Sėkmingai įvykdytas strateginis projektas AccelEd sustiprino tarptautines LSMU pozicijas

2024-03-18
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos fakultete neseniai baigtas didelio masto strateginis projektas AccelEd „Slaugos magistrantūros ir doktorantūros studijų plėtros spartinimas aukštojo mokslo sistemoje Kazachstane“.

Europos Komisijos finansuotą struktūrinį gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje (CBHE) projektą vykdė 11 partnerių iš Europos Sąjungos (4 universitetai) ir Kazachstano (5 universitetai ir 2 ministerijos).  LSMU Slaugos fakultetas buvo šio projekto koordinatorius.

Nepaisant globalių trikdžių, visi projekto įsipareigojimai pilnai įgyvendinti: pasiekti ir viršyti užsibrėžti CBHE rodikliai,  AccelEd numatyti žingsniai, veiklos, renginiai įgyvendinti pilna apimtimi, užtikrinant aukštą kokybę.

Projekto veiklose dalyvavo per 1 tūkst. dalyvių (daugiau nei 200 studentų, 200 dėstytojų, 500 neakademinių darbuotojų, 100 administracijos darbuotojų), įvyko 5 mokymo kursai, 9 seminarai, 3 tarptautinės konferencijos, 2 tipų stažuotės, sukurti 7 dokumentų rinkiniai – rekomendacijos, gairės, ataskaitos, 14 straipsnių, publikacijų, konferencijų rezoliucijų.

Susijungus Kazachstano universitetams, akredituotas JBI (angl. Joana Briggs Institute) bendradarbiaujantis centras, kuris ir toliau kurs ir diegs mokslo įrodymais grįstas sveikatos priežiūros paslaugas. Sukurtas tvarumo planas, kaip išlaikyti ir užtikrinti pasiektų rezultatų tęstinumą su svariu Kazachstano suinteresuotųjų šalių indėliu.

Pasak LSMU Slaugos fakulteto dekanės prof. Jūratės Macijauskienės, projekto metu susidurta su ne vienu globaliu iššūkiu. 2020–2021 m. pasaulinė pandemija privertė veiklą perkelti į virtualias platformas, atšaukti keliones, dėl politinių neramumų Kazachstane 2022 m. teko perkelti mokymus, tais pačiais metais karas Ukrainoje apsunkino keliones, padidino kelionių išlaidas, lėmė neapibrėžtumą.

„Vis dėlto nė viena AccelEd projekte suplanuota veikla nebuvo atšaukta, visi įsipareigojimai pilnai įgyvendinti, kai kurie – vėlesniu terminu, nei planuota, kai kurios veiklos lėmė itin intensyvų darbuotojų grafiką. Tai, kad šis daugiaplanis projektas sėkmingai įvykdytas, užtikrino pirmaujančių ES partnerių mokslininkų, tyrėjų profesionalumas ir veiksmingas Kazachstano partnerių įsitraukimas“,  – pabrėžė prof. J. Macijauskienė.

Kazachstano lyderystė – skatinama ir remiama

Projekte Kazachstanui atstovavo Astanos medicinos universitetas („Astana Medical University“, Astana), Asfendijarovo kazachų nacionalinis medicinos universitetas („Asfendiyarov Kazakh National Medical University“ , Almata), Nazarbajevo universitetinė medicinos mokykla („Nazarbayev University School of Medicine“, Astana), Karagandos medicinos universitetas („Karaganda Medical University“, Karaganda), Pietų Kazachstano medicinos akademija („South Kazakhstan Medical Academy“, Šimkentas).

Struktūrinius pokyčius padėjo užtikrinti dviejų Kazachstano ministerijų – sveikatos apsaugos ir švietimo bei mokslo – atstovų įsitraukimas. Darbo grupės buvo sudarytos iš institucijų porų – Europos universitetas dirbo kartu su Kazachstano partneriu. Apskritai Kazachstano partneriai visame projekte atliko svarbų vaidmenį, ES ekspertai jų lyderystę labai skatino ir visapusiškai rėmė, projektui įsibėgėjant lyderystė palaipsniui buvo perduodama Kazachstano atstovams.

