Imunologijos ir alergologijos klinika

Apie kliniką

Imunologijos ir alergologijos klinika įkurta 2016 m. rugsėjo 1 d., tačiau jos istorinės ištakos siekia XX amžiaus pradžią ir siejasi su prof. Vlado Lašo eksperimentiniais darbais alergologijos ir imunologijos srityje. Pirmąja klinikos užuomazga galima laikyti 2002m. Pulmonologijos ir imunologijos klinikoje įsteigtą Klinikinės imunologijos ir alergologijos sektorių (vadovė prof. B.Šitkauskienė).  

Imunologija ir alergologija yra glaudžiai susijusios sritys, šiandien vienos sparčiausiai besivystančių medicinos mokslo sričių pasaulyje. Padaugėjus žinių apie imunologiją, pasikeitė ir praktinės alergologijos sritis. Ligų, kurias diagnozuoja ir gydo alergologai ir klinikiniai imunologai, spektras išsiplėtė nuo alerginių iki imuninio atsako nepakankamumo bei autoimuninių būklių. Itin sparčiai vystantis transplantologijos sričiai, augant transplantacijų skaičiui, šios kompetencijos specialistų indėlis sprendžiant adekvataus imunologinio ištyrimo ir imunosupresijos klausimus tampa vis aktualesnis. Gilėjanti imuninių audinių pažeidimo mechanizmų samprata, naujausių imunologinių tyrimo metodų taikymas tiek mokslinių tyrimų srityje, tiek ir spartus jų diegimas kasdienėje gydytojo praktikoje, leidžia pagerinti daugelio ligų diagnostiką, sudaro prielaidas šiuolaikinės imunoterapijos būdų tobulinimui bei platesniam pritaikomumui.
Imunologijos ir alergologijos klinika vienija specialistus dirbančius tiek klinikinės, tiek ir laboratorinės imunologijos bei alergologijos srityse. Jos pagrindinis tikslas – užtikrinti universitetinio lygio vieningą studijų, mokslinės ir klinikinės veiklos plėtrą imunologijos ir alergologijos srityje bei aktyviai dalyvauti įgyvendinant Universiteto misiją  – ugdyti sveiką ir išsilavinusią visuomenę.

Klinikinė veikla

 Imunologijos ir alergologijos kliniką sudaro Klinikinės imunologijos ir alergologijos ambulatorinis padalinys (Kauno klinikų Ambulatorinės diagnostikos centre veikia trys gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo kabinetai bei procedūrų kabinetas), Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionaras ir Imunologijos laboratorija.

Klinikos specialistai konsultuoja pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginės ligos, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus. Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare teikiamos planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių metu atliekamos išplėstinės alergijos diagnostinės procedūros, provokaciniai ir kt. diagnostiniai mėginiai, stebima dėl alerginių ir kitų sutrikusio imuninių atsako reakcijų, taikomas imuninį atsaką koreguojantis gydymas. Imunologijos laboratorijoje atliekami autoantikūnų, alergijos diagnostiniai tyrimai in vitro, imuninių ląstelių fenotipavimas ir kiti imunologiniai tyrimai.

Vadovėlių, mokymo knygų ir kitų metodinių mokymo priemonių rengimas

Naujausios parengtos ir įdiegtos, įrodymais pagrįstos metodikos, mokymo priemonės:

B. Šitkauskienė, A. Blažienė. Pirminio imunodeficito diagnostikos ir gydymo rekomendacijos, 2016 m.
B. Šitkauskienė, L. Tamašauskienė. Kas yra pirminis imunodeficitas ir kaip gyventi su juo sergant, 2016 m.
B. Šitkauskienė (sudaryt.); A. Blažienė, M. Bylaitė – Bučinskienė, A. Chomičienė, J.Staikūnienė, S. Valiukevičienė. Dilgėlinės rekomendacijos: klasifikacija, diagnostika ir gydymas, 2015 m.

Imunologijos ir alergologijos klinikoje rengiamos ir vykdomos visų pakopų studijos: ikidiplominių, podiplominių bei doktorantūros studijų programos. Klinikos pedagoginį personalą sudaro 16 darbuotojų: 1 profesorius, 2 docentai, 5 lektoriai bei 8 asistentai.

Ikidiplominės studijos

Alergologijos ir klinikinės imunologijos kursas MF IV kurso medicinos studentams dėstomas nuo 1999 m. Nuo 2010 m. įdiegus probleminio mokymosi programas, alergologija ir klinikinė imunologija įtraukta į modulį „Krūtinės ligos, alergologija ir klinikinė imunologija bei hematologija ir onkologija“, dėstoma kurso „Įgimti ir įgyti imuninio atsako sutrikimai“ studijų metu (lietuvių ir anglų kalbomis).

II kurso MF Medicininės ir veterinarinės genetikos studentams dėstomas ,,Imunologijos pagrindų‘‘ kursas. III kurso MF Medicininės ir veterinarinės biochemijos studentams dėstomi modulio ,,Laboratorinė hematologija ir imunologijos pagrindai‘‘ studijų dalykai, ,,Klinikinės imunologijos pagrindai‘‘ ir ,,Laboratorinės imunologijos pagrindai‘‘.

III kurso Farmacijos fakulteto studentams dėstoma ,,Imunologija”  (lietuvių ir anglų kalbomis).

