Muziejaus lankymo nuostatai

Šios taisyklės nustato Anatomijos instituto muziejaus (toliau Muziejaus) lankymo tvarką ir yra privalomos visiems Muziejaus lankytojams.

Bendrosios nuostatos

 1. Muziejus skirtas studentų savarankiškoms studijoms, studentų egzaminavimui ir testavimu ir ekskursijoms.
 2. Kai vyksta egzaminų (koliokviumų) testavimas, į muziejų neleidžiamos ekskursijos, taip pat studentai, norintys mokytis savarankiškai.
 3. Muziejuje studijuojantys savarankiškai studentai turi gerbti kitus besimokančius, palaikyti muziejuje tylą ir tvarką.
 4. Ekskursijos Muziejuje yra vedamos tik grupėms ir tik iš anksto susitarus.
 5. Muziejaus lankymas ne LSMU darbuotojams ir studentams yra mokamas pagal nustatytus įkainius, patvirtintus LSMU Rektoriaus.
 6. Ekskursijas lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad ekskursantai elgsis drausmingai, netriukšmaus, laikysis tvarkos ir kitaip netrukdys besimokantiems studentams.
 7. Muziejaus lankytojai privalo vykdyti visus Muziejaus vedėjo nurodymus dėl elgesio Muziejuje.

Draudimai Muziejuje

 1. Muziejuje griežtai draudžiama fotografuoti arba filmuoti eksponatus. Išimtinais atvejais tai leidžiama daryti su Anatomijos instituto vadovo leidimu.
 2. Draudžiama muziejuje triukšmauti, garsiai kalbėtis ar kitaip trukdyti besimokantiems studentams, kitiems Muziejaus lankytojams bei darbuotojams.
 3. Liesti eksponatus bei kitus įrenginius, išskyrus atvejus, kai Muziejaus vedėjas arba kitas asmuo, vedantis ekskursiją, tai leidžia.
 4. Gadinti, naikinti eksponatus arba kitus prietaisus (įrenginius), esančius Muziejuje.
 5. Muziejaus ekspozicijos patalpose valgyti.
 6. Šiukšlinti.
 7. Dėti ant stalų ar kėdžių striukes bei paltus (juos privaloma pasikabinti rūbinėje).
 8. Jungti prie interneto Muziejuje veikiančiais kompiuteriais.