Viešųjų pirkimų tarnyba užtikrina efektyvų Universiteto suplanuotų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą  racionaliai naudojant viešiesiems pirkimams skirtas lėšas bei laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas 44313, Lietuva
+370 37 327 273 vpt@lsmuni.lt
212 kab.
Ingrida Nausėdaitė
Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė
Visi kontaktai