Nuo 2024m. II kurso Farmacijos fakulteto studentams bus dėstoma ,,Imunologija ir Imunoprofilaktika” (lietuvių ir anglų kalbomis).

Podiplominės studijos

Alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūros studijų programa (trukmė – 4m.). Jos tikslai – įgyti žinių ir suformuoti gebėjimus, įgalinančius ištirti sergančiuosius ūminėmis ir lėtinėmis vidaus organų ligomis bei imuninės sistemos ir alerginėmis ligomis, sudaryti ir realizuoti individualų paciento gydymo planą bei teikti neatidėliotiną ir skubią pagalbą urgentinių būklių metu. Baigus šią studijų programą įgyjamos kompetencijos, atitinkančios alergologo ir klinikinio imunologo specialybės kvalifikacinę normą.
Klinikoje kasmet organizuojami podiplominio tobulinimosi kursai.

Doktorantūra

Doktorantūros studijų programos:

  • Alergologija. Šios programos tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias apie dažniausią imuninio atsako sutrikimo formą – padidėjusį imuninį jautrumą (alergiją), jo mechanizmus, jų reikšmę alerginių ligų raidai, diagnostikai, gydymui ir profilaktikai, pateikti alergologijos mokslo pasiekimus ir perspektyvas, jų taikymą ligų diagnostikai ir gydymui.
  • Klinikinė imunologija. Programos tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias apie normalų ir sutrikusį imuninį atsaką, imuninius ligų patogenezės, diagnostikos, gydymo aspektus.

Mokslinių tyrinėjimų prioritetas – daugiadisciplininiai projektai, kurių tikslas – įvertinti naujus lėtinių ligų išsivystymo aspektus siekiant pagilinti žinias apie imuninio atsako mechanizmus. Šiuo metu klinikoje vykdomi moksliniai tyrimai leidžia analizuoti alergeno sukelto kvėpavimo takų uždegimo imunologinių pokyčių ryšį su simptomų raiška ir klinikine eiga, atsižvelgiant į skirtingus ligos fenotipus; tyrinėjami imuninio atsako ypatumai navikinių susirgimų metu bei esant imunodeficitams. Tai sudaro prielaidas identifikuoti naujus žymenis ir molekules, kurios reikšmingos ligų išsivystyme; šios žinios padeda užpildyti spragas įvairių ligų patogenezės sampratoje, bei praplečia naujų diagnostikos ir gydymo galimybių paieškos ribas.

Alergologų ir klinikinių imunologų atliekami mokslo darbai, moksliniai straipsniai publikuojami aukštus citavimo rodiklius turinčiuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose, kaip American Journal of Respiratory Cellular and Molecular Biology, Journal of Allergy and Clinical Immunology, The New England Jornal of Medicine, Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology ir kt. Mokslo – tiriamojo darbo rezultatai pateikiami kasmetiniuose Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos (EAACI), Europos respiratologų sąjungos (ERS) Klinikinės alergologijos ir imunologijos asamblėjose, Amerikos alergijos, astmos ir imunologijos akademijos (AAAAI) ir Pasaulinės alergijos organizacijos (WAO) kongresuose.

Atliekami taikomieji klinikiniai tyrimai pagal geros klinikinės praktikos taisykles. Vykdomi klinikiniai tyrimai:

  • Daugiacentris, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas įvertinti AllerT, panašių iš dalies sutampančių peptidų, gautų iš Bet v 1, derinio, dviejų dozių veiksmingumą ir toleravimą suaugusiems asmenims, sergantiems beržų žiedadulkių sukeltu alerginiu rinitu/ rinokonjunktyvitu.
  • Daugiacentris atsitiktinių imčių dvigubai aklas placebu kontroliuojamas klinikinis tyrimas įvertinti specifinės imunoterapijos aliuminio hidroksidu adsorbuotu alergoidiniu preparatu namų dulkių erkei (Dermatophagoides pteronyssinus) veiksmingumą ir saugumą pacientams, sergantiems alergine bronchine astma ir alerginiu rinitu arba rinokonjunktyvitu.
  • Pacientų, sergančių pirminiu imunodeficitu ir gydomų Kauno klinikų Pirminio imunodeficito centre, įtraukimas į Europos imunodeficito draugijos (ESID) registrą.

Alergologų ir klinikinių imunologų iniciatyva nuo 2005 m. LSMU yra Europos Sąjungos 6-osios Bendrosios programos projekto GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) bendradarbiavimo centras.
Prie Klinikos veikia Pirminio imunodeficito centras, kuris yra tarptautinės Jeffrey Modell Foundation organizacijos narys (nuo 2012 m.), J Project narys (nuo 2016 m.)
Užmegzti ryšiai ir ilgametis bendradarbiavimas su Europos mokslo centrais, aktyvus dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje leidžia ne tik įgyti naujų žinių alergologijos ir imunologijos srityse, bet ir įdiegti naujausius alerginių ir imuninių ligų diagnostikos bei gydymo metodus, modernizuoti mokymą ir vystyti mokslinį darbą bei sudaro prielaidas tolimesnei sėkmingai šios medicinos srities plėtotei.

LSMU Imunologijos ir alergologijos klinika
Prof. Brigita Gradauskienė
Imunologijos ir alergologijos klinikos vadovė
Visi kontaktai