Apie kliniką

LSMU Kauno ligoninėje, vadovaujantis Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje planu, 2023 m. įkurtas Geriatrijos centras su 50 lovų Geriatrijos skyriumi, 10 lovų dienos stacionaru ir ambulatorine tarnyba. Centre pacientams atliekamas išsamus geriatrinis ištyrimas: atliekamos pažintinių funkcijų sutrikimo, depresijos ir nepakankamos mitybos, rijimo sutrikimo patikros, įvertinama kasdienė veikla, socialinė būklė, pagal poreikį atliekamas pusiausvyros ir koordinacijos tyrimas. Koreguojamas medikamentų vartojimas, pritaikoma speciali mityba, pacientams taikomos ergoterapinės ir kineziterapinės procedūros bei psichologinės konsultacijos.    

Istorija

1922 m. Kauno universitete buvo įkurtos terapijos klinika ir katedra. 1922–1938 m. jai vadovavo prof. K. Buinevičius, 1938–1940 – prof. P. Gudas-Gudavičius, 1940–1946 m. – prof. J. Kupčinskas. 1946 m. nuo katedros atsiskyrė Vidaus ligų propedeutikos katedra. 1954 m. vietoj Vidaus ligų katedros buvo įkurtos Hospitalinės terapijos (vedėjas doc. Z. Januškevičius) ir Fakultetinės terapijos katedros. 1954–1971 m. vadovavo prof. J. Kupčinskas, 1971–1972 m. – doc. B. Vasiliauskas, 1972–1992 m. – prof. P. Šnipas. 1985-aisiais Fakultetinės terapijos katedra pavadinta II vidaus ligų katedra (vedėjas prof. P. Šnipas), o nuo 1992 m. – II vidaus ligų klinika. Ją sudarė II vidaus ligų katedra ir Kauno II klinikinės ligoninės vidaus ligų skyriai.

1995 m., pasikeitus pedagoginio, klinikinio ir mokslinio darbo turiniui, klinika buvo reorganizuota į Geriatrijos kliniką.

Gerontologiją ir geriatriją, senyvų pacientų priežiūrą, Klinikoje studijuoja Medicinos fakulteto studentai bei rezidentai, Slaugos fakulteto slaugos, ergoterapijos, kineziterapijos programų studentai, dailės terapijos magistrantai, Odontologijos fakulteto burnos higienos programos studentai. Geriatrijos klinikoje vyksta kvalifikacijos kėlimo kursai šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, gydytojams geriatrams. Rezidentūroje rengiami gydytojai geriatrai. Klinikos darbuotojai išleido 5 geriatrijos vadovėlius, skirtus medicinos ir slaugos fakultetų studentams. Išleista mokomoji kompaktinė plokštelė apie demencijos problemas.

Geriatrijos klinikoje vykdoma mokslinio darbo tema „Senyvų žmonių sveikatos sutrikimų prevencija, diagnostika ir valdymas medicininėmis ir technologinėmis priemonėmis“.

Vykdomi moksliniai darbai klinikinės geriatrijos tematika, nagrinėjantys ankstyvą senyvų žmonių ligų diagnostiką, funkcinius sutrikimus ir jų korekciją, gyvenimo kokybę, demencijų problemą, senyvų žmonių mitybą, gerontotechnologijas.

Mokslo projektai:

 • Tarptautinis projektas „qEEG in Diagnosis of Dementia using Statistical Pattern Recognition“, kuriame dalyvauja mokslininkai iš Islandijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Lietuvos, bendradarbiaujantys per Demencijų diagnostikos tematinį tinklą (Nordic Network in Dementia Diagnostics).
 • ADVANTAGE (Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative – tai bendrų veiksmų (angl. Joint Action) programa, skirta senatvinio silpnumo sindromo (angl. frailty) prevencijai ir yra finansuojama Europos Sąjungos Trečiosios sveikatos programos (2014–2020 m., Horizon2020). Projekte dalyvavo 40 įvairių organizacijų iš 22 Europos Sąjungos šalių narių. ADVANTAGE projekto metu, skatinant Europos šalių narių sutarimą, formuojama bendra senatvinio silpnumo sindromo prevencijos samprata, teikiant sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, kuria remiantis valstybės narės taikys bendrus gydymo principus vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems yra diagnozuotas senatvinio silpnumo sindromas ar tiems, kurie turi riziką šiam sindromui išsivystyti. Plačiau: http://www.advantageja.eu/
 • LSMU-KTU projektas „Griūtis“, skirtas griuvimų detektoriui kurti ir panaudojimui ištirti.
 • Nacionalinės sveiko senėjimo mokslo programos projektas (su KTU) „Išmanioji gerontechnologija sveikam senėjimui“ (iGeronTech) (2016–1018 m.). Projekto tikslas – įgalinti senyvus žmones kuo ilgiau pasilikti savo namuose („ageing in place“), panaudojant technologijas.
 • LSMU-KTU projektas „Sotis“, skirtas priimtiniems senyviems žmonėms maisto papildams kurti.
 • Projekto „GerAsMaistas“ (LSMU-KTU, 2019 m.) metu sukurtas kreminės konsistencijos maisto produktas, praturtintas būtiniausiais nutrientais (baltymais, nesočiaisiais riebalais, vitaminais, mineralais), skirtas ir adaptuotas senyvo amžiaus žmonėms.
 • Remiantis projekto „Gerimodis“ (LSMU-KTU, 2020 m.) rezultatais, sukurtas geriatrinio paciento sveikatos būklės rizikų vertinimo modelis ir realizuotas maketas šiam modeliui išbandyti (5 TPL).
 • Atlikus papildomus tyrimus ir technologinės plėtros darbus, projekto „ProtoArtis“ (LSMU-KTU, 2021 m.) metu sukurta inovatyvi sprendimų paramos sistema, skirta teikti rekomendacijas gydytojams geriatrams, šeimos gydytojams ar kitam medicinos personalui (net nepatyrusiam), padedant įvertinti pacientui kylančias sveikatos rizikas (sindromus), atsižvelgiant į medicinos praktikoje nustatytus ir patvirtintus simptomus ir veiksnius.
 • Su KTU vykdytas LMT finansuotas projektas „Verte grįstų ir personalizuotų telesveikatos paslaugų verslo modelio vystymo įrankiai COVID-19 sukeliamų problemų mažinimui“, TeleCareBMI.
 • Su VšĮ „Socialiniai meno projektai“ EEE finansinio mechanizmo lėšomis vykdytas projektas „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir visuomenės informuotumo didinimas“.

Tarptautinis bendradarbiavimas:

 • Demencijų diagnostikos tematinis tinklas (Nordic Network in Dementia Diagnostics)
 • interRAI tematinis tinklas (www.interrai.org)
LSMU Slaugos fakultetas Geriatrijos klinika
+370 37 306 071 geriatrija@lsmu.lt
Kauno klinikinė ligoninė, Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
Prof. Vita Lesauskaitė
Geriatrijos klinikos vadovė
Visi kontaktai