Naujoji LSMU Gyvūnų mokslų fakulteto dekanė prof. E. Bartkienė skatins lyderystę, savarankiškų sprendimų priėmimą bei atsakomybės už juos prisiėmimą

2024-01-02
< Grįžti

Naujoji Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Gyvūnų mokslų fakulteto dekanė prof. Elena Bartkienė – ilgametė, gerai visiems pažįstama bei kolegų vertinama bendruomenės narė. Naujas pareigas ji eiti pradėjo prieš pat didžiąsias metų šventes. Šiandien profesorė pasakoja, su kokiomis mintimis, siekiais bei tikslais stojo prie fakulteto vairo.

Su kokia profesine patirtimi atėjote į dekanės pareigas?

Gimiau ir užaugau Kaune. Bakalauro ir magistro laipsnius įgijau Kauno technologijos universitete. Disertacinį darbą rengiau Vienos universitete, Suomijos techninių tyrimų centre ir Vokietijos Martino Liuterio universitete. 2005 metais Kauno technologijos universitete apgyniau fizinių mokslų srities chemijos krypties daktaro disertaciją.

2005 metais pradėjau pedagoginį darbą Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) Maisto saugos ir gyvūnų higienos katedroje. Kai LVA susijungė su Kauno medicinos universitetu (KMU), karjerą tęsiau LSMU Maisto saugos ir kokybės katedroje. 2018 metais buvau išrinkta LSMU Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadove, o 2021 metais – Lietuvos mokslo akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus tikrąja nare (akademike). Šiuo metu vykdomi ir ateityje planuojami tyrimai yra susiję su tvarios gamybos koncepcijų ir (bio) technologijų plėtra žemės ūkyje.

Beveik 10 metų buvau LSMU Maisto mokslo studijų programų studijų komiteto pirmininke. Šiuo metu esu Maisto mokslo ir Maisto saugos studijų programų studijų komitetų narė bei LSMU SMD Maisto mokslo būrelio mokslinė konsultantė. Man vadovaujant studentų mokslinei veiklai šešios dešimtys mokslinius darbus atlikusių studentų publikavo rezultatus „Web of Science“ duomenų bazės referuojamuose leidiniuose, taip pat kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose bei konferencijų medžiagoje. Ši patirtis ypač maloni – labai džiugina, kad ateinančios kartos rimtai gilinasi į pasirinktą specialybę, suvokia šios specialybės svarbą visuomenės gerovei bei eksperimentuodami ieško mokslinių pagrindimų.

Taip pat turiu patirties įvairiose ekspertinėse veiklose, esu tarptautinių mokslinių leidinių redaktorė bei kviestinė redaktorė, tarptautinių organizacijų narė, dalyvauju kitose šalyse vykdomų studijų programų vertinime, vykdau mokslinę veiklą, turiu patirties nacionalinių bei tarptautinių projektų vadovavime bei vykdyme.

Kokią savo patirtį tikitės geriausiai atskleisti ir panaudoti naujose pareigose? 

Visa iki šiol įgyta patirtis yra vertinga. Man itin svarbu savo patirtį panaudoti buriant Fakulteto bendruomenę, siekiu visiems mums sukurti kultūringą, konstruktyviam darbui skirtą aplinką. Planuoju skatinti lyderystę, savarankiškų sprendimų priėmimą ir atsakomybės už juos prisiėmimą. Tai labai svarbu, siekiant progreso visose Fakulteto veiklos srityse.

Dažniausiai naujos reikšmingos pareigos pradedamos su tam tikru siekiu, idėja. Su kokia idėja ateinate į šias pareigas? 

Idėjų sugeneruota nemažai. Tačiau vienos idėjos, kuri būtų svarbesnė už kitas, negalėčiau išskirti – visos jos susiję ir visų įgyvendinimas bus vykdomas paraleliai.

Dekano darbas – labai atsakingas. Gal planuojate ar jau atlikote kokių pertvarkų, veiklos optimizavimo? Kokie planai ir ateities darbai laukia?

Taip, šios pareigos išties labai atsakingos, tačiau dekanas dirba komandoje, tariasi su bendruomene, diskutuoja ir tik tuomet priima galutinius sprendimus. Fakulteto veiklos plano projektas ateinantiems 5 metams buvo pristatytas įvairiuose lygmenyse, diskutuota apie numatytas veiklas. Pagal dekano rinkimų balsavimo rezultatus galiu spėti, kad mes, Fakulteto bendruomenė, siekius ir jų įgyvendinimą matome ta pačia kryptimi.

Kaip manote, kokia esate vadovė?

Sunku vertinti save kaip vadovę. Tačiau vykdant įsipareigojimus esu reikli sau, todėl to paties tikiuosi ir iš aplinkinių.

Kokia mėgstamiausia Jūsų laisvalaikio veikla?

Negalėčiau išskirti mėgstamiausios veiklos – aplink tiek įdomių ir malonių dalykų. Man patinka muzika, paprasti pasivaikščiojimai po gimtąjį Kauną, bendravimas su draugais, tolimesnės kelionės. Visos šios veiklos sudaro nepakartojamą laisvalaikį.

Kaip atsipalaiduojate po įtemptos darbo dienos?

Mėgaujuosi dirbdama man patinkantį darbą, esu laiminga, kad po darbo dienos su malonumu grįžtu namo. Galbūt kai mėgaujiesi tuo, ką darai, išskirtinių atsipalaidavimo būdų neprireikia. Jei pavyko, džiaugiesi rezultatu, jei nepasisekė – tobulini su optimistine nuostata, kad pasiseks kitą kartą.