Vidaus audito tarnyba padeda didinti LSMU veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras. 

Vidaus audito tarnyba yra nepriklausoma nuo vertinamos LSMU veiklos, Universiteto atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga. Vidaus auditoriai, siekdami išsaugoti objektyvumą, nedalyvauja nustatant bei įgyvendinant Universiteto vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) procedūras. 

Vidaus audito tarnyba
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas 44313, Lietuva
+370 37 327 309
Svajonė Meilė Skučienė
Vidaus audito tarnybos vadovė 
Visi kontaktai