AccelEd projektas suteikė galimybę veiklose aktyviai dalyvauti ir universitetams iš atokių Kazachstano regionų. Pavyzdžiui, Pietų Kazachstano medicinos akademija EK remiamame projekte dalyvavo pirmąjį kartą. Į šalyje vykstančias konferencijas ir apskritojo stalo diskusijas aktyviai įsitraukė ir kitų projekte nedalyvaujančių universitetų atstovai, sveikatos priežiūros institucijos, specialistų organizacijos. Tokia patirtis įvertinta kaip itin svarbi ir naudingą]a tolesnei slaugos mokslo plėtrai ne tik atskiroje institucijoje, bet ir visame regione.

Ugdys aukšto lygio slaugos specialistų bendruomenę

Kokių pokyčių reikėjo siekiant Kazachstane spartinti II ir III pakopos slaugos studijų plėtrą? Pasak LSMU Slaugos fakulteto dekanės, Kazachstano Vyriausybės prioritetas – mažinti išsilavinusių sveikatos priežiūros specialistų stygių, plėtojant slaugytojų potencialą, stiprinant jų vaidmenį.

Tam būtina pakankama doktorantų ir aukšto lygio akademinio personalo bendruomenė – tačiau tik kelios aukštosios mokyklos turėjo pakankamai išteklių išsilavinimui užtikrinti – orientuotas į slaugą magistrantūros programas, pažangius kokybinių/kiekybinių mokslų studijų modulius. Apmokytų slaugytojų ekspertų trūkumas, ribotos galimybės naudotis tarptautinėmis žiniomis trukdė švietimo, klinikinės praktikos ir mokslinių tyrimų pažangai. Kazachstano universitetuose slaugos krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programos nėra skaitlingos, parengti tinkamų potencialių dėstytojų ir mokslininkų reikia laiko ir išteklių.

„Vis dėlto projekto partneriai su didžiuliu entuziazmu įsijungė į projekto veiklas, jautėme didelį kai kurių universitetų administracijos ir aukščiausių vadovų palaikymą, stebėjome jaunų specialistų akademinį augimą, siekiant mokslininko-dėstytojo karjeros“, – pastebėjo prof. J. Macijauskienė.

LSMU slaugos specialistų ekspertinė patirtis – svari

Prof. J. Macijauskienė priminė, kad LSMU vykdo vieninteles Lietuvoje magistrantūros studijas, pritaikytas esamiems ir būsimiems slaugos lyderiams. Magistrantūros studijų programoje „Slaugos lyderystė“ dėstomas platus mokslo tyrimų metodologijos spektras, daug dėmesio skiriama sveikatos priežiūros ir slaugos kokybei bei pacientų saugai, nagrinėjant politines prielaidas, analizuojant kokybės vertinimo metodikas, pacientų saugos modelius ir programas.

Magistrantūros studijų programa „Išplėstinė slaugos praktika” – unikali: absolventai įgyja atskirą išplėstinės praktikos slaugytojo licenciją ir savarankiškai dirba įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, vadovauja ir yra lyderiais kintančioje daugiaprofesinėje aplinkoje. Pagal savo kompetenciją šie slaugos specialistai priima sprendimus savarankiškai pirminiame sveikatos priežiūros lygyje, skubios medicinos pagalboje, anestezijoje ir intensyvioje terapijoje.

LSMU vykdo vieninteles mūsų šalyje Slaugos krypties doktorantūros studijas, kurių metu doktorantai atlieka savo mokslo tyrimus ir kartu semiasi edukacinės bei mokslinės patirties iš vadovų, padalinių personalo. Edukaciniame procese doktorantai yra dėstytojai, praktikų vadovai, baigiamųjų bakalauro darbų vadovai bei gynimo tarybų nariai.

