Klinikinės farmacijos katedra įkurta 2011 m., jai vadovauja prof. Vitalis Briedis. Katedroje šiuo metu dirba 10 darbuotojų: 2 profesoriai, 1 docentas, 5 lektoriai, 1 studijų administratorė ir 1 laborantas. Išsamios klinikinės farmacijos studijos suteikia galimybę gydytojams ir farmacininkams glaudžiau bendradarbiauti vykdant pacientų priežiūrą ir optimizuojant farmakoterapiją, siekiant bene svarbiausio tikslo – piliečių sveikatos, gyvenimo kokybės ir ligų prevencijos.

Pagrindiniai tikslai: 

  • vykdyti biomedicinos mokslų krypties studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą ir kūrybingą asmenybę;  
  • vykdyti katedros mokslo kryptį atitinkančius aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengti mokslininkus, vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą, mokslo ir kitose srityse bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Klinikinės farmacijos katedroje dėstomi studijų dalykai Farmacijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalbomis: III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykai: ,,Klinikinė farmacija“ ir ,,Klinikinė farmakologija“, V kurse modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“ ir pasirenkamasis dalykas ,,Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai“. KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos „Medicininė chemija“ modulyje dėstomi šie studijų dalykai: I kurse ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Tiriamasis projektas 1“, II kurse ,,Tiriamasis projektas 2“.

Privalomi dalykai:

III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykai: ,,Klinikinė farmacija“ ir ,,Klinikinė farmakologija“, V kurse modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“.

Pasirenkami dalykai

KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos „Medicininė chemija“ pasirenkamieji dalykai: I kurse ,,Tiriamasis projektas 1“, II kurse ,,Tiriamasis projektas 2“. Studijų programos ,,Farmacija“ pasirenkamasis dalykas V kurse – ,,Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai“.

Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Šiuo metu studijuoja 2 doktorantai.

Klinikiniai farmaciniai vaistų vartojimo aspektai. Vaistų biofarmacija – farmacinių ir fiziologinių veiksnių įtaka vaistinių medžiagų biologiniam prieinamumui.

1. Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektas ,,Vėžį slopinančių gauromečių ekstraktų frakcijų išskyrimas ir jų molekuliniai ir biologiniai tyrimai“ Nr. MIP-084/2012.2012-2014. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo . 2012-2014;

2. Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D). 2012-2014;

3. Lietuvos mokslo tarybos, Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas“. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo. 2014-2015;

4. Dermatologinės kosmetikos linijos „Mama ir kūdikis“ komercializavimas (Derma).UAB „Cordata LT” (KTU-LSMU). MITA. 2015-2016;

5. Projektas „Funkcinių nano-mikro tekstilės medžiagų  su biologiškai aktyviais junginiais gamyba ir tyrimas (TEXTILBAC)“ – (KTU-LSMU) – Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014–2016 m.;

6. Projektas „ Propolio flavonoidų skvarbos į odą ex vivo tyrimas“. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017–2018 m.;

7.Projektas ,,Žiedinio dichroizmo spektroskopijos pritaikymo galimybių tyrimas vertinant albumino ir priešgrybelinio veikimo vaistinių medžiagų sąveiką“. Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“;

8. Projektas  „Vaistus tiekiančių 3D spausdintų matricų strategija personalizuotų žmonėms skirtų implantų vystymui” (Nr. S-M-ERA.NET-18-2). Projekto įgyvendinimo trukmė –  2018-2020 m.m.

9. Projektas ,,Didelės koncentracijos vandeninio propolio tirpalo technologijos sukūrimas  ir vertinimas.” Projekto Nr.01.2.1 – MITA – T – 851.  Finansavimo šaltinis/programa – 01.2.1-MITA-T-851 Inočekiai, vykdymo metai – 2020–2021.

10. Projektas ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos Nr. BITE-KK-20-1-00532-PR001 (S20083)” Finansavimo šaltinis/programa – Europos žemės ūkio garantijų fondas 2021 m., vykdymo metai – 2021.

Klinikinės farmacijos katedra plėtoja bendradarbiavimą su Gdansko (Lenkija) medicinos universiteto, Rygos (Latvija) Stradinio universiteto, Tartu (Estija) universiteto, Montpeljė ir Lilio (Prancūzija) universitetų, Brno (Čekijos Respublika) veterinarijos ir farmacijos universiteto, Kaljario (Italija) universiteto mokslininkais, UAB ,,Dermedika“.

Klinikinės farmacijos katedra
Sukilėlių pr. 13, Kaunas, Lietuva
Prof. Vitalis Briedis
Klinikinės farmacijos katedros vedėjas
Visi kontaktai