Nuo vasario 1-osios LSMU Slaugos fakultetas veiklą vykdys naujame pastate

2024-01-31
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) informuoja, jog šių metų sausį buvo baigtos naujos Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės infrastruktūros kūrimo rangos veiklos. 

Fakulteto dekanė prof. dr. Jūratė Macijauskienė džiaugėsi naujomis darbo ir studijų sąlygomis studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams bei kitam personalui.

„Ypač džiugu, jog nauja infrastruktūra sudarys galimybes Universiteto tyrėjams įsitraukti į aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, kuriais siekiama sukurti naujus diagnostikos ir terapijos metodus, modernizuoti įvairias technologijas, stiprinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą“, – sakė dekanė.

Naujame Slaugos fakultete studijos pradės vykti nuo vasario 1 d. Tuo tarpu visą Universiteto bendruomenę kviečiame atvykti į Atvirų durų dieną, kuri vyks vasario 29-ąją ir patiems apžiūrėti naują fakulteto aplinką (daugiau informacijos – netrukus).

Taip pat kviečiame visus Universiteto studentus pasinaudoti Jūsų patogumui įrengtomis moderniomis ir šiuolaikiškomis bendrabūvio bei saviruošos erdvėmis.

Primename, jog pastato projektas parengtas ir statybas leidžiantis dokumentas išduotas 2015 metais, o nuo 2017 metų su pertraukomis vykdyti rangos darbai.  

Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės sukūrimas finansuotas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ (projekto kodas Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-06-0001) ir pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę 01.1.1-CPVA-V-701 ,,Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ (projekto kodas Nr.  01.1.1-CPVA-V-701-09-0001) bei Universiteto lėšomis. Bendra Projekto vertė – daugiau nei 10 mln. Eurų.

Galerija