Statybos skyrius koordinuoja Universiteto vykdomų infrastruktūros objektų statybos veiklą, organizuoja Universiteto (statomiems, rekonstruojamiems, griaunamiems) objektams projektinių dokumentacijų rengimą ir pateikimą konkurso būdu parinktoms projektavimo organizacijoms. Vykdo naujai statomų objektų priežiūrą (vykdant statytojo (užsakovo) funkcijas), esamų objektų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto priežiūrą.

Dalyvauja LSMU statybos ir remonto objektų investicijų planavimo procese.

Infrastruktūros valdymo tarnybos statybos skyrius
Ašigalio gatvė 2, Kaunas
Aivaras Laurišas
Statybos skyriaus vadovas
Visi kontaktai