Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetas 1930-1950 m.

1930 m. birželio 7 d. Prezidentas Antanas Smetona paskelbė Lietuvos universiteto vardo įstatymą – Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo garbei Lietuvos universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu. Tą pačią dieną paskelbtas ir naujas Vytauto Didžiojo universiteto statutas. Tuo metu universitetą sudarė septyni fakultetai: Teologijos – filosofijos, Evangelikų teologijos, Humanitarinių mokslų, Teisių, Matematikos – gamtos, Technikos ir Medicinos. Juose mokėsi apie 4000 studentų ir laisvųjų klausytojų. Viename didžiausių – Medicinos fakultete ir toliau veikė Medicinos, Odontologijos ir Farmacijos skyriai. XX a. ketvirtajame dešimtmetyje gerėjo fakulteto materialinė bazė. 1930 m. pabaigoje Vytauto prospekte pagal architekto V. Landsbergio – Žemkalnio parengtą projektą pastatyti Medicinos fakulteto Akių ligų ir Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikų rūmai. Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje nutarta statyti naują Medicinos fakulteto pastatą senojo anatomikumo vietoje A. Mickevičiaus gatvėje. Projektą parengė architektas Vladimiras Dubeneckis pagal Laisvojo Briuselio universiteto Medicinos fakulteto rūmų pavyzdį bei gautus VDU Medicinos fakulteto teorinių katedrų vedėjų pasiūlymus. Statyba baigta 1932 m. pabaigoje. 1937 m., pagal prancūzų architektų U. Cassano ir E. Ouchanoffo projektą, pradėtos statyti fakulteto klinikos Žaliakalnyje. 1940 m. liepos mėn. visi klinikų skyriai, kuriuose įrengta 663 lovų jau buvo parengti ligonių priėmimui. Pirmosios sovietinės okupacijos pradžioje 1940 m vasarą Vytauto Didžiojo universitetas pavadintas Kauno universitetu. Uždraustos studentų organizacijos, atleisti valdžiai netinkami dėstytojai. 1941 m., nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą, universitetui grąžintas Vytauto Didžiojo vardas, bet Medicinos fakulteto naujosios klinikos paverstos karo ligonine. 1943 m. okupacinė valdžia universitetą uždarė, tačiau Medicinos fakulteto baigiamojo kurso studentams leista tęsti studijas. 1944 m. rudenį prasidėjus antrajai sovietų okupacijai universitetinės medicinos studijos buvo atnaujintos, pokario metais jos vyko itin sudėtingomis sąlygomis. 1950 m. pabaigoje Kaune veikęs universitetas sovietų valdžios įsakymu buvo reorganizuotas į Kauno medicinos institutą ir Kauno politechnikos institutą.

Medicinos fakulteto profesoriai Vytauto Didžiojo jubiliejiniais metais: sėdi iš kairės prof. Eber Landau, prof. Petras Raudonikis, prof. Kazimieras Buinevičius, prof. Vanda Tumėnienė, prof. Jurgis Karuža, prof. Juozas Bagdonas, dekanas prof. Vladas Lašas. Stovi iš kairės prof. Jurgis Žilinskas, prof. Juozas Blažys, prof. Pranas Mažylis, prof. Petras Avižonis, prof. Antanas Jurgeliūnas, prof. Emilis Vinteleris. 1930 m.

Medicinos fakulteto studentų ir dėstytojų viešnagė Latvijos universiteto Medicinos fakultete. Ryga, 1931 m.

Naujosios Medicinos fakulteto Akių ligų ir Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos Vytauto prospekte. Architektas Vytautas Landsbergis – Žemkalnis. XX a. ketvirtasis dešimtmetis.

Naujosios Medicinos fakulteto Akių ligų klinikos Vytauto prospekte palata. XX a. ketvirtojo dešimtmečio vidurys.

Medicinos fakulteto studentų histologijos darbai. 1931–1932 mokslo metai.

Medicinos fakulteto studentai su prof. Eber Landau (sėdi trečios eilės viduryje) 1932 m.

Prof. Eber Landau išvyksta į Lozaną (Šveicarija). 1932 m.

Po Broniaus Sidaravičiaus disertacijos gynimo. 1932m.

Medicinos fakulteto naujieji rūmai A. Mickevičiaus gatvėje. Architektas Vladimiras Dubeneckis. XX a. ketvirtasis dešimtmetis.

Latvijos universiteto Medicinos fakulteto profesorių viešnagė naujuosiuose Medicinos fakulteto rūmuose A. Mickevičiaus gatvėje. 1935 m.

Medicinos skyriaus studentai anatomijos darbų metu. 1930 m.

Medicinos fakulteto Odontologijos skyriaus dėstytojai. 1937 m.

Medicinos fakulteto Neo – Lituania korporacijos nariai. XX a. ketvirtas dešimtmetis.

Medicinos fakulteo studentų išvyka į Aukštosios Panemunės sanatoriją. 1934 m.

Medicinos fakulteto studentai ir Aukštosios Panemunės sanatorijos personalas. 1934 m.

Medicinos fakulteto Farmacijos skyriaus 1935 m. absolventų vinjetė

Naujosios Medicinos fakulteto klinikos. 1941 m.

Stomatologijos poliklinika universitetinių klinikų pastate. 1949 m.