Kokybės ir strategijos stebėsenos tarnyba

Kokybės ir strategijos stebėsenos tarnybos tikslas – kurti ir plėtoti efektyvią kokybės vadybos sistemą, siekiant pagerinti Universiteto veiklos efektyvumą.

Uždaviniai

  • Užtikrinti Universiteto kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir plėtrą, inicijuoti naujų kokybės vadybos metodų diegimą, užtikrinant kokybės vadybos sistemos vientisumą.
  • Organizuoti ir vykdyti Universiteto strateginių plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimą, jų įgyvendinimo stebėseną.
  • Organizuoti ir koordinuoti Universiteto padalinių metinių veiklos planų rengimą, vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną, savalaikiai identifikuoti neatitikimus siekiamiems rezultatams ir siūlyti taikyti korekcinius ir prevencinius veiksmus.
  • Vykdyti Universiteto padalinių veiklos procesų rezultatyvumo, efektyvumo, veiksmingumo stebėseną ir analizę, modeliavimą.
  • Vykdyti veiklos duomenų trečiosioms suinteresuotosioms šalims teikimą, tarptautinių ir nacionalinių reitingų duomenų analizę, Universiteto bendrųjų apklausų proceso organizavimą ir analizę.
Kokybės ir strategijos stebėsenos tarnyba
A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, Lietuva
Dr. Vilma Žaltauskė
Kokybės ir strategijos stebėsenos tarnybos vadovė
+370 37 327358 vilma.zaltauske@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 9, 006 kab.
Visi kontaktai