Paminklo Vyčio žirgas istorija

Paminklo autorius Jurgis Rutkauskas (1907–1998 m.) gimė Gustonių kaime Panevėžio rajone, mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje piešimą dėstė skulptorius Juozas Zikaras. Gabiam gimnazistui mokytojai siūlė mokytis meno mokykloje, bet jį traukė technika. Vaikystėje jis sukūrė mechanizmą vėjo malūnėliams sukti, kuriuos pritaisė tėvų sodyboje. Tai buvo jo pirmasis išradimas. J. Rutkauskas mokėsi techninės braižybos Kauno aukštojoje technikos mokykloje. 1929 m. jaunuolis pradėjo karinę tarnybą 1-ajame husarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulke, mokomajame kavalerijos padalinyje. Ją baigęs įgijo grandinio laipsnį, buvo apdovanotas sidabro laikrodžiu ir jam pasiūlyta likti pulko mokomajame eskadrone. Tarnyba J. Rutkauskui patiko, todėl jis liko pulke, gavo viršilos laipsnį. J. Rutkauskas sukonstravo lietuvišką rikiuotės balną, tobulino raitelių šarvuotę, nutapė paveikslų apie husarų gyvenimą, vėliau buvo įvairių įrengimų išradėjas lengvosios pramonės, medicinos, žemės ūkio srityse.

J. Rutkauskas turėjo svajonę – sukurti paminklą. Jis buvo sulipdęs arklio skulptūrą iš samanų ir medžio, kuri puošė Gaižiūnų poligoną, bet, transportuojant ją į Kauną, kūrinys suiro. Tuomet pulko vadas, Lietuvos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas (Prezidento Antano Smetonos žentas ir buvęs asmeninis adjutantas), Aloyzas Valušis pasiūlė J. Rutkauskui padaryti betoninio žirgo projektą. Kadangi projekto įgyvendinimo išlaidos buvo nedidelės, J. Rutkauskas gavo leidimą statyti betoninį žirgą. Jis lipdė žirgą padedant kareiviams dieną ir naktį, nepaisydamas rudeniškų oro sąlygų, negaudamas jokio atlygio. Skulptūros, kuri apie pusantro karto didesnė už natūralų arklį, modeliu buvo jo paties žirgas, vardu Greitas. 1936 m. šv. Kūčių dieną paminklas buvo iškilmingai atidengtas ir pašventintas. Pulko vadas suteikė paminklui pavadinimą Vyčio žirgas, padėkojo pasišventusiam autoriui J. Rutkauskui: Menas kariui yra taip pat artimas ir net būtinas dalykas. Menas ugdo dvasinę stiprybę, kuri kariui būtina, kaip fizinė pajėga. Mums savo tarpe turėti menininkų yra garbė. Tokius žmones reikia įvertinti ir suprasti.

Skulptūra buvo sukurta kaip pagarbos ir meilės žirgui išraiška, simbolizuojanti jėgą, drąsą ir veržlumą, ištikimybę ir draugystę. Radvilėnų plente kareivinėse stovėjęs Vyčio žirgas tarpukariu buvo 1-ojo husarų pulko pasididžiavimas.

Kaip ir daugelis nepriklausomybės simbolių, sovietų okupacijos metu paminklas buvo nugriautas. Apie 1960 m. Lietuvos veterinarijos akademijos Užkrečiamųjų ligų katedros profesorius V. Šarkūnas (1926–2015 m., tuo metu LVA Akušerijos ir parazitologijos katеdros docentas), viešėdamas pas giminaičius Žaliakalnyje, šalia kareivinių tvoros esančiame šiukšlyne, pastebėjo išmestą apniokotą žirgo skulptūrą ir apie ją papasakojo F. Miliučiui, tuomečiam Akademijos prorektoriui ūkiui ir administracijai. Akademijos vadovai nutarė betoninį žirgą gelbėti nuo sunaikinimo ir pastatyti Akademijos kieme. Jie surado techniką skulptūrai pervežti ir lėšų jai išpirkti. Šiuo sumanymu didžiavosi Akademijos dėstytojai, buvę kariškiai. Paminklą restauruoti buvo pakviestas pats autorius, kuris ypač džiaugėsi skulptūros išsaugojimu ir atgimimu, jam talkino studentai. Netrukus susiklostė ilgametė tradicija – bene kiekvienas Akademijos absolventas, studentas ar svečias asmeniniame archyve turi nuotrauką prie legendinio paminklo, menančio Lietuvos kavaleristus.

Daugiau nei 60 metų miestelį puošiantis paminklas – neatsiejama Veterinarijos akademijos dalis, Vilijampolės bendruomenės pasididžiavimas, laisvės, drąsos ir draugystės simbolis.

Nuo 2022 m. balandžio  20 d.  skulptūra  yra valstybės saugoma  nekilnojamoji  kultūros vertybė.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos muziejaus informacija. Parengė L. Baršauskienė. Nuotraukos iš Veterinarijos akademijos muziejaus fondų.

Paminklas Vyčio žirgas 1-ojo husarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko kareivinėse Kaune 1936–1940 m. Arklio muziejaus nuotrauka.

Paminklo autorius viršila Jurgis Rutkauskas su savo žirgu, vardu Greitas, pratybose, 1930–1939 m. Veterinarijos akademijos muziejaus nuotrauka.

Amunicijos gabenimo įranga ant žirgo, sukurta Jurgio Rutkausko, 1938 m. Veterinarijos akademijos muziejaus nuotrauka.

Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto studentai prie žirgo paminklo, 1962 m. pavasaris. Veterinarijos akademijos muziejaus nuotrauka.

Skulptūros autorius J. Rutkauskas savo namuose. Veterinarijos akademijos muziejaus nuotrauka.