Anapilin iškeliavo prof. Vytautas Petras Vaičiuvėnas

2023-12-28
< Grįžti

IN MEMORIAM

Vytautas Petras Vaičiuvėnas (1935.01.03 – 2023.12.23)  

Į amžinybę iškeliavo šviesi ir ypatinga asmenybė – profesorius daktaras Vytautas Petras Vaičiuvėnas, ilgametis Kauno medicinos instituto (1989–1998  m. Kauno medicinos akademija) Mikrobiologijos katedros vedėjas (1963–1996 m.). Profesorius Vytautas Vaičiuvėnas gimė 1935 m. sausio mėn. 3 d., Kaune. 1952 m. aukso medaliu baigė Kauno VIII vidurinę mokykla (dabar Kauno „Saulės“ gimnazija) ir įstojo į Kauno medicinos instituto gydomąjį fakultetą. 1958 m. baigęs Kauno medicinos institute dirbo patologinės fiziologijos katedros asistentu, nuo 1960 m. Kauno medicinos instituto aspirantas. 1963 m. apgynė medicinos mokslų kandidato (dr.) disertaciją ir buvo išrinktas Kauno medicinos instituto mikrobiologijos katedros vedėju. 1966 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas, 1979 m. išrinktas Kauno medicinos instituto Mikrobiologijos katedros profesoriumi.  

Profesorius V. Vaičiuvėnas suformavo mokslinių tyrimų kryptį, kurią galima apibūdinti kaip nozokomialinių infekcijų sukėlėjų tyrimai ir naujų efektyvių pūlinės infekcijos profilaktikos ir gydymo priemonių parengimas ir klinikinė aprobacija. Remiantis moksliniais tyrimais šioje kryptyje gauti 7 autoriniai liudijimai, apgintos 5 daktaro ir 2 habilituoto daktaro disertacijos. Šia tema paskelbta spaudoje per 200 publikacijų Lietuvoje ir užsienyje. Už pasiekimus mokslo tyrimuose, turinčius taikomąją reikšmę, profesoriui V. Vaičiuvėnui su bendraautoriais 1987 m. paskirta Lietuvos Ministrų Tarybos premija už „Naujų antimikrobinėmis ir prieškrešuminėmis savybėmis pasižyminčių chirurginių medžiagų gavimo metodų parengimą ir įdiegimą“.

Profesorus V. Vaičiuvėnas paskelbė virš 230 mokslinių publikacijų, jų tarpe 30 recenzuojamuose mokslo leidiniuose, 8 išradimų autorius (bendraautorius), 4 vadovėlių ir 10 mokymo knygų aukštųjų mokyklų studentams, 2 knygų bendraautorius. Vadovavo 5 apgintoms daktaro disertacijoms.

Profesorius aktyviai dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universitete (iki 1989 m. Kauno medicinos institutas, 1989–1998  m. Kauno medicinos akademija, 1998– 2010 m. Kauno medicinos universitetas) veikloje. Buvo Kauno akademinių klinikų komisijos „Hospitalinės infekcijos kontrolės ir prevencijos Kauno akademinėse klinikose programos“ rengimo komisijos pirmininkas. 1992 m. iki 2001 m. Medicinos fakulteto konkursų ir atestavimo komisijos pirmininkas.

1993–1994 m. vadovavo „Imunologijos studijų programos“ parengimui ir koordinavau jos įgyvendinimą. 1968–1988 m.m. tęstinio mokslo darbų rinkinio „LTSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Medicina“ ir 1963–1986 m.m. Respublikinių mokslinių konferencijų leidinių atsakingasis redaktorius. Buvo aktyvus LSMU Profesorių klubo narys.

Profesorius V. Vaičiuvėnas savo veikla ir entuziasmu daug prisidėjo prie VDU atkūrimo. Nuo 1990 m. iki 1998 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto Atkūrimo tarybos, vėliau –  VDU Senato narys.

Dalyvavo rengiant ir aprobuojant Vytauto Didžiojo universiteto statute, VDU biologijos fakulteto bakalaurų ir magistrų studijų planus, buvo doktorantūros komiteto (specialybė – biologija) narys Vytauto Didžiojo universitete, 1993–2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkotyros fakulteto Biologijos katedros profesorius.

Profesorius itin daug savo laiko, žinių ir erudicijos skyrė Lietuvai. 1991–1992 m. buvo Lietuvos Vyriausybės Mokslo ir studijų komisijos narys. Nuo 1991 m. LR Vyriausybės sudarytos Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos prezidiumo narys. 1994 m. vadovavo Lietuvos sveikatos apsaugos ministro paskirtai grupei, paruošusisi „Nacionalinę užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės programą (metmenys)“. 1982–1990 m. buvo Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos Atestacijos komisijos gydytojų mikrobiologų ir medicinos mikrobiologų kvalifikacinėms kategorijoms teikti komisijos pirmininkas. Profesorius aktyviai dalyvavo ekspertinėje veikloje. 1992-1996 m.. Lietuvos farmakopėjos komiteto prezidiumo narys, mikrobiologijos ir imunologijos ekspertų komisijos pirmininkas, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos ekspertas. 1998–2003 m. Lietuvos Mokslo ir studijų fondo projektų ekspertas. 2000 m. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento naujų bakalauro ir magistro studijų programų ekspertas.

Profesorius V. Vaičiuvėnas buvo ypatingos inteligencijos ir tolerancijos žmogus, jo prisiminimas visam laikui išliks buvusių bendradarbių ir kolegų atmintyje.

Atsisveikinimas ketvirtadienį, gruodžio 28 d. Requiem laidojimo namuose Jonavos g. 41A, Kaunas. 14 val. išvykstama laidojimui į Petrašiūnų kapines.

LSMU Mikrobiologijos ir virusologijos institutas