LSMU, KTU, VDU ir VU atstovų susitikime ieškota būdų aktyviau įtraukti studentus į laisvalaikio veiklas

2023-03-06
< Grįžti

Kovo 2-ą dieną įvyko trečiasis bendrauniversitetinis susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir Kauno technologijos universiteto (KTU) atstovai.

Smagu, kad dar 2022 metų gruodžio mėnesį, vis dar spinduliuojant Lietuvos universiteto šimtmečio didybei,  užgimusi trijų Kauno miesto universitetų bendrystė toliau išlaiko prasmingą bendradarbiavimo tradiciją.

Šiuose susitikimuose pagrindinis variklis – studentų visapusiška gerovė, kuria rūpinasi VDU Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius, KTU Studentų reikalų departamento direktorė Kristina Skučienė ir LSMU Studentų reikalų tarnybos (SRT) vadovė Laura Malakauskienė.

LSMU SRT komandai ši bendrystė ir kitų universitetų kolegų pasidalijimai informacija apie studentų užimtumą, rėmimą, apgyvendinimą ir kitas veiklas, kurios aktualios šalia studijų, yra neįkainuojama patirtis ir užtikrintumas, kad mūsų LSMU studentų gerovė puoselėjama taip pat lygiavertiškai ir kokybiškai.

Trečiasis universitetų susitikimas LSMU Emanuelio Levino centre buvo paskirtas ypatingai laisvalaikio sričiai – kultūros puoselėjimui ir studentų meninių veiklų ugdymui. Džiugu, kad šį kartą kolegiškas Kauno universitetų pajegas sustiprino viešnia iš sostinės, Vilniaus universiteto (VU) Kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitienė.

Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama jaunosios kartos švietimui, ugdymui, socialinei bei profesinei adaptacijai visuomenėje. Nežiūrint pasirinktų studijų programų, labai svarbus universitetų uždavinys studentus ir jaunąją kartą integruoti į kultūrinį gyvenimą, gebėti planuoti ne tik profesinį laiką, bet ir laisvalaikį. Kiekvienas universitetas turi skirtingas studijų programas ir studentų srautą, taigi labai svarbu dalytis gerosiomis patirtimis ir įžvalgomis. Šio susitikimo metu buvo pasidalinta idėjomis, kas padėtų dar labiau vienyti studentus bendrai veiklai, skatintų aktyvumą bei kūrybiškumą, sveiką gyvenimo būdą bei asmenybės raidą.

Kultūrinei veiklai aukštosiose mokyklose šiuo metu skiriama vis daugiau dėmesio ir įtraukiama vis daugiau studentų, tačiau kai kuriuose universitetuose vis dar išlieka studentų įsitraukimo į laisvalaikio veiklas problema.

Susitikimo metu VDU, KTU, VU atstovai dalijosi ne tik sėkmingais pavyzdžiais, bet ir buvo atviri įsisenėjusioms problemoms, kurioms vis dar nėra vieningo sprendimo. Šiandien ir toliau išlieka labai aktualus savanorystės klausimas. Savanorystė svarbi kiekvienai organizacijai ar ugdymo įstaigai ne tik kaip pagalbos elementas, bet ir kaip asmenybės ugdymo bei jaunosios kartos pasaulėžiūros formavimo įrankis. Tokių susitikimų tikslas – dalytis patirtimis apie būdus, dar labiau skatinančius studentų kultūrinę ir meno edukaciją, integruojant juos į formaliojo ugdymo laisvalaikį.