II-oji mokslinė konferencija „Gyvulininkystė – naujausios tendencijos ir ateities perspektyvos“

< Grįžti
2022-11-16
08:00-18:00

Kviečiame 2022 m. lapkričio 16 d. (trečiadienį) dalyvauti antroje mišrioje (kontaktinėje/nuotolinėje)Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Livestock Production – Recent Trends and Future Prospects“ („Gyvulininkystė – naujausios tendencijos ir ateities perspektyvos“).

Pasidalinsime patirtimi, aptarsime naujausius gyvūnų auginimo, mitybos, veisimo, genetikos ir produkcijos kokybės klausimus bei gyvulininkystės ateities perspektyvas.

Pranešimams planuojamos šios mokslinės sekcijos:

1. Gyvūnų mitybos;

2. Gyvūnų veisimo ir genetikos;

3. Produkcijos kokybės.

Prašome iki 2022 m. birželio 30 d. pateikti žodinių ir/ar stendinių pranešimų santraukas, bei užpildyti lentelę:

Mokslinė sekcija 
Pranešėjo ir bendraautorių vardas, pavardė, institucija (-os) 
Pranešimo pavadinimas 
El. paštas 
Pranešimas (žodinis ar stendinis) 
Pranešimo būdas (kontaktinis, nuotolinis) 
El. paštas 
Tel. Nr. 

Informaciją siųskite el. pašto adresu: vaida.dilbiene@lsmuni.lt

Konferencija nemokama.