Papildomosios studijos LSMU Veterinarijos akademijoje

Papildomųjų studijų programaPriimami asmenysPapildomųjų studijų trukmė (metai)Magistrantūros studijų programa, į kurią įgyjama teisė pretenduoti


Maisto sauga (NL)
Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos mokslų (E), technologijų mokslų (F), sveikatos mokslų (G),veterinarijos mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
(Programos aprašas)

1

Maisto sauga

Maisto mokslas (NL)
Gali stoti asmenys įgiję profesinio bakalauro / bakalauro kvalifikacinį laipsnį iš žemiau išvardintų studijų krypčių grupių: Žemės ūkio mokslai (I); Fiziniai mokslai (C); Gyvybės mokslai (D); Inžinerijos mokslai (E); Technologijų mokslai (F); Sveikatos mokslai (G); Veterinarijos mokslai (H).
(Programos aprašas)
1
Maisto mokslas
Gyvūnų mokslas (I)Gali stoti asmenys, įgiję profesinio bakalauro laipsnį iš žemiau išvardintų studijų krypčių grupių (krypčių): fiziniai mokslai (C), gyvybės mokslai (D), sveikatos mokslai (G), žemės ūkio mokslai (I), socialiniai mokslai (J), veterinarijos mokslai (H), inžinerijos mokslai (E), technologijų mokslai (F), ugdymo mokslai (M), menai (P).
(Programos aprašas)1Gyvūnų mokslas
Gyvūno ir žmogaus sąveika (I)Gali stoti asmenys, įgiję profesinio bakalauro laipsnį iš žemiau išvardintų studijų krypčių grupių (krypčių): fiziniai mokslai (C), gyvybės mokslai (D), sveikatos mokslai (G), žemės ūkio mokslai (I), socialiniai mokslai (J), veterinarijos mokslai (H), inžinerijos mokslai (E), technologijų mokslai (F), ugdymo mokslai (M), menai (P).
(Programos aprašas)
1
Gyvūno ir žmogaus sąveika