Farmacijos fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Pirmininkė: Prof. dr. Jurga Bernatonienė
El. paštas: jurga.bernatoniene@lsmu.lt Tel.: 8 37 328 304

Pirmininkės pavaduotojas: Prof. dr. Liudas Ivanauskas
El. paštas: liudas.ivanauskas@lsmu.l
t  Tel.: 8 37 327 246

Sekretorė: Prof. dr. Nijolė Savickienė
El. paštas: nijole.savickiene@lsmu.lt Tel.: 8 37 327 249

Nariai:   

Prof. dr. Ramunė Morkūnienė
Prof. dr. Jurga Bernatonienė
Prof. dr. Liudas Ivanauskas
Prof. dr. Valdas Jakštas
Doc. dr. Giedrė Kasparavičienė
Lekt. Mindaugas Marksa
Doc. dr. Tauras Antanas Mekas
Lekt. dr. Rima Minkutė
Prof. dr. Lina Raudonė
Prof. dr. Nijolė Savickienė
Martynas Gelžinis
Gabrielė Bočkutė
Ernesta Zaksaitė
Roberta Martinaitytė

Farmacijos fakulteto Tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkė: Prof. dr. Lina Raudonė
El. paštas: lina.raudone@lsmu.lt 
Tel.: 837327249

Komisijos nariai:
Prof. Dr. Nijolė Savickienė
Prof. Dr. Ramunė Morkūnienė
Lekt. Mindaugas Marksa
Doc. dr. Giedrė Kasparavičienė
Doc. dr. Tauras Antanas Mekas
Soc. partneris Martynas Gelžinis
Stud. Gabrielė Bočkutė
Stud. Ernesta Zaksaitė

Studijų programų komitetai

Komiteto pirmininkas – Prof. dr. Valdas Jakštas,

Sekretorė – Doc. Jurgita Daukšienė,

Nariai:
Prof. Jurga Bernatonienė
Dr. Asta Kubilienė
Dr. Rima Minkutė 
Dr. Asta Špadienė
Dr. Jurgita Daukšienė 

Socialiniai partneriai:
Rimantas Pečiūra, Universiteto vaistinės direktorius
Martynas Gelžinis, UAB „,Nacionalinė farmacijos grupė”

Studentų atstovai:
Ernesta Zaksaitė
Gabrielė Bočkutė