Tarptautinių ryšių ir studijų centras

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro misija – Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizuoti užsienio studentų studijas, kitų šalių sveikatos priežiūros personalo tobulinimąsi, Universiteto dėstytojų, studentų ir personalo mainų programas, bendradarbiavimą su kitomis aukštosiomis mokyklomis, informuoti Universiteto bendruomenę apie tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo galimybes.

Tarptautinių ryšių ir studijų centras
A. Mickevičiaus gatvė 9, Kaunas, Lietuva
Prof. dr. Ingrida Janulevičienė
Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė
Visi kontaktai