Laboratorinė medicina

Tikslas – parengti  visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos gydytoją specialistą,  gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe. 

 

Programos valstybinis kodas
7330GX022
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
4 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Laboratorinės medicinos gydytojas

Studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei mokslo-tiriamojo darbo gebėjimų tobulinimą, suteikianti laboratorinės medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją, atitinkamai pagal Lietuvos medicinos normos MN 70:2018 „Laboratorinės medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” reikalavimus. 

Laboratorinės medicinos gydytojai praktinį darbą gali dirbti valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti laboratorinės medicinos paslaugas bei neklinikinio profilio pramonės ar mokslo laboratorijose, gali siekti mokslo laipsnio doktorantūroje, dirbti pedagoginį darbą. 

Programos daugiadisciplininis profilis suteikia absolventams norimo laboratorinės medicinos profilio (hematologijos, biochemijos, mikrobiologijos, imunologijos ir kt.) pasirinkimo galimybes. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 264
Darbo krūvis valandomis 7040
Kontaktinio darbo valandos 6160
Savarankiško darbo valandos 880 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
prof. dr. Astra Vitkauskienė
Laboratorinės medicinos rezidentūros programos koordinatorė