Magistrų darbams ir disertacijoms keliami aukšti kokybės reikalavimai, todėl studentų atlikti darbai vėliau sėkmingai publikuojami aukšto rango slaugos srities žurnaluose. Magistrantūros ir doktorantūros programos pasižymi tarptautiškumu: nuolat vizituojantys užsienio dėstytojai veda seminarus, konsultuoja studentus jų baigiamųjų darbų temomis. Dauguma doktorantų konsultantais yra pasirinkę žinomus užsienio universitetų mokslininkus, o tai atveria jiems dar platesnes mokslinės veiklos galimybes.

Visa ši ekspertinė patirtis itin pravertė AccelEd projekte spartinant slaugos magistrantūros ir doktorantūros studijų plėtrą Kazachstane.

Atvėrė naujų galimybių, sustiprino LSMU autoritetą

Slaugos lyderiai, įskaitant slaugytojus ir kitus specialistus (vadovaujančius specialistus), ir suinteresuotosios šalys apibūdino dalyvavimą AccelEd kaip lūžio tašką tolesniam sėkmingam bendradarbiavimui su ES ir pasaulio mokslininkais, kaip galimybę sukurti vaisingą tinklą, kaip indėlį į didesnį tarptautinį bendradarbiavimą, slenkstį akademinės krypties stiprinimui ir galimybę plėsti slaugytojų profesinę apimtį bei paskatinimą slaugytojo profesijos akademiniam augimui.

Apibendrindama svarbaus strateginio projekto patirtis, prof. J. Macijauskienė pabrėžė jo svarbą ir naudą: ne tik Kazachstano, bet ir mūsų Universitetui. Pasak dekanės, laimėjimas buvo jau vien gauti finansavimą – nes to šaukimo finansuota buvo vos apie 15 proc. teiktų paraiškų. Švietimo mainų paramos fondo duomenimis, 2021-2023 metų laikotarpiu finansuotas tik vienas centralizuotas projektas, kurį koordinuoja Lietuvos aukštoji mokykla.

„Svarbu paminėti, kad tapimas Europos komisijos aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimo (CBHE) projekto koordinatoriumi reiškia ne tik užduočių įgyvendinimą, rizikų valdymą, bet ir vadovavimą, strateginį planavimą, komunikacijos proceso organizavimą bei koordinavimą. Koordinatorius atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant projekto sėkmę, kokybę ir tvarumą, todėl šis vaidmuo yra labai svarbus siekiant tiek bendrų projekto tikslų, tiek vystant pasirinktą mokslo sritį (šiuo konkrečiu atveju – Slaugos).

Džiaugiamės, kad mumis patikėjo ir partneriai iš Europos, ir Kazachstano universitetai bei ministerijos. Su Kazachstano sveikatos priežiūros institucijomis ir aukštosiomis mokyklomis mus sieja sėkmingos ilgalaikio bendradarbiavimo patirtys, tad šis projektas pratęsė ankstesnius darbus. Tačiau iki šiol projektai, sutartys, veiklos buvo labiau orientuotos į klinikinius, edukacinius aspektus, o šiame projekte unikalu buvo tai, kad  veiklos sutelktos į Kazachstano slaugytojų mokslinių kompetencijų ugdymą.

LSMU vienintelis Baltijos šalyse turi teisę vykdyti slaugos mokslo krypties doktorantūros studijas, tad pasidalinimas mūsų sukaupta patirtimi leido mūsų slaugos mokslininkams kurti slaugos mokslą kitoje šalyje. Pagrindinis vaidmuo įgyvendinant AccelEd projektą, tekęs LSMU Slaugos fakultetui, dar kartą įrodo mūsų Universiteto stiprėjančią poziciją tarptautiniu mastu“,  – pabrėžė LSMU Slaugos fakulteto dekanė prof. J. Macijauskienė.