Komunikacijos tarnybos tikslas – didinti Universiteto žinomumą, kurti aukščiausio lygio specializuoto Universiteto įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje, populiarinti LSMU studijų programas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros paslaugas, tęsti ir puoselėti Universiteto kultūros tradicijas.

Komunikacijos tarnyba atlieka komunikacijos, rinkodaros, leidybos ir kultūros renginių organizavimo funkcijas: rengia ir skelbia informaciją apie Universiteto veiklą, bendradarbiauja su žiniasklaida, tarpininkauja ieškant kompetentingų ekspertų, galinčių žiniasklaidai teikti komentarus, užtikrina informacijos sklaidą vidinėje interneto erdvėje ir socialiniuose tinkluose, teikia kokybiškas vidinės bei išorinės leidybos, renginių organizavimo, kultūrinės patirties ugdymo, konsultavimo paslaugas.

Komunikacijos tarnyba
A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, Lietuva
+370 37 395 806 komunikacija@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, Lietuva
Laima Zakaraitė
Komunikacijos tarnybos vadovė
Visi kontaktai