Iškilmingai inauguruotas LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis: „Alma mater reputacija ir pažanga – aukščiausias tikslas“

2022-09-09
< Grįžti

Penktadienį, rugsėjo 9-ąją, Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) inauguruotas rektorius profesorius Rimantas Benetis. Rektorius prisiekė garbingai vadovauti Universitetui, puoselėti jo istorines tradicijas. LSMU rektoriui įteiktos specialiosios rektoriaus insignijos, jį sveikino valstybės vadovai, aukštųjų mokyklų rektoriai, kiti iškilūs asmenys.

Iškilmingo jungtinio LSMU tarybos ir senato posėdžio metu akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salėje nuskambėjo lotyniškai tariama priesaika, kuria prof. Rimantas Benetis, padėjęs ranką ant LSMU Statuto, įsipareigojo ištikimai ir garbingai vadovauti universitetui, puoselėti jo istorines tradicijas, mokyti studentus naujausiais medicinos mokslo pasiekimais grindžiamo gydymo meno.

Ceremonijos metu prof. R. Benečiui LSMU perduotos specialiosios rektoriaus insignijos: užvilkta toga – globos, saugumo, kilmingumo, orumo ženklas, įteikta auksinė grandinė – visuotinio bendruomeninio ryšio ir tvarkos simbolis, kepurė – iškilumo, teisėtos galios ir sėkmės ženklas,  skeptras – doro ir teisingo vadovavimo universitetui simbolis, ir didysis antspaudas – veiklos teisėtumo, iškilmingumo ir tarnavimo visuomenei ženklas.

Inauguracinėje kalboje prof. R. Benetis pabrėžė, jog LSMU rektoriaus funkcijas jis priima kaip tarnystę Universitetui ir jo bendruomenei, aukščiausiu tikslu laiko Universiteto reputaciją ir pažangą.

Įsipareigojimai – vertybėms ir pažangai

Išreiškęs pagarbą ir dėkingumą savo pirmtakui – ankstesniajam ilgamečiam LSMU rektoriui akademikui profesoriui Remigijui Žaliūnui, iš kurio perėmė darbus ir pareigas, inauguruotasis rektorius pabrėžė: kadencija prasidėjo ir tęsiasi sudėtingu laikotarpiu, bet nei COVID-19 pandemija, nei pabėgėlių krizė, nei karas Europoje, nulėmę sudėtingą tarptautinę padėtį pasaulyje, nenukreipė Universiteto nuo pasirinkto kurso.

„Atėjau į Universiteto rektoriaus rinkimus su aiškia vizija – vesti Universiteto bendruomenę į kokybišką mokslo, studijų bei praktikos vienovę, didinti universiteto konkurencingumą, suteikiant mūsų studentams kokybiškų, mokslu grįstų žinių ir praktinių įgūdžių, kad, baigę studijas ir gavę Universiteto diplomus, jie didžiuotųsi savo Alma Mater ir būtų laukiami specialistai visuomenėje“, – kalbėjo prof. R. Benetis.

LSMU rektorius priminė vadovaujamo universiteto išskirtinumą: specializuotas sveikatos mokslų universitetas šiandien aprėpia visą spektrą su žmogaus ir gyvūno sveikata susijusių sričių ir yra didžiausia sveikatos, gyvybės ir žemės ūkio mokslų sričių aukštoji mokslo ir studijų institucija, vertinama ir matoma tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Inauguruotasis rektorius kreipėsi ir į studentus: „Universiteto įvaizdis ir ateitis labai daug priklauso nuo Jūsų, nuo studentų įsitraukimo ne vien tik į studijas, bet ir į veiklas, kuriančias visapusiškas ir kūrybingas asmenybes. Pasitikiu mūsų Universiteto studentais, remsiuosi jais ir noriu, kad jie taptų integralia ir gerbiama mūsų akademinės bendruomenės dalimi“.

