Apie kliniką

Tikslas

Kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti neurologijos žinias, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią ir savarankišką asmenybę bei sveiką ir išsilavinusią visuomenę.

Neurologijos klinikoje vykdoma visų lygių neurologijos ir vaikų neurologijos pagalba visos Lietuvos gyventojams.

Uždaviniai

 • Vykdyti aukštos kokybės studijas, suteikiančias moksliniais tyrimais pagrįstą naujausių pažinimo ir technologijų lygį, atspindintį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją. Ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą asmenybę.
 • Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus neurologijos srityje, rengti mokslininkus.
 • Vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą.
 • Bendradarbiauti su šalies bei užsienio partneriais.

Istorija

Nervų ir psichikos ligų katedra Kauno universitete buvo įkurta 1924 m. ir gyvavo iki 1991 m. 1965-1985 m. buvo ji vadinama Neurologijos ir psichiatrijos katedra, 1985 – 1991 m. – Nervų, psichikos ligų ir neurochirurgijos katedra. 1924 – 1939 m. jai vadovavo prof. J. Blažys, 1939 – 1945 m. –  prof.  P. Vaičiūnas, 1945 – 1953 m. – prof. L. Gutmanas, 1953-1989 m. – prof. J. Šurkus, 1989 – 1991 m. – doc. dr. E.Jaržemskas. Katedros  Nervų ligų sektoriui ilgą laiką vadovavo prof.  habil. dr. A. Jocevičienė, vėliau doc. dr. V. Ostrauskas, doc. dr. V. Kuliukas, doc. dr. V.Pauza. 1991 m. iš katedros Nervų ligų sektoriaus ir Kauno akademinių klinikų I, II ir Vaikų nervų ligų skyrių buvo sukurta Neurologijos klinika. 1991 – 1996 m. jos vadovu buvo doc. dr. V. Pauza, nuo 1996 iki 2006 m. – prof. dr. N.Vaičienė – Magistris, nuo 2006 m. iki šiol – prof. habil. dr. D. Rastenytė.

„Nervų sistemos ligos“

Modulis dėstomas LSMU Medicinos fakulteto V kurso studentams lietuvių ir anglų kalbomis. Modulyje dalyvauja 5 LSMU klinikos:

 • Neurologijos klinika
 • Neurochirurgijos klinika
 • Reabilitacijos klinika
 • Infekcinių ligų klinika
 • Radiologijos klinika

„Neurologijos pagrindai psichologams“

Dėstoma LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto antrosios pakopos Klinikinės sveikatos psichologijos  I kurso studentams lietuvių ir anglų kalbomis

„Funkcinė neuroanatomija“

Dėstoma LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto antrosios pakopos Klinikinės sveikatos psichologijos  I kurso studentams lietuvių ir anglų kalbomis

 

REZIDENTŪRA

 • Neurologijos rezidentūros studijų programa (4 metai, nuo 2023-08-01 – 5 metai)
 • Vaikų ligų ir vaikų neurologijos rezidentūros studijų programa (6 metai: 4 metai vaikų ligos, 2 metai vaikų neurologija)

Vykdant rezidentūros studijų programas studijas Neurologijos klinikoje tęsia ir kitų specialybių gydytojai rezidentai – neurochirurgai, vidaus ligų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, psichiatrijos, šeimos medicinos, hematologijos, skubiosios pagalbos, reumatologijos, infekcinių ligų, vaikų ir paauglių psichiatrijos, visų specialybių vaikų ligų rezidentai.

Doktorantūra

Nuo 1991 metų Neurologijos klinikoje apgintos  24 daktaro disertacijos.

Neurologijos klinikoje vykdomi šių krypčių moksliniai darbai:

 • Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai,
 • Neurodegeneracinės ligos,
 • Vertebroneurologijos,
 • Periferinės nervų sistemos,
 • Suaugusiųjų ir vaikų amžiaus epilepsija,
 • Skausmas, galvos skausmai.

Neurologijos klinikos darbuotojai dalyvaudami įvairių tarptautinių ir respublikinių organizacijų, komisijų bei komitetų veikloje didina Klinikos ir Universiteto bei Universiteto ligoninės prestižą šalyje ir už jos ribų.

Pagrindiniai vykdomi projektai:

 • Biomedicininė elektroninė įranga poinsultinei stebėsenai (UAB „Gruppo Fos“, LSMU Neurologijos klinika, KTU) (prof. D. Rastenytė, prof. V. Matijošaitis).
 • LVPA „Multimodalinė sistema personalizuotai poinsultinei reabilitacijai“ (UAB „Gruppo Fos“, LSMU Neurologijos klinika, Reabilitacijos klinika, KTU) (prof. D. Rastenytė, prof. R. Kubilius).
 • “Ultragarsinis radijodažninis galvos smegenų audinio savybių vertinimo metodas ankstyvai neurodegeneracijai diagnozuoti” (LMT S-MIP-17-17) (prof. D. Rastenytė, prof. V. Matijošaitis).
 • COST veikla (COST Action: Cognitive decline in Nephro-Neurology: European Cooperative Target“ (CONNECT) CA19127, 2020-2024 m. (prof. D. Rastenytė, prof. A. Bumblytė).
 • Duomenų bazių steigimas: „Demielinizuojančiomis ligomis sergančių pacientų“, „Motorinio neurono ligomis sergančių pacientų“, „Parkinsono liga sergančių pacientų“, „Demencija, lengvu kognityviniu, subjektyviu kognityviniu sutrikimais sergančių pacientų“.
 • LSMU – Islandijos universiteto projektas 2019-12-2025 m. „ Erdvinio neigimo sindromas suaugusiems pacientams po išeminio galvos smegenų insulto: savybės, klinikinis įvertinimas bei gydomosios priemonės sindromo pasekmėms mažinti.” (angl. “Clinical neglect and stroke study: Clinical assessment and interventions for spatial neglect”) (prof. V. Matijošaitis).
 • Projektas su UAB „Ortho Baltic” „Išmaniųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų, pasižyminčių diagnostiniu ir terapiniu funkcionalumu, sukūrimas” (prof. G. Jurkevičienė).
 • LSMU –  KTU nuo 2019 m spalio mėn. pasirašė jungtinę sutartį dėl projekto: „Technologijų, skirtų neuroraumeninės sistemos funkcijos gerinimui, tyrimai ir sukūrimas“ (prof. A. Vaitkus, prof. E. Stankevičius).
 • Pateikta paraiška projektui, bendradarbiaujant su Švedijos Karolinskos institutu: „GBA mutacijų ir miego sutrikimų paplitimas tarp sergančiųjų parkinsonizmo sindromu ir Parkinsono liga” (prof. K. Petrikonis, dr. E. Pajėdienė).
LSMU Neurologijos klinika
Prof. Habil. Dr. Daiva Rastenytė
Neurologijos Klinikos vadovė
Visi kontaktai