Centro veiklos tikslas – koordinuoti ir vykdyti ikiklinikinius tyrimus.

Centro funkcijos:

 • vykdyti ikiklinikinius tyrimus;
 • bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės padaliniais, atsakingais už klinikinių tyrimų koordinavimą ir vykdymą, pagal kompetenciją prisidėti prie klinikinių tyrimų vykdymo;
 • periodiškai atlikti ikiklinikinių tyrimų rinkos poreikių ir pasiskirstymo analizę, jos pagrindu bendradarbiaujant su Universiteto padaliniais rengti ir tobulinti rinkodaros planus;
 • bendradarbiaujant su Universiteto padaliniais bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės padaliniais, atsakingais už klinikinių tyrimų koordinavimą ir vykdymą, inicijuoti ir organizuoti užsakymų ikiklinikinių tyrimų atlikimui pritraukimą;
 • plėtoti bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų srityse;
 • plėtoti bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų srityse;
 • inicijuoti, rengti ir įgyvendinti su ikiklinikiniais tyrimais susijusius projektus pagal nacionalines ir tarptautines programas.

Ikiklinikiniai tyrimai apima biologinio aktyvumo/toksiškumo ir kitokius tyrimus ląstelių, audinių, organoidų, organų modelinėse sistemose bei gyvūnuose. Centras taip pat vykdo konsultacijas dėl ikiklinikinių tyrimų planavimo / vykdymo.

 • 2D kultūros
 • 3D kultūros
 • Organų sistemos
 • Gyvūnai

 

Tyrimų priežiūra ir valdymas:

 • Tyrimų dizainas.
 • Projekto vystymo strategija.
 • Protokolai.

Tyrimai in vitro sistemose:

 • Citotoksiškumas.
 • Antioksidantinis aktyvumas.
 • Mikrobiologinis aktyvumas.
 • Biožymenų raiškos įvertinimas.
 • Svarbos į odą tyrimai.
 • Imunohistocheminiai tyrimai.
 • Vėžio, širdies ir kraujagysių, nervų sistemos ir kt. modeliai.

Tyrimai gyvūnuose:

 • Formuluotės tyrimams sukūrimas.
 • Toksikologija.
 • ADME.
 • Saugumas.
 • Veiksmingumas.
 • Bioanalizė, toksikokinetika.
 • Chirurginio profilio eksperimentai.

Konsultacijos

 • Moksliniai patarimai.
 • Vaisto bylos ekspertizė.
Ikiklinikinių tyrimų centras
Sukilėlių pr. 13, Kaunas, Lietuva
Prof. Vilma Petrikaitė
Ikiklinikinių tyrimų centro vadovė
Visi kontaktai