Apie kliniką

Istorija

Kardiologijos klinikos ištakomis dera laikyti 1957 m. Kauno medicinos instituto rektoriaus prof. Zigmo Januškevičiaus iniciatyva Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės centrinio korpuso III-me aukšte įsteigtą 40 lovų terapinės kardiologijos profilio skyrių (pirmoji skyriaus vedėja prof. A. Lukoševičiūtė). 1977 m. skyrius buvo perkeltas į naują kardiologinį korpusą, kurį projektuojant ir vykdant statybą daug iniciatyvos bei išradingumo parodė prof. Juozas Blužas. Vykdant vidaus ligų katedrų specializacijos programą, 1989 m. įsteigta kardiologijos katedra, į kurią iš Vidaus ligų antrosios katedros (vadovaujamos prof. P. Šnipo) atėjo dirbti doc. R. Jonkaitienė ir asist. V. Ruzovas, o iš Vidaus ligų pirmosios (vadovaujamos prof. A. Baubinienės) – doc. A. G. Januškevičiūtė, doc. D. Satkienė, asist. A. Kavoliūnienė, doc. A. Eviltis bei prof. P. Zabiela. 1991 m. pradėjus vykdyti klinikų profilizacijos programą, buvo įkurta kardiologijos klinika. Jos vadovu išrinktas prof. Petras Zabiela, kuris vadovavo iki 2000 m. Nuo 2001 m. Kardiologijos klinikos vadovas prof. Remigijus Žaliūnas.  

Kardiologijos klinikoje nuo 2010 m. yra įdiegtas probleminis mokymas. Širdies ir kraujagyslių bei endokrinologijos ligų modulis trunka 15 savaičių, 400 val. Medicinos fakulteto IV kurso studentai įgyja naujų žinių apie dažniausių širdies ir kraujagyslių bei endokrininių ligų paplitimą, priežastis, patogenezę, diagnostiką ir gydymo metodus, profilaktiką bei praktinius savarankiško pacientų ištyrimo įgūdžius kardiologijoje, širdies chirurgijoje, klinikinėje laboratorinėje diagnostikoje, klinikinėje biochemijoje, radiologijoje, reabilitacijoje ir endokrinologijoje. IV ir VI kursų studentai turi galimybę tobulinti kardiologijos žinias 2 savaičių trukmės elektyviniame cikle (2 kreditai). Studentai mokslinio darbo įgūdžių gali įgyti dalyvaudami studentų mokslinės draugijos kardiologijos būrelio veikloje. Vidaus ligų specialybės rezidentai kardiologijos klinikinio darbo įgūdžių įgyja 4 mėnesių trukmės kardiologijos cikle. Jų teorinės žinios tobulinamos 18-je seminarų. Praktinės ir teorinės rezidentų žinios įvertinamos pagal testo rezultatus po ciklo ir vėliau, laikant bendrą vidaus ligų egzaminą. Nuo 1993 m. kardiologijos rezidentų mokymas trunka 4 m. Programa yra sudaryta pagal U.E.M.S ir Europos kardiologų draugijos rekomenduotą kardiologijos Core Curriculum. Kardiologijos klinikoje kasmet podiplominio tobulinimosi kursuose tobulinasi 3-5 kardiologai. Kardiologijos klinika bendradarbiauja su Kardiologijos instituto klinikine, invazinės kardiologijos, klinikinės biochemijos, kardiologijos tyrimų automatizavimo laboratorijomis, reabilitacijos ir kitomis LSMU klinikomis.

Nuo 1993 m. rudens semestro Kardiologijos klinikoje vyksta tęstinės vidaus ligų gydytojų, o nuo pavasario semestro ir kardiologų studijos. Kasmet nuo 1994 m. apie 150 vidaus ligų gydytojų ir kardiologų įgyja sertifikatus, patvirtinančius kardiologijos kursų baigimą. Kardiologijos teoriniai ir praktiniai klausimai per metus nagrinėjami 4-6 Kauno krašto kardiologų draugijos ir 4 Lietuvos kardiologų draugijos organizuojamose konferencijose. Organizuojant šias konferencijas, aktyviai dalyvauja Kardiologijos klinikos profesoriai, docentai, gydytojai, mokslininkai.

Kardiologijos klinikos mokslinė veikla nukreipta išeminės ligos, aritmijų, įgytų širdies ydų, infekcinio endokardito, širdies nepakankamumo naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimui, naujų priešišeminių, antiaritminių, trombolizinių vaistų įdiegimui. Svarbiausi darbai skelbiami Lietuvos, Baltijos šalių, Italijos, Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų šalių konferencijose. Pagal geros klinikinės praktikos taisykles Kardiologijos klinikoje atlikti ar atliekami įvairūs vaistų klinikiniai tyrimai: amlodipino, azimilido, dofetilido, d-sotalolio, karvedilolio, lanoteplazės, peghirudino, losartano, lorafibano, perindoprilio, simvastatino, tedisamilo, telmisartano ir kt.

LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinika bendradarbiauja su Vilniaus Universiteto Kardiologijos klinika. Bendri straipsniai skelbiami Lietuvos Medicinos žurnale. LSMU Kardiologijos klinikos specialistai tobulinosi Austrijos, Belgijos, Olandijos, Šveicarijos, Švedijos, Vokietijos, Prancūzijos ir JAV geriausiose kardiologijos klinikose.

Kardiologijos klinikoje vykdoma mokslinė tema „Sergančiųjų išemine širdies liga – ūminiais išeminiais sindromais rizikos veiksnių, klinikinių ir biocheminių žymenų, širdiesfunkcijos parametrų ir miokardo morfologinių (molekulinių, ląstelinių) pokyčių bei genų variantų sąsajų ir jų vertės ligos eigos ir baigties prognozavimui nustatymas“.

Kardiologijos klinikos dėstytojai, mokslininkai vykdo šiuos mokslinius projektus kartu su LSMU Kardiologijos instituto, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių klinikos ir kitų klinikų mokslininkais:

  • 2004 – 2006 m. projektas „Šiuolaikinių mokymo priemonių širdies ultragarsinio tyrimo studijoms sukūrimas ir įdiegimas“, įgyvendinamas pagal BPD 2 prioriteto 2.5 priemonę (sutarties Nr. ESF/ 2004/2.5.0-03-412), kuriame sukurtos mokymo priemonės paruoštos skaitmeninių technologijų pagrindu: mokymo knyga „Echokardiografijos pagrindai“, vadovėlis „Echokardiografija klinikinėje praktikoje“ ir kompaktiniai diskai – echokardiografinių vaizdų atlasai, echokardiografinių vaizdų mokomoji skaitmeninė duomenų bazė.
  • 2002 – 2005 m. VMSF finansuojamas projektas „Miokardo remodeliavimosi determinantai“.
  • 2007 m. VMSF finansuojamas projektas „Kraujagyslių standumo tyrimai ankstyvosios patologijos diagnostikai“.
  • 2009 m. VMSF finansuojamas projektas „Krūtinės aortos dilatacinės patologijos morfogenezė: renino-angiotenzino sistemos ir TGF-beta raiškos tyrimas“.
  • 2009–2010 m. KMU mokslo fondo finansuojamas projektas „Širdies rotacinio judesio ir sienelių įtampos vertinimas vaikams po radiodažnuminės abliacijos procedūros“.
  • 2010 09 – 2011 m. LMT finansuojamas projektas „Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir prognozavimo žymenų paieška: deformavimosi rodiklių vertė“.
  • 2012 – 2014 m. LMT finansuojamas projektas „Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir biomechanikos žymenų paieška“.
  • 2013 – 2015 06 m. LMT finansuojamas projektas „Miokardo deformavimosi diagnostinė vertė nustatant vainikinių arterijų stenozių hemodinaminę reikšmę“.

Kardiologijos klinikoje kasmet studijas pradeda 1-2 doktorantai, be to, klinikos bazę moksliniams tyrimams naudoja LSMU Kardiologijos instituto, Palangos Elgesio medicinos instituto, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių klinikos doktorantai. Prie doktorantų vykdomų mokslinių darbų prisijungia klinikos rezidentai ir studentai. Privalomuosius mokslinius darbus kasmet vykdo po 10-12 V-VI kurso studentų.

1. Bendras Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos projektas tiriant retas širdies ligas „European Network for Orphan Heart Diseases“ finansuojamas Regional Operational Programme for Malopolska 2007-2013, Priority 8. Interregional cooperation.

2. Klinikoje vykdomi Europos kardiologų draugijos EUROobservation Research programme stebėjimo registrai (Peripartum Cardiomyopathy Registry, Cardiomyopathy Long Term Registry, Heart Failure Long-Term Registry, European Infective Endocarditis registry (EURO-ENDO), Valvular Heart Disease I, II Survey, Chronic Ischemic Cardiovascular Disease Pilot Registry, Registry Of Pregnancy And Cardiac disease) nuo 2011 m.

3. Tarptautinis ūminių išeminių sindromų registras (International Survey on Acute Coronary Syndromes in Transitional Countries (ISACS-TC), 2010 m.

4. Tarptautinis projektas „DISCHARGE_Diagnostic Imaging Strategies for patients with stable chest pain and intermediate risk of coronary artery disease: comparative effectiveness research of existing technologies“ (projekto Nr. 603266 (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1), vykdomas 2014–2019 m.

LSMU Kardiologijos klinika
Prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Kardiologijos Klinikos vadovas
Visi kontaktai