Inauguracinę kalbą prof. R. Benetis baigė paminėdamas vertybes, kuriomis sieks grįsti bendradarbiavimą LSMU ir už jo ribų: įsipareigojo saugoti ir ginti Universiteto laisves ir autonomiją, vadovautis etikos principais, sudaryti visiems lygias galimybes, gerbti sąžiningumą, tradicijas, skirtingus požiūrius ir kultūras.

Sveikinimai – iš garbių asmenų

LSMU rektorių inauguracijos proga sveikino daug garbių asmenų: Seimo, Europos parlamento nariai, ministrai, universitetų rektoriai, miestų merai. JE Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda sveikinimo kalboje pabrėžė džiaugiąsis, jog universitetui vadovauja puikus mokslininkas, žymus, gabus širdies chirurgas, išskirtinė, žemaitiška, asmenybė.

„Universitetui siekiant išsikeltų tikslų – tapti biomedicinos mokslų flagmanu Baltijos šalių regione – prireiks didelio viso kolektyvo susitelkimo. Tikiu, kad ne tik rektorius, LSMU senato ir tarybos nariai, bet ir visi mokslininkai, dėstytojai, gydytojai ir studentai yra pajėgūs dar labiau pasistiebti aukštyn ir išnaudoti esamą potencialą“, – pabrėžė Prezidentas, padėkojęs ir už didžiulį LSMU atstovų indėlį sveikatos ekspertų tarybos, kitų ekspertinių darbo grupių veikloje valdant COVID-19 pandemiją.

„Tegul šios dienos iškilmės tampa derama įžanga į naują universiteto augimo laikotarpį“, – linkėjo Prezidentas G. Nausėda.

Sveikindamas prof. R. Benetį, LSMU Tarybos pirmininkas Gintaras Skorupskas priminė, kad būti rektoriumi – ir didžiulė garbė, ir didžiulė atsakomybė, ir užtikrino inauguruotąjį rektorių, kad jis turi universiteto bendruomenės palaikymą, paramą ir pagarbą.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos vardu prof. R. Benetį sveikinusi Lietuvos sporto universiteto rektorė prof. Diana Rėklaitienė džiaugėsi, kad specialistų rengimas Kaune – ypatingai patikimose rankose, kurios jau yra išsaugoję daugybę gyvybių.

„Linkiu didžiulio susitelkimo, bendrystės, gebėjimo matyti plačiai ir visos LSMU bendruomenės palaikymo. Esate lyderis, išbandęs save kiekviename savo profesinės veiklos etape. Tai ypatingai svarbu telkiant bendruomenę svarbiems tikslams siekti. Linkiu, kad atsakomybės našta būtų pakeliama, kad suptų bendraminčiai, kad sulauktumėte palaikymo, kad lengva širdimi ir šaltu protu ugdytumėte naują, geresnę pamainą“, – kalbėjo LSU rektorė.

„Mokslas – kertinis dalykas universitetuose“, – pastebėjo Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, akademikas profesorius Jūras Banys, LSMU rektoriui linkėjęs stiprybės, jėgų ir teisingų sprendimų, kurie padėtų siekti svarbių tikslų.

„Universiteto kelyje svarbu pabrėžti bendrystę, partnerystę. Matau labai daug prasmės LSMU vykdomuose projektuose, palaikau ir palaikysiu Jūsų projektus, nes jie tiesiogiai prisidės prie mokslo pažangos gyvybių išsaugojimo ir Lietuvos garsinimo. O universitetas kaip kompetencijų centras yra nepakeičiamas partneris“, – savo sveikinimo kalboje sakė sveikatos apsaugos ministras daktaras Arūnas Dulkys. Taip pat inauguruotąjį LSMU rektorių sveikino žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, europarlamentaras Juozas Olekas, Pasaulio sveikatos organizacijos specialusis pasiuntinys Europos regionui Vytenis Povilas Andriukaitis, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir kiti garbūs asmenys.

Inauguracijos akimirkos