Veterinarijos akademijos muziejus

Veterinarijos akademijos muziejus – vienintelis muziejus Lietuvoje, kuriame pristatoma Lietuvos veterinarijos ir gyvūnų mokslo, studijų ištakos ir raida, reikšmė Lietuvos valstybei ir žemės ūkiui, nusipelniusių veterinarijai asmenybių gyvenimo istorijos. Muziejus saugo ir populiarina su Veterinarijos bei Akademijos istorija susijusias vertybes.

Fonduose kaupiami ir tyrinėjami eksponatai, susiję su Lietuvos veterinarijos ir gyvulininkystės istorija bei Veterinarijos akademijos istorija – dokumentai, spaudiniai, knygos, užrašai, nuotraukos, veterinariniai ir gyvulininkystės įrankiai, vaizdinė ir garsinė medžiaga, darbuotojų sukurtos mokymo priemonės, atsiminimai, dovanos, apdovanojimai, žymių žmonių asmeniniai daiktai, baldai ir kita.

LSMU Veterinarijos akademijos muziejus

Muziejus įkurtas 1981 m. (rektorius R. Karazija). Pirmoji muziejaus vedėja R. Marcinkevičienė rinko istorinę medžiagą ir eksponatus, parengė nuolatinę ekspoziciją. 1986 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos veterinarijos akademijos muziejus atvėrė duris lankytojams.
Nuo 1990 iki 2011 m. muziejui vadovavo V. Lazdauskienė. 2011 m. į Muziejaus atnaujinimo darbus įsijungė muziejaus vedėja L. Baršauskienė. 2011-ųjų rudenį Akademijos 75- mečio paminėjimas prasidėjo atnaujinto muziejaus su įrengta 50 vietų sale renginiams atidarymu (VA kancleris H. Žilinskas).

Muziejuje vyksta veterinarijos istorijos paskaitos studentams, seminarai, ekskursijos, edukaciniai ir mokslo festivalių renginiai moksleiviams, knygų pristatymai, susitikimai, filmų peržiūros. Benradarbiaujant su Universiteto padaliniais organizuojami istorinių sukakčių, asmenybių, padalinių jubiliejų minėjimai, rengiamos laikinosios proginės ekspozicijos muziejuje ir teminės parodos. Vyksta ekskursijos po tarpukario Veterinarijos akademijos pastatų kompleksą – kultūros paveldo objektą.
Muziejus bendradarbiauja su kitais šalies muziejais, kultūros ir švietimo įstaigomis, organizacijomis.