai partneriai:

Tomas Steponkus, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas;
Gerda Kuzmarskienė, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai:

Renata Šliužaitė

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021–2022 m.m.
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m.

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

202–2021 m.m.
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras

 

Archyvas

Komiteto pirmininkė: prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė, Sveikatos vadybos katedra.

Komiteto pirmininkės pavaduotojas: prof. dr. Skirmantė Sauliūnė, Sveikatos vadybos katedra.

Komiteto sekretorė: asist. Raminta Bulvičienė, Sveikatos vadybos katedra.

Komiteto nariai: 

prof. dr. Mindaugas Stankūnas, Sveikatos vadybos katedra;
prof. dr. Mindaugas Štelemėkas, Profilaktinės medicinos katedra;
doc. dr. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
lekt. dr. Jurgita Vladičkienė, Sveikatos vadybos katedra;
lekt. dr. Vilma Jasiukaitienė, Sveikatos vadybos katedra;
asist. Kristina Astromskė, Sveikatos vadybos katedra.

Socialinis partneris:

Tomas Kuzmarskas, LSMU ligoninės Kauno klinikų direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas.

SA deleguota studentų atstovė: Gerda Kvitko.

Metiniai darbo planai:
2021–2022 m.m.
2020–2021 m.m.
2019–2020 m.m.

Veiklos ataskaitos:
2020–2021 m.m. metinė ataskaita
2019–2020 m.m. pavasario semestras
2019–2020 m.m. rudens semestras
2018–2019 m.m. pavasario semestras
2018–2019 m.m. rudens semestras

Archyvas

Komiteto pirmininkė: prof. dr. Vilma Kriaučionienė, VSF Profilaktinės medicinos katedra;

Komiteto pirmininkės pavaduotoja:  lekt. dr. Tomas Vaičiūnas, VSF Profilaktinės medicinos katedra;

Komiteto sekretorė:  lekt. dr. Lolita Šileikienė, VSF Profilaktinės medicinos katedra;

Komiteto nariai:

Prof. dr. Ida Liseckienė, VSF dekanė;
Prof. dr. Rūta Ustinavičienė, VSF Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
Vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė, VSF Sveikatos tyrimų institutas;
Asist. Lilija Baniulienė, MF Šeimos medicinos klinika;
Asist. Lina Paulauskienė, MF Šeimos medicinos klinika;
Prof. dr. Nida Žemaitienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Socialinis partneris:

Kotryna Nausėdė, Saulės šeimos medicinos klinika, Gyvensenos medicinos specialistė.

Studentų atstovybės deleguota studentų atstovė: Giedrė Aukštakalnienė.

Archyvas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studijų programų komitetai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 22 d. LSMU senato nutarimu Nr. 148-04 patvirtintais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatais:

SPK nuostatuose įtvirtintos Komiteto Pirmininko funkcijos:
15.1. organizuoti Komiteto veiklą;
15.2. rengti Komiteto kasmetį veiklos planą ir praėjusių mokslo metų ataskaitą bei teikti jį tvirtinti dekanui;
15.3. dalyvauti atitinkamos studijų krypties ir pakopos savianalizės suvestinės teikimo išoriniam vertinimui rengimo procese;
15.4. atstovauti studijų programai(oms) Lietuvos ir užsienio renginiuose;
15.5. paskirstyti Komiteto nariams (dėstytojų ir studentų, socialinių partnerių) atsakomybes ir užduotis, kurias nariai įsipareigoja atlikti.

SPK nuostatuose įtvirtintos Komiteto pareigos:
25.1. vykdyti Komitetui patikėtas (nustatytas) funkcijas;
25.2. teikti raštu fakulteto dekanui bei prorektoriui studijoms praėjusių mokslo metų Komiteto veiklos ataskaitą;
25.3. viešinti Komiteto kasmetes ataskaitas bendruomenei;
25.4. teikti informaciją apie studijų programos kokybės rodiklius ir kitus duomenis studijas vykdantiems padaliniams, dekanatui, krypties savianalizės rengimo grupei bei kitiems padaliniams, susijusiems su kuruojamos studijų programos(ų) kokybės užtikrinimu;
25.5. Komiteto nariai privalo dalyvauti Komiteto posėdžiuose, pasakomą nuomonę grįsti faktais, laiku ir tinkamai atlikti pavestus darbus, laikytis akademinės etikos reikalavimų.

Vadovaujantis fakulteto tarybos 2017 m. spalio 9 dienos nutarimu (protokolo Nr. VSF8-12), SPK pirmininkai kiekvienais mokslo metais ne vėliau kaip iki spalio 10 d. turi atsiskaityti VSF tarybos posėdyje už praėjusių mokslo metų komiteto veiklą.

Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės 2020 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. VSF1-30 yra paskirti SPK nariai, atsakingi už komitetų veiklos viešinimą universiteto interneto svetainėje. Paskirtieji asmenys turi pateikti VSF prodekanui aukščiau minėtų dokumentų elektronines kopijas pdf formatu elektroniniu paštu atitinkamai ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.

 

Informacija atnaujinta 2021.09.28