Šios taisyklės nustato Anatomijos instituto muziejaus (toliau Muziejaus) lankymo tvarką ir yra privalomos visiems Muziejaus lankytojams.

Bendrosios nuostatos

 • Muziejus skirtas studentų savarankiškoms studijoms, studentų egzaminavimui ir testavimu ir ekskursijoms.
 • Kai vyksta egzaminų (koliokviumų) testavimas, į muziejų neleidžiamos ekskursijos, taip pat studentai, norintys mokytis savarankiškai.
 • Muziejuje studijuojantys savarankiškai studentai turi gerbti kitus besimokančius, palaikyti muziejuje tylą ir tvarką.
 • Ekskursijos Muziejuje yra vedamos tik grupėms ir tik iš anksto susitarus.
 • Muziejaus lankymas ne LSMU darbuotojams ir studentams yra mokamas pagal nustatytus įkainius, patvirtintus LSMU Rektoriaus.
 • Ekskursijas lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad ekskursantai elgsis drausmingai, netriukšmaus, laikysis tvarkos ir kitaip netrukdys besimokantiems studentams.
 • Muziejaus lankytojai privalo vykdyti visus Muziejaus vedėjo nurodymus dėl elgesio Muziejuje.

Draudimai Muziejuje

 • Muziejuje griežtai draudžiama fotografuoti arba filmuoti eksponatus. Išimtinais atvejais tai leidžiama daryti su Anatomijos instituto vadovo leidimu.
 • Draudžiama muziejuje triukšmauti, garsiai kalbėtis ar kitaip trukdyti besimokantiems studentams, kitiems Muziejaus lankytojams bei darbuotojams.
 • Liesti eksponatus bei kitus įrenginius, išskyrus atvejus, kai Muziejaus vedėjas arba kitas asmuo, vedantis ekskursiją, tai leidžia.
 • Gadinti, naikinti eksponatus arba kitus prietaisus (įrenginius), esančius Muziejuje.
 • Muziejaus ekspozicijos patalpose valgyti.
 • Šiukšlinti.
 • Dėti ant stalų ar kėdžių striukes bei paltus (juos privaloma pasikabinti rūbinėje).
 • Jungti prie interneto Muziejuje veikiančiais kompiuteriais.