Apie kliniką

1922 m. Kauno universitete buvo įkurtos terapijos klinika ir katedra. 1922–1938 m. jai vadovavo prof. K. Buinevičius, 1938–1940 m. – prof. P. Gudas-Gudavičius, 1940–1946 m. – prof. J. Kupčinskas. 1946 m. nuo katedros atsiskyrė Vidaus ligų propedeutikos katedra. 1954 m. vietoj Vidaus ligų katedros buvo įkurtos Hospitalinės terapijos (vedėjas doc. Z. Januškevičius) ir Fakultetinės terapijos katedros. 1954–1971 m. vadovavo prof. J. Kupčinskas, 1971–1972 m. – doc. B. Vasiliauskas, 1972–1992 m. – prof. P. Šnipas. 1985 m. Fakultetinės terapijos katedra pavadinta II vidaus ligų katedra (vedėjas prof. P. Šnipas), o nuo 1992 m. – II vidaus ligų klinika. Ją sudarė II vidaus ligų katedra ir Kauno II klinikinės ligoninės vidaus ligų skyriai.

1995 m., pasikeitus pedagoginio, klinikinio ir mokslinio darbo turiniui, klinika buvo reorganizuota į Geriatrijos kliniką. Nuo 1994 m. klinikai vadovauja prof. V. Lesauskaitė.

Geriatrijos klinikos bazė – Kauno klinikinės ligoninės vidaus ligų skyrius. Pagal geriatrinės tarnybos išvystymo programą 2013 m. vidaus ligų skyrius buvo reorganizuotas į geriatrijos skyrių.

Kauno klinikinės ligoninės bazėje įkurta Geriatrinės medicinos tarnyba, atminties sutrikimų ambulatorinis konsultacinis poskyris, kurio funkcijos:

  • kvalifikuotos ir kokybiškos medicininės pagalbos suteikimas sergantiems demencija ir jų artimiesiems;
  • specialistų kvalifikacijos kėlimas;
  • visuomenės supažindinimas su atminties sutrikimu ir demencijų problemomis.

Dėstytojai mokslininkai:

Prof. dr. Jūratė Macijauskienė

Prof. habil. dr. Vita Lesauskaitė

Dr. Gytė Damulevičienė

Medicinos fakulteto VI kurso studentai ir rezidentai klinikoje studijuoja geriatriją, o Slaugos fakulteto – geriatrinę slaugą. Geriatrijos klinikoje vyksta kvalifikacijos kėlimo kursai bendrosios praktikos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, geriatrams. Rezidentūroje rengiami gydytojai geriatrai. Klinikos darbuotojai išleido 5 geriatrijos vadovėlius, skirtus Medicinos ir Slaugos fakultetų studentams. Išleista mokomoji kompaktinė plokštelė apie demencijos problemas.

Slaugos fakulteto edukacinis projektas „Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas“ buvo skirtas dėstymui gerinti. Pagal šį projektą išleistas vadovėlis  ir 3 mokymo knygos. Įgyvendinus projektą atnaujinta mokymo medžiaga, be to, visi dėstytojai baigė DEKC rengiamus kursus.

Geriatrijos klinikoje vykdoma mokslinio darbo  tema „Sveiko senėjimo prielaidų tyrimas ir kūrimas“.  Mokslo temos vadovė prof. Vita Lesauskaitė

Vykdomi moksliniai darbai klinikinės geriatrijos tematika, nagrinėjantys ankstyvą senyvų žmonių ligų diagnostiką, funkcinius sutrikimus ir jų korekciją, gyvenimo kokybę, demencijų problemą. Vienas iš klinikos kompleksinio darbo uždavinių – gerontologinė slauga. Slaugos mokslas, gerontologinė slauga Lietuvoje yra aktuali problema, nes tiek slauga, tiek geriatrija pradėtos kurti naujai tiek bazių, tiek mokslo požiūriu, reorganizuojant Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą pagal Vakarų modelį ir stengiantis užpildyti egzistuojančią didžiulę spragą pagyvenusių žmonių priežiūroje.

