Apie kliniką

LSMU Medicinos akademijos (MA) Šeimos medicinos klinika yra mokslinė ir praktinė šeimos medicinos gydytojų rezidentų ruošimo bazė. Taip pat klinikoje dėstomas praktiniai ir teoriniai šeimos medicinos moduliai Visuomenės sveikatos, Medicinos, Slaugos ir Odontologijos fakultetų studentams.

Rezidentūros studijos sudaro 16 specializuotų ciklų. Šeimos medicinos ciklas trunka apie 1,5m. ir skirstomas į keletą veiklos sričių. Viena jų –Šeimos medicinos klinikoje. Kita (3mėn.) – įgūdžių formavimas privačioje klinikoje, kur rezidentai gali susipažinti su darbo organizavimu, darbo struktūra ir principais bei klinikine veikla. 3 mėn. – didelį skaičių gyventojų aptarnaujančioje poliklinikoje, 3mėn. – kaimo medicinos praktika. Rezidentai priskiriami rezidentūros vadovui – šeimos gydytojui ir dirba kartu. Atsižvelgiant į rezidento įgūdžius, žinias, aktyvumą, dirbant su pacientais, jam suteikiamas tam tikras savarankiškumas. Šiuo metu MA Šeimos medicinos klinikoje yra keli kabinetai, kur dirba vien rezidentai.

Šeimos medicinos ciklo teorinio kurso metu rezidentai yra supažindinami su mokslinio darbo rengimo principais. Vienas privalomų šeimos medicinos rezidentūros komponentų – mokslinė veikla. Kritinis literatūros skaitymas, korektiškas mokslinio tyrimo planavimas ir atlikimas, gautų duomenų analizė bei atlikto darbo parengimas publikavimui – šiuolaikinio šeimos gydytojo praktikoje būtini įgūdžiai, kurie yra lavinami visu šeimos medicinos rezidentūros  studijų laikotarpiu. Per 3 rezidentūros metus šeimos medicinos rezidentai turi parengti, atlikti, apibendrinti ir pristatyti savo atliktą mokslinį darbą pirminės sveikatos priežiūros srityje arba išspausdinti  bent 1 straipsnį recenzuojamame žurnale.

Klinikinė veikla

Pirminės sveikatos priežiūros (PSP) paslaugos teikiamos Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikoje  (Eivenių g. 2) ir Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikos padalinyje (Vytauto pr. 49) prie klinikos prisirašiusiems pacientams, bei neprisirašiusiems pacientams kuriems reikalinga būtinoji pagalba.

Pacientai, esant ūmiam sveikatos sutrikimui atvykus šeimos gydytojo ne darbo konsultuojami skubios pagalbos kabinete.

Klinikoje atliekama nėščiųjų sveikatos priežiūra. Vykdomos profilaktinės programos (gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos vėžio programos, informuojama apie krūties vėžio profilaktinę mamografinę programą, širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa).

Klinikoje atliekama profilaktinė vaikų sveikatos priežiūra ir skiepai. Pacientai gali konsultuotis su gydytoju psichiatru, bei psichologu.

Šeimos klinikos nedarbo valandomis pacientai konsultuojami Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriuje, savaitgaliais ir švenčių dienomis galima konsultacija telefonu su budinčiu šeimos gydytoju.

Klinikos darbuotojai dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose projektuose, vertinančiuose pirminės sveikatos priežiūros, šeimos medicinos galimybes ir efektyvumą:

  • FP7-HEALTH-2009-single-stage Euprimecare – „Qality and costs of primary care in Europe“ projekto Nr 241595;
  • FP-7 HEALTH-2010-single-stage CERCA „Community-embedded Reproductive health Care for Adolescents“;
  • Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektas CH-3-ŠMM-01/07 „Šeimos gydytojų mokymai apie pacientų konsultavimą sveikos gyvensenos klausimais“;
  • LSMU-VDU projektas TABESORI – Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės atskirties gyventojų grupėse .
LSMU Šeimos medicinos klinika
+370 37 326670 klinika@kaunas.omnitel.net
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Prof. Leonas Valius
Šeimos medicinos klinikos vadovas
Visi kontaktai