LSMU Studentų mokslinė draugija (SMD)

LSMU Studentų mokslinė draugija (SMD)

LSMU Studentų mokslinė draugija – tai galimybė išreikšti save, išmokti kalbėti prieš auditoriją, diskutuoti, įgyti kuo daugiau trokštamų žinių, savarankiškai atrasti jau žinomas tiesas. Aš be viso to atradau ir artimų bičiulių, mus suartino bendras tikslas, – prof. E. Stalioraitytė.

Vizija: vieninga studentiška bendruomenė, besidominanti naujausiais mokslo laimėjimais bei tendencijomis, kritiškai juos vertinanti ir sugebanti vystyti kokybiškus mokslinius tyrimus.
Misija: vienyti ir skatinti bendradarbiauti studentus, siekiančius įgyti žinių, gebėjimų ir naujų įžvalgų įvairiose mokslinėse srityse, ir ginti jų interesus.

LSMU SMD – tai organizacija, vienijanti daugiau nei 1200 LSMU studentų ir jaunųjų mokslininkų, atliekančių mokslinius tyrimus, siekiančių žinių ir atradimų medicinos srityje. Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizacija gyvuoja jau daugiau nei 70 metų.

1945-ieji metai, itin svarbūs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinei draugijai. Būtent tada aštuoni Kauno universiteto Medicinos fakulteto jaunieji tyrėjai žengė drąsų, iniciatyvų ir daug žadantį žingsnį: suvienijo jėgas ir įkūrė mokslinį Terapijos būrelį (vadovo pareigas tuomet užėmė docentas, o vėliau ir akademikas, profesorius, Kauno medicinos instituto rektorius Zigmas Januškevičius). Šis įvykis buvo viena iš esminių priežasčių, kodėl 1947-aisiais lapkričio 26-ąją Kauno universiteto pradedančiųjų mokslininkų susirinkime vienbalsiai nuspręsta oficialiai įsteigti Studentų mokslinę draugiją.

Svarbiausia, kad šiandien LSMU SMD gali drąsiai teigti: grupelės ryžtingų žmonių pastangos nenuėjo veltui. Juk didžiuojamės 43 įvairių biomedicinos mokslų būreliais ne tik iš Medicinos, bet ir Veterinarijos akademijos. Be to, daugelis žinomų ir gerbiamų dėstytojų savo studijų laikais praėjo LSMU SMD „mokyklą“ ir dabar yra pasiekę mokslinius laipsnius. Verta paminėti, jog nemaža dalis jų apgintų disertacijų yra studentiškų mokslinių darbų tąsa.

Būtent dėl minėtų priežasčių į LSMU SMD veiklą kviečiamas įsitraukti ir yra laukiamas kiekvienas mūsų Universiteto studentas!

LSMU SMD STRUKTŪRA

LSMU SMD veiklą kuruoja Draugijos pirmininkas ir mokslinis vadovas. Už Draugijos darbo organizavimą atsakingas Draugijos pirmininkas ir valdyba, sudaryta iš įvairių fakultetų bei kursų Universiteto studentų. Taip pat LSMU SMD absolventai yra kviečiami puoselėti tradicijas ir prisijungti prie Alumni klubo veiklos. Už ilgalaikę veiklą ir ypatingus nuopelnus Draugijai buvusiems nariams yra suteikiamas Garbės nario vardas.

VEIKLA IR RENGINIAI

Mokslinis bendradarbiavimo projektas (MBP) – unikalus LSMU SMD valdybos kuruojamas projektas, skirtas padėti Universiteto tyrėjams surasti studentus, norinčius prisidėti prie jų vykdomų tyrimų, o studentams lengviau rasti juos dominančią veiklą ir taip prisidėti prie mokslinių projektų įgyvendinimo bei įgyti realios mokslinės patirties. Daugiau informacijos galima rasti smd.lt/mokslinio-bendradarbiavimo-projektas skiltyje.

Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija (International Health Sciences Conference, IHSC) – Lietuvoje unikali studentų organizuojama biomedicinos mokslų konferencija, skirta skatinti tarptautinį bei tarpspecialybinį jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą sprendžiant su sveikatos mokslais susijusias problemas. Konferencijos metu studentai pristato savo mokslinius darbus, juos recenzuoja kompetentingi Universiteto dėstytojai.

Medicinos mokslų mokykla (MMM) – iniciatyvūs studentai organizuoja stovyklas, mokymus, paskaitų ir seminarų ciklus, kurių metu analizuojamos studentams aktualios temos, lavinami praktiniai įgūdžiai.

Chirurgijos pagrindų mokykla – tai dar 2010 m. susibūrusi ir nuolatos besikeičianti chirurgija besidominčių medicinos studentų grupė. LSMU SMD Chirurgijos pagrindų mokykla bendradarbiauja su kitais LSMU SMD būreliais ir įvairių sričių gydytojais specialistais. Mokyklos veikla skirta tiek tarptautiniams studentams, tiek Lietuvos studentams, studijuojantiems biomedicinos mokslus ir besidomintiems chirurgija. Chirurgijos pagrindų mokyklos organizuojamų mokymų metu studentai yra supažindinami su elgesiu operacinėje, chirurginiais instrumentais bei aseptikos principais. Taip pat studentai praktikuojasi įvairių chirurginių mazgų rišimo bei mokosi skirtingų chirurginio siuvimo technikų. Pažengusiems studentams organizuojami specializuoti, tam tikros chirurginės srities, mokymai, kurių metu gilinamasi į tos srities darbo specifiką.

MOKSLINIAI BŪRELIAI

Šiuo metu Studentų mokslinė draugija vienija net 43 skirtingų biomedicinos sričių mokslinius būrelius, kuriuose aktyviai dirbdami bei tyrinėdami studentai rengia susirinkimus, praktinių įgūdžių mokymus, multidisciplinines konferencijas, seminarus, vaizdinės medžiagos peržiūras ar budėjimus ligoninėse. Kiekvieną būrelį kuruoja būrelio pirmininkas bei mokslinis vadovas ir/ar būrelio veiklos konsultantas.

Būrelis vienija studentus, besidominčius ta pačia biomedicinos sritimi, ir suteikia galimybę lengviau bei kokybiškiau atlikti savo mokslinius darbus. Taip pat padeda greičiau įsilieti į klinikinį darbą ir tiksliau suformuoti ateities profesijos perspektyvą, tolimesnę karjerą. Draugijos būreliai rengia kasmetinius renginius, kurie kviečia įvairių kursų studentus pagilinti savo žinias tam tikroje srityje bei išmokti praktinių įgūdžių. Vieni populiariausių tradicinių renginių – Jungtinė Kardiomokslų mokykla, Jungtinė Neuromokslų mokykla, Politraumų mokykla, Jungtinė Akių ligų konferencija ir daugelis kitų.

KAIP TAPTI LSMU SMD NARIU?

Naujų narių priėmimas vykdomas kasmet rugsėjo-spalio mėnesiais. Draugijos nariu galima tapti užsiregistravus ir sumokėjus 8 eurų stojimo mokestį Draugijos svetainėje smd.lt. Vėliau kasmet narystė gali būti pratęsiama, sumokant 5 eur pratęsimo mokestį. Daugiau informacijos kasmet skelbiama Draugijos Facebook puslapyje bei svetainėje smd.lt.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas

El. paštas: info@smd.lt, pirmininkas@smd.lt

Tel. Nr.: +370 37 248 835