Mokslo projektai:

1) Baigti rinkti duomenys  „Kauno sveiko senėjimo studijai“. Kauno mieste atliktas žvalgomasis tyrimas, norint įvertinti demencijų, depresijos paplitimą, ryšį su sociodemografiniais, kardiovaskulinės, neinfekcinių ligų rizikos veiksniais. Projektą finansavo Norvegija, Oslo universitetas.

2) Projektas PREDICT. Jame dalyvauja 9 Europos Sąjungos šalys. Projektą finansavo Europos Komisija (HEALTH-F4-2008-201917). Tyrėjai bandė nustatyti,  kaip padidinti pagyvenusių žmonių dalyvavimą klinikiniuose vaistų tyrimuose. Pagyvenę žmonės yra pagrindiniai vaistų vartotojai, tačiau vaistai dažnai pagyvenusiems žmonėms neišbandomi.  Projekto PREDICT vykdytojai  sukūrė chartiją:  rekomendacijas, kaip pagerinti vyresnių žmonių dalyvavimą klinikiniuose vaistų tyrimuose ir užtikrinti etikos taisyklių laikymąsi. Daugiau informacijos apie projektą galite gauti PREDICT interneto svetainėje www.predictEU.org/

3) Projektas EUREKA – tai paskirstyto intelekto funkcinės būklės įvertinimo sistema pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Siekiama užtikrinti pagyvenusių  žmonių stebėseną ligoninėse, namuose, senelių namuose. Nustatomi pagrindiniai saugumo poreikiai ir  kaip juos užtikrinti: griuvimo rizika, namų saugumas, kaip nustatyti besivystančius ritmo sutrikimus.  Jį finansuoja Tarptautinė mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra.

4) GUARANTEE, arba „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“ – tai projektas, kuriuo pagyvenusiems žmonėms siekiama  sukurti saugią aplinką, juos stebėti. Pagyvenusiems žmonėms nelaimingi atsitikimai įvyksta ne darbe, gatvėje, o  namuose, buityje. Reikia  užtikrinti saugią namų aplinką,  taip pat stebėti, kad pagalbą žmogus galėtų prisišaukti. Visa turi būti atliekama nenusižengiant etikai.  GUARANTEE konsorciumą  sudaro 55 institucijos iš 12 ES šalių.  Finansuoja   Tarptautinė mokslo ir technikos plėtros programų agentūra.

5) Tarptautinis projektas „qEEG in Diagnosis of Dementia using Statistical Pattern Recognition”, kuriame dalyvauja mokslininkai iš Islandijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Lietuvos, bendradarbiaujantys per Demencijų diagnostikos tematinį tinklą (Nordic Network in Dementia Diagnostics).

6) ADVANTAGE (Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative – tai bendrų veiksmų (angl. Joint Action) programa, skirta Senatvinio silpnumo sindromo (angl. frailty) prevencijai ir yra finansuojama Europos Sąjungos Trečiosios sveikatos programos (2014–2020 m., Horizon2020). Projekte dalyvauja 40 įvairių organizacijų iš 22 Europos Sąjungos šalių narių. ADVANTAGE projekto metu, skatinant Europos šalių narių sutarimą, formuojama bendra senatvinio silpnumo sindromo prevencijos samprata, teikiant sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, kuria remiantis valstybės narės taikys bendrus gydymo principus vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems yra diagnozuotas senatvinio silpnumo sindromas ar tiems, kurie turi riziką šiam sindromui išsivystyti. Plačiau: http://www.advantageja.eu/

Tarptautinis bendradarbiavimas:

1)  Demencijų diagnostikos tematinis tinklas (Nordic Network in Dementia Diagnostics)

2)  interRAI tematinis tinklas (www.interrai.org)

LSMU Slaugos fakultetas Geriatrijos klinika
+370 37 306 071 geriatrija@lsmu.lt
Kauno klinikinė ligoninė, Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
Prof. Vita Lesauskaitė
Geriatrijos klinikos vadovė
Visi kontaktai