Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba užtikrina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojų interesus saugos ir sveikatos srityje, naudodama optimalias prevencines priemones darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas 44313, Lietuva
+370 37 327 227 darbusauga@lsmu.lt
101  kab.
Rūta Veličkienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovė
Visi kontaktai