Apie kliniką

Vidaus ligų klinikoje dirba 20 darbuotojų, iš jų 18 pedagoginio ir 2 pagalbinio personalo. Klinikoje dirba 3 profesoriai, 3 docentai, 2 lektoriai, 10 asistentų.

Istorija

Vidaus ligų klinika įkurta 2002 m, reorganizavus Vidaus ligų propedeutikos katedrą. Ilgametis Vidaus ligų propedeutikos katedros vedėjas buvo prof. habil.  Alfredas Žiugžda (1952 – 1988), vėliau – prof. habil. dr. Marija Staponkienė  (1988 -2001). Vidaus ligų klinika yra įsikūrusi Kauno klinikinėje ligoninėje.

Ikidiplominės studijos – medicinos fakulteto II – III kurso studentų probleminis mokymas, Odontologijos, Farmacijos fakultetų studentams dėstomos vidaus ligos, Slaugos fakultetų studentams – sveikatos būklės įvertinimas. II pakopos studijos – medicinos fakulteto I kurso – Laboratorinės medicinos biologijos studentams. Podiplominėse studijose vidaus ligų rezidentūros programoje studijuoja apie 100 rezidentų.

Širdies nepakankamumo diagnostika, panaudojant impedanso pletizmografijos metodą (bendradarbiaujant su kardiologijos klinika). Periferinių arterijų ligos neinvazinė diagnostika.

Miokardo infarkto EKG stadijų pokyčiai. Aterosklerozinių pokyčių nustatymas naudojant neinvazinius metodus. Klinikoje dirba 2 doktorantai.

Bendradarbiaujama su pasauline 3M LITTMANN kompanija, Kazachstano Asfendijarovo medicinos universitetu, tarptautiniu žurnalu „Electrocardiology“. Prof. E. Kalinauskienė yra šio žurnalo tarptautinė redaktorė.

MA Medicinos fakultetas Vidaus ligų klinika
Prof. Albinas Naudžiūnas
Vidaus ligų klinikos vadovas
Visi kontaktai