Informacinių technologijų centro veikla apima Universiteto informacinių technologijų (IT) sistemų funkcionavimo, plėtros ir poreikių analizę. IT sistemas apima: techninė įranga, kompiuterių tinklų įranga bei informacinių sistemų programinė įranga. ITC vykdo šių sistemų projektavimą, diegimą, eksploataciją ir plėtrą. Tai garantuoja pagrindinių Universiteto veiklos sričių funkcionavimą studijų, mokslo ir administravimo srityse.

Informacinių technologijų centras
Sukilėlių pr. 15, Kaunas 50103, Lietuva
+370 37 793 756 itc@lsmu.lt
Vytautas Kasiulis
Informacinių technologijų centro direktorius
Visi kontaktai