Dokumentų valdymo tarnyba organizuoja Universiteto dokumentų valdymą, užtikrinant greitą priėjimą prie visų turimų dokumentų, skaidrią, efektyvią veiklą, administravimo ir atsiskaitymo gebėjimus. Užtikrina dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti Universiteto veiklos įrodymai ir su Universiteto veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo dokumentų apdorojimą, sisteminimą ir panaudojimą pagal dokumentų rengimo tvarką. 

Dokumentų valdymo tarnyba
A. Mickevičiaus gatvė 9, Kaunas, Lietuva
+370 37 327 274 (vietinis – 5567) dvtinfo@lsmu.lt
001; 002 kab.
Agnė Jokūbaitienė
Dokumentų valdymo tarnybos vadovė
Visi kontaktai