Neinvazinis prietaisas ir metodai gydyti plaučių hipertenziją ir ūminį respiracinį sindromą

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0025

Projekto pavadinimas: „Neinvazinis prietaisas ir metodai gydyti plaučių hipertenziją ir ūminį respiracinį sindromą”

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-11-03 iki 2023-09-01

Projekto vadovas: dr. Edgaras Stankevičius, dr. Vytautas Ostaševičius

Bendra projekto vertė:  297.624,43 Eur

Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: COVID-19 sukelia ūminį respiracinį distresą pažeisdamas alveolių epitelio ir endotelio ląsteles plaučiuose ir dėl to vystosi ūminis kvėpavimo nepakankamumas. Projekto tikslas yra sukurti neinvazinį ultragarsinio stimuliavimo prietaisą, kuris gali moduliuoti GYY4137,  angiotenzino receptorių antagonistų ir amlodipino poveikį uždegimo paveiktoms plaučių kraujagyslėms ir tokiu būdų gydyti ūminį respiracinį distresą ir atitolinti dirbtinė plaučių ventiliacijos poreikį. Mūsų siūlomas sukurti išorinis ultragarsinės stimuliacijos prietaisas, kuris gali keisti GYY4137, amlodipino arba angiotenzino receptorių antagonistų poveikį uždegimo metu šiuo metu pasaulyje analogų neturi. Neinvazinis ultragarsinės stimuliacijos įrenginys suteiks galimybę gerinti plaučių funkciją be papildomos intervencijos ir lokaliai sustiprinti vaistinių preparatų poveikį, atitolinti invazinės plaučių ventiliacijos poreikį ir pagerinti gydymo išeitis. Kraujagyslės uždegimo modelis bus kuriamas pasitelkiant imunostimuliantus. Naudojant uždegiminius kraujagyslių modelius bus ištirta ar kinta kraujagyslės funkcijos, fiziologija ir vaistų poveikis virusinio uždegimo paveiktose kraujagyslėse ir ar galima sustiprinti vaisto poveikį mažo dažnio ultragarso prietaisu. Įsitikinus, kad ir uždegimo paveiktoje krajagyslėje galima sustiprinti vaistų poveikį pasitelkiant žemo dažnio ultragarsą, bus sumodeliuojamas neinvazinis ultragarsinės stimuliacijos įrenginys, kuris bus išbandomas plautinės hipertenzijos ir respiracinio distreso gyvūniniuose modeliuose. Sėkmingai įgyvendintas projektas leis koncentruotis į kraujagysles plečiančius vaistus kaip į COVID-19 gydymo alternatyvą, kadangi kalcio kanalus blokuojantys vaistai gali pagerinti kraujotaką per alveolių-kapiliarų bloką. Pagerėjus kraujotakai, gali būti geriau kompensuojama hipoksija, slopinamas uždegimas ir atitaisomas kraujagyslių susiaurėjimas. Be to, kraujo tranzito pagerėjimas dėl kraujagyslių išsiplėtimo gali padėti išvengti kraujo krešulių susidarymo. 

Siekiamas rezultatas: Projekto tikslas yra sukurti neinvazinį ultragarsinio stimuliavimo prietaisą, kuris gali moduliuoti GYY4137, angiotenzino receptorių antagonistų ir amlodipino poveikį uždegimo paveiktoms plaučių kraujagyslėms. Šiam rezultatui pasiekti bus atliekami sekantys uždaviniai: (1) Nustatyti ar kraujagyslės funkcija skiriasi virusinio ir bakterinio uždegimo simuliacijos metu ir sukurti kraujagyslės uždegimo modelį; (2) Ištirti GYY4137, angiotenzino receptorių antagonistų ir amlodipino poveikį žmogaus plaučių kraujagyslėms virusinio ir bakterinio uždegimo metu bei nustatyti ar kinta poveikis naudojant mažo dažnio ultragarso prietaisą; (3) Sukurti produkto maketą ir ištirti jį plautinės hipertenzijos modelyje; (4) Sukomplektuoti produkto prototipą ir jį išbandyti.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.