Konkursas kultūrinės dalykinės pažintinės studentų mobilumo programos Prancūzijoje vietoms užimti

2023-02-08
< Grįžti

LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams, pradedant trečiuoju studijų semestru, taip pat doktorantams ir rezidentams, skelbiamas konkursas užimti 15 vietų:

  • Medicinos fakultetas – 10 vietų
  • Slaugos fakultetas – 1 vieta
  • Farmacijos fakultetas – 1 vieta
  • Visuomenės sveikatos fakultetas – 1 vieta
  • Gyvūnų mokslo fakultetas – 1 vieta
  • Veterinarinės medicinos fakultetas – 1 vieta

Odontologijos fakultetas vietų neskyrė.

Svarbios datos:

  • Dokumentus pateikti iki 2023-02-22
  • Prancūzų kalbos patikrinimo data: 2023-02-24 15 val.
  • Atrankos komisijos posėdžio data 2023-02-27 15 val. 30

Kultūrinė dalykinė pažintinė studentų mobilumo programa vykdoma  realizuojant LSMU ir Asociacijos „Laba diena” bendradarbiavimo sutartį. LSMU  studentų  grupė su lydinčiu dėstytoju  vyks į Prancūzijos Dižono (Dijon) regiono  Saint-Seine-L’Abbaye kaimą 2023-05-11 – 2023-05-21. Programos dalyvių (studentų ir lydinčio dėstytojo) kelionės Kaunas – Dižonas (Dijon) pirmyn-atgal  išlaidos apmokamos iš  LSMU fakultetų lėšų.

Prancūzijoje studentai apgyvendinami nemokamai Asociacijos „Laba diena” savanorių šeimose, šeimos pasirūpina maitinimu. Asociacija „Laba diena” siūlo savo svečiams kultūrines, ekonomines, susipažinimo su regionu veiklas bei suorganizuoja vizitus į ligoninę bei universitetą.

PROGRAMOS DALYVIŲ ATRANKOS TVARKA

Programos vietas kandidatams konkurso būdu skirsto Programos atrankos komisija. Atrankos komisijos nariai po pokalbio su kandidatu  vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius 0-10 balų skalėje (1 balo intervalu). Galutinis atrankos balas apskaičiuojamas pagal formulę: galutinis įvertinimas = prancūzų kalbos  mokėjimo įvertinimas 50 proc. + motyvacija 25 proc. + bendravimo įgūdžiai 25 proc..

Prašymas dalyvauti konkurse pateikiami asmeniškai administratorėms Kalbų ir edukacijos katedroje. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1.  Studijų pažymėjimą ir dekanato patvirtintą  studijų vidurkį už visą studento mokymosi atitinkamoje studijų pakopoje laikotarpį:

2. aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje įrodantys dokumentai;

3. kiti, pretendentų nuomone, atitikimą atrankos  kriterijams  patvirtinantys dokumentai.

Atrankos kriterijai:

1. Prancūzų kalbos žinios. Programoje gali dalyvauti studentai, kurių galutinio Profesinės kalbos modulio prancūzų kalbos žinių įvertinimas LSMU yra  ne mažesnis nei 8 balai;

1.1. studentai, kurie atrankos metu  neturi galutinio Profesinės kalbos modulio prancūzų  kalbos  įvertinimo pažymiu, privalo laikyti prancūzų kalbos testą;

1.2. prancūzų  kalbos testą laikyti privalo  ir tie studentai, kurie prancūzų kalbą LSMU mokėsi tik kaip pasirenkamąjį dalyką;

1.3. prancūzų kalbos testo laikyti nereikia studentams, turintiems prancūzų kalbos DALF sertifikatą (B1 ar aukštesniu lygiu).

1.4. prancūzų kalbos testas organizuojamas ir vykdomas Kalbų ir edukacijos  katedroje. Apie būtinumą laikyti testą, testo laikymo vietą ir laiką pretendentus informuoja Programos koordinatorius.

2. Aktyvus dalyvavimas studentiškoje veikloje:

2.1. Universiteto saviveiklos kolektyvuose;

2.2. Universiteto atstovavimas sportiniuose ir/ar kultūriniuose renginiuose;

2.3. įvairiose Universitete veikiančiose studentų organizacijose;

3. Pažangumas. Programoje gali dalyvauti gerai besimokantys studentai, kurių studijų atitinkamoje studijų pakopoje  įvertinimai  yra ne  žemesni  nei tipinio pasiekimų lygmens,  atrankos vykdymo metu neturintys akademinių skolų.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto LSMU Rektoriaus įsakymu V-153.

Dėl papildomos informacijos pra6ome kreiptis į programos koordinatorę prof. L. Dulksnienę (liudmila.dulksniene@lsmu.lt)

Kalbų ir edukacijos katedros informacija, 2